Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Частен сектор - Публичен сектор

Еднотонен живот

"Еднотонен живот" е проект, в който "А-хус", "Ватенфал" и автомобилна корпорация "Волво" обединиха усилията си с тези на индустриалните партньори ICA и "Сименс", за да създадат домакинство, което обръща голямо внимание на своето въздействие върху климата.

 

В продължение на шест месеца, тестваното семейство Линдел живееше като обръщаше голямо внимание на въздействието си върху климата, с цел на намалят своите емисии въглероден диоксид от 7,3 тона на година, приблизителната средна стройност за Швеция, до минималистичния един тон. След впечатляващ финален спринт, семейство Линдел мина финалната линия с постижение от 1,5 тона.

 

Семейство Линдел замени своя дом датиращ от седемдесетте години и своите почти десетгодишни автомобили с новопостроена къща, специално проектирана да щади околната среда и задвижвано от батерия Volvo C30 Electric. "Ватенфал" осигурява електричество от възобновяеми източници, нови енергийни технологии и обучение в сферата на начини на използване на енергията.  ICA и "Сименс"играеха ролята на индустриални партньори, които осигуриха съответно храната и домакинските уреди. Развитието на използваните методи и изчисляването на въглеродния отпечатък на семейството стана с помощта на партньорите от Технически университет "Чалмърс" и Службата по Екология и Здраве на град Стокхолм.
Консумацията на ток и транспорта бяха областите, в които семейството имаше най-голям напредък.

 

Емисиите причинени от придвижването на членовете на семейството спаднаха с повече от 90 процента, не на последно място заради факта, че фамилното Volvo C30 Electric биваше презареждано с хидроенергия. Домът на семейството, предоставен от "А-хус" произвеждаше електричество за собствените си нужди и благодарение на възобновяемата хидроенергия, емисиите въглероден диоксид от закупено електричество бяха на практика нулеви.
Въглеродните емисии от дома бяха намалени повече от два пъти, а храната беше третата област, в която семейството показа значителен прогрес. Семейство Линдел престанаха да изхвърлят храна и започнаха да вземат по-разумни решения и по този начин значително намалиха въглеродния си отпечатък. Консумирането на различни видове месо и на повече зеленчуци са едни от лесните начини за намаляване на въглеродните емисии, които се получават от приготвянето на храните.

Считано по категории, семейство Линдел успя да намали своите CO2 емисии от транспорт с 95 процента, от храна с 80 процента, от жилището с 60 процента, а в останалите области с 50 процента. Сумарно погледнато, това означава, че техният CO2 отпечатък бе редуциран със 75 процента.

Метод

Метод

В този проект бяха отчитани емисиите на трите най-важни парникови газове - въглероден диоксид, метан и диазотен оксид. Не се отчитаха само директните емисии на семейството, но и тези причинени от компаниите предоставящи стоки и услуги за фамилията. За да се постигне това бяха използвани два различни метода, които бяха съчетани по начин, който досега не беше използван за изчисляване на въглеродния отпечатък на дадено семейство. Тези методи са анализ на жизнения цикъл и входно/изходен анализ.

При анализа на жизнения цикъл се изчисляват парниковите газове отделяни при производството на даден продукт, например на автомобил или килограм телешко месо. Този метод взема предвид емисиите от материалите, транспорта и другите стадии на производството. За да изчислим емисиите на семейството от храна, от жилището им, транспорт, производството на автомобила им и т.н., ние използвахме данни за жизнения цикъл.

Обаче няма анализи за жизнения цикъл за всеки един продукт, който обществото консумира. Поради това са използвани входно/изходни данни за други видове потребление, като например пътувания с такси, дрехи и развлечения. Входно/изходният анализ анализира потока на пари в икономиката и разпределя емисиите в Швеция между различните отрасли на икономиката. Това дава средна стойност за неща, като например покупката на дрехи или книги.

Предметите, които се купуват от членовете на семейството имат различни срокове на годност. Това също бе отчетено. Би било нелогично да натоварим семейството с всички емисии генерирани по време на строежа на тяхното жилище, като се има предвид, че то несъмнено ще съществува поне един век. Поради това, емисиите се разпределят през целия полезен живот на даден продукт. Емисиите от дрехи се разпределят на двегодишна база, тези направени при производството на автомобила в период от 15 години и т.н.

Възможността семейството да достигне границата от един тон бе ограничено от феномена, известен като "раница", който има стойност от 900 кг. годишно. "Раницата" се състои от емисии въглероден диоксид, които се получават при направата на различните продукти, например самото жилище, соларните панели, с които то е оборудвано, автомобила, мебелите и дрехите.

За много продукти, примерно конвенционалните жилища и автомобили, най-големите CO2 емисии се получават при тяхната употреба. Но това не важи за електрическия автомобил или за ниско-енергийната къща, като къщата на проект "Еднотонен живот", при които по-голямата част от въглеродния отпечатък се получава при тяхното производство, а не при употребата им.

Проектът изследва само ефекта от въглеродния отпечатък при частното потребление, което е причината за по-голямата част от климатичния отпечатък на даден човек. Цялостната картина на въглеродния отпечатък на всеки отделен човек включва също така елементи от нашата обществена консумация на стоки и услуги, като например училища, пътища и други публични служби и съоръжения. В Швеция този отпечатък е отговорен за около 1,8 тона CO2, цифра, която не се включва в първоначалната цифра от 7,3 тона. Но във финалния сценарий, описващ бъдещето, въздействието на обществото, в което живее семейство Линдел също е включено.

Работата по разработването на методиката, текущите съпътстващи дейности и получаването на резултатите за въглеродния отпечатък на семейството, включително този финален доклад, бе извършена от специален екип, който включваше представители на всички партньори и бе воден от Фредрик Хеденус, представител на Катедрата по Енергетика и Екология в Технически университет "Чалмърс". Помагаше му Ана Бьорк, студентка с магистърска степен по инженерни науки.

 

Краен резултат

Количеството емисии на семейството, резултат от частно потребление, преди началото на проекта бе оценено на 7.3 тона CO2 на човек годишно. В средата на проекта, семейство Линдел вече бе успяло да редуцира емисиите си до 2,8 тона на човек годишно, като най-голям спад се наблюдаваше при транспорта и жилището. По това време семейството водеше енергийно пестелив начин на живот и членовете му се придвижваха предимно чрез електрическия автомобил и градския транспорт.

Най-ниското ниво на емисии постигнато от семейството беше през 20-та седмица, 1,5 тона CO2 на човек годишно. Най-голямата разлика, в сравнение със периода в средата на проекта, бе това, че емисиите причинени от храна спаднаха драстично. В допълнение към това, семейство Линдел успя още повече да намали останалите категории свои въглеродни емисии.
Считано по категории, семейство Линдел успя да намали своите CO2 емисии от транспорт с 95 процента, от храна с 80 процента, от жилището с 60 процента, а в останалите области с 50 процента. Сумарно погледнато, това означава, че техният CO2 отпечатък бе редуциран със 75 процента.

Когато се изготвяха обобщените резултати от проекта, стана ясно че оценката на базовите стойности за пътувания със самолет в категория транспорт вероятно е била надута с около 0,5 тона. Това означава, че семейството е започнало със стойност малко под границата от 7 тона.

 

Въглеродният отпечатък на семейство Линдел C02 в тонове 

Резултатите се състоят от две части, в допълнение към маркираното в сиво начално равнище: 
Оранжево равнище, при което членовете на семейството все още водеха начин на живот, който те считат за нормален. Маркирано със зелен цвят минимално равнище, което включва изключителни лишения, в сравнение с нормалното ниво. 

 

Най-важните мерки

 

Храна

Жилище и енергия

Транспорт

Други

Комфортното равнище на семейството (приблизително 2,8 тона)

По-малко месо

 

Повече вегетариански ястия

 

По-малко изхвърлена храна

 

Сезонни зеленчуци и плодове

Енергийно-ефективна къща

 

Енергийно ефективна бяла техника и други битови уреди

 

По-хитроумни навици при потреблението на ток (при къпане, пране, готвене)

 

По-ниска температура вътре в жилището

 

Собствено производство на ток

 

Закупен ток, произведен от източници на енергия, които не генерират много CO2

Един автомобил вместо два

 

Електрически автомобил захранван с електричество от източници, които не генерират много CO2.

 

Градски транспорт

 

Влак вместо самолет при пътуванията с цел почивка

 

Споделено пътуване с електрическия автомобил

 

Купуване на качествени стоки с по-дълъг живот

 

Купуване на алтернативни продукти с по-нисък C02 отпечатък за направата им

 

Купуване на стоки втора употреба

 

Намаляване на направените покупки

Минималното равнище на семейството (приблизително 1,5 тона)

Веганска диета, с други думи никакво месо или риба, млечните продукти се заместват от храни на базата на соя и овес

 

Консумиране на храна донесена от вкъщи на работното място/в училище

Намаляване на жилищните помещения вкъщи

 

 

Екстремни мерки за пестене на вода

Колкото се може по-пълно използване на целия обем на пералнята, много кратки периоди на употреба

Строго придържане към споделеното пътуване с електрическия автомобил

 

Никакви пътувания за отпуските или празниците

 

Избягване на градския транспорт, използване на влак или велосипед

Намаляване на развлеченията

 

Намаляване до минимална степен на покупките на дрехи и други стоки

 

Пълен отказ от кафенета и ресторанти

 

 

Тестваното семейство Линдел

Членовете на семейство Линдел са Нилс, Алисия, Хана и Джонатан.

Следва описание на начина на живот, който те са водели преди да започнат да търсят алтернатива, която редуцира въглеродните им емисии, но не включва правенето на твърде много компромиси в техния ежедневен живот. Ето как Нилс и Алисия описаха отправната си точка:


„Засега ни бива само на теория - наясно сме с проблема с климата и искаме да помогнем по някакъв начин. Но без систематичен подход нашите усилия обикновено са под формата на някакви частични мерки, които вземаме от време на време. В една такава ситуация е трудно човек да почувства, че това, което прави има някакво реално значение.
Но имаме много идеи. И сега ще имаме по-добра възможност да постигнем нещо реално с помощта на колата, къщата и получените познания. Готови сме да променим навиците си, за да успеем. Ако нещата вървят добре, може дори да вдъхновим други да променят своите навици.“

Нилс Линдел

ВЪЗРАСТ: 52.
ПРОФЕСИЯ: Организационен консултант, самонает.
ИНТЕРЕСИ: Семейството и приятелите, тенис, ветроходство, ски и лично усъвършенстване.
ЛЮБИМО ЯСТИЕ: Салата от скариди или пържола на грис с гарнитура от италиански зеленчуци.
„Водим модерен градски начин на живот. Училищата на децата ни имат голям район на набиране на ученици. Някои от приятелите им живеят на 40 или 50 километра от нашия дом, което означава доста шофиране. Нямам търпение да карам започна да карам електрически автомобил, който не отделя никакви емисии. Също така ще е вълнуващо да използваме умната система за отчитане на енергия на "Ватенфал" , за разберем точно как консумираме електричеството вкъщи.“

Алисия Линдел
ВЪЗРАСТ: 51.
ПРОФЕСИЯ: Заместник-директор на детска градина, в момента се обучава по тригодишен курс за главен учител успоредно с работата си.
ИНТЕРЕСИ: Семейството и приятелите, фитнес (танцът зумба й е любим), ветроходство, четене на хубави книги, вътрешно обзавеждане и пътувания.
ЛЮБИМО ЯСТИЕ: Рибен касерол подправен с шафран.
„За 20 минути мога да стигна с велосипед до работата си, но понеже имам много неща за вършене всеки ден, често отивам с колата. Можем да предотвратим голямо количество емисии въглероден диоксид ако с по-добро и по-умно планиране. Вече сме станали по-наясно с нещата. А сега когато други хора ще следят как напредваме, ще бъде забавно да се сещаме за решения, които може да вдъхновят други хора.“

Хана Линдел
ВЪЗРАСТ: 16.
ПРОФЕСИЯ: Ученичка в гимназия. Ученичка първа година в YBC (Бизнес Инициативи за Младежи) Международно Подготвително Училище в Нака.
ИНТЕРЕСИ: Прекарване на време с приятелите си, четене, езда, тренировки във фитнеса и кулинария.
ЛЮБИМО ЯСТИЕ: Печени агнешки котлети с мащерка и картофи

Джонатан Линдел
ВЪЗРАСТ: 13.
ПРОФЕСИЯ: Ученик. Седми клас в училище със засилено изучаване на английски език в Брома.
ИНТЕРЕСИ: Компютри, джудо, каране на скейтборд, свирене на китара и барабани, прекарване на време с приятелите си.
ЛЮБИМО ЯСТИЕ: Пикантни спагети болонезе с паста.

Преди проект "Еднотонен живот" семейството живееше в построена преди 34 години вила, направена от дърво и бетон, с външна фасада от тъмночервени тухли. Къщата им е с квадратура от около 20 квадратни метра и се отоплява директно с електричество, подпомагано от въздушна топлинна помпа. Подово отопление в някои от стаите на долния етаж.

Семейство Линдел притежава два автомобила Рено Сценик, и двата с бензинови двигатели.

Жилище и енергия

По време на протичането на проекта, членовете на семейство Линдел намалиха емисиите причинени от дома им и потреблението им на енергия с 60 процента. Най-важният единичен фактор, допринесъл за това бе новият им "Еднотонен живот" дом, който е не само изключително енергийно ефективна къща, но също така произвежда топлинна енергия и електричество.


Преди да стартира проекта, семейството купувало по 29 000 kWh ток на година. По време на проекта тази цифра спада до стойност от само 6 000 kWh , намаление от около 80 процента. В допълнение към това, през слънчевите дни къщата генерира излишък от електричество съответстващ на около 1500 kWh на годишна база, което електричество бива изпращано към главната електроразпределителна мрежа и може да се използва от други потребители. Емисиите от строежа на къщата съответстват на около 400 кг CO2 на човек годишно. Към тази цифра трябва да се добавят и емисиите направени при поддръжката.


По средата на проекта семейството започна да купува ток генериран от хидроенергия. Това означава, че емисиите предизвикани от електричество намаляха значително, защото преди това част от тока на семейството идваше от топлоелектрически централи, които използват въглища като гориво. От месец май нататък, семейството започна да продава повече електричество за главната електроразпределителна мрежа, отколкото им трябваше за техния дом.


 

Семейство Линдел за къщата си
Най-хубавият аспект на къщата е комбинацията от модерен, привлекателен дизайн, добра функционалност и ниско потребление на електроенергия. Също така, наличието на битови уреди и бяла техника, които отговарят на най-строгите енергийни стандарти помага много. Има го и чисто финансовият аспект - само аспираторът ни пести повече от хиляда крони годишно от сметките за електроенергия.

Не е трудно да живееш по енергийно ефективен начин. Лесно е да поддържаш къщата топла. Не сме почуствали къщата да е ставало прекалено горещо през лятото, нито пък сме забелязвали някакви проблеми със застоял въздух или подобни проблеми. Живяхме както винаги сме живели. Просто трябва човек да премисля нещата, например да запълва целия обем на пералнята и т.н.


Семейство Линдел на тема енергия
Настина станахме наясно с нещата по време на проекта. Няколко пъти на ден проверявахме показанията на умната система по няколко пъти на ден и се опитвахме да правим графици и да минимизираме потреблението на електроенергия. Да живеем с разумно използване на енергия беше изненадващо лесно, но и комфортно.
Разбира се, изборът на възобновяема енергия бе важен за нашия краен въглероден отпечатък. Приятно е човек да има възобновяема електроенергия в контактите на къщата си. Също така, усещането да произвеждаме собствен ток и собствено отопление бе много радващо - страхотно е човек да знае, че други хора могат да ползват енергията произвеждана от нашата къща.


Семейство Линдел на тема битовите уреди
Новата бяла техника работи много по-бързо и са по лесни за употреба от тези в собствения ни дом. Хладилникът държи храната прясна по-дълго време, така че не ни се налага да изхвърляме толкова много храна като преди. Готварската печка също предлага много удобства, с различните си зони, и работи страшно бързо. Фурната е просто устроена и лесна за употреба.
Поради нашата загриженост за климата, започнахме да обръщаме внимание и да мием всички съдове в миялната машина, защото това е по-добрият вариант от гледна точка на CO2 емисиите. И не само това, но и ни посъветваха да използваме наполовина по-малко прах за пране - няма нужда от повече.


Коментар на фирма "А-хус"
Нашата цел и принос към проекта, в качеството ни на фирма, която строи дървени къщи, бе да разработим и да построим къща, която помага за защитата на климата, но която да не поставя пречки пред комфорта на обитателите си, има добра функционалност и атрактивен дизайн. Огромно намаление на CO2 емисиите причинени от жилището в размер на 60 процента, както и положителните мнения на членовете на семейството ни показват, че сме се справили добре с поставените цели.


Коментар на фирма "Ватенфал"
Семейство Линдел съумя да намали потреблението на енергия с повече от 80 процента. Това бе постигната отчасти благодарение на високо енергийно ефективната къща, и отчасти това се дължи на факта, че къщата произвежда собствена слънчева енергия. Това означава, че въглеродният отпечатък от строежа на къщата и производството на нейните компоненти, включително соларните й панели, става сравнително по-значим. Което на свой ред слага акцент върху цялостната картина на начина на живот, който щади климата - не трябва да се вземат предвид само емисиите въглероден диоксид от използването на даден продукт, но също така емисиите направени при неговото производство и по време на целия период на полезен живот на продукта.

Транспорт

През 2010 година членовете на семейство Линдел навъртяха доста голям километраж на двата си автомобила с бензинови двигатели и също така пътуваха със самолет за почивката си в Гърция. Тъй като семейството избра да отиде да кара ски в Оре, Швеция вместо някъде в Алпите, емисиите от пътуването им бяха по-малки.

Другата важна мярка бе, че семейството започна да използва само една кола вместо две, и всъщност те са изминали повече от три пъти по-малко разстояние с автомобил, в сравнение с нивото преди началото на проекта. Вместо това те са се возили повече заедно, като и с други хора, и са ползвали и градския транспорт. Към това следва да добавим и факта, че електрическият автомобил е не само енергийно ефективен, но и семейство Линдел избра да купува ток произведен от хидроенергия, което намали техните емисии парникови газове го стойност от около 0,9 г/км вместо около 200 за всеки един от предишните им автомобили. Съчетанието от промяна на начина на живот и новата технология означава, че емисиите причинени от пътувания спаднаха с близо 95%.

Семейство Линдел на тема транспорт
Направо се влюбихме в електрическия автомобил. Не ни създаде каквито и да е проблеми и наистина ни се иска да го задържим! Volvo C30 Electric е безшумна, удобна и приятна за шофиране кола, която създава чувство за безопасност. И не само това - тя е енергична и приятна за шофиране.
Презареждането на колата бе страшно лесно. На практика свързахме колата към захранването само когато си бяхме вкъщи, никога не ни се наложи да я зареждаме някъде навън през деня. Едно презареждане винаги стигаше за дневните ни нужди.

Коментар на корпорация "Волво Кар"
Проектът е доказателство за това, че един електрически автомобил, който бива зареждан с енергия от възобновяеми източници предлага значителни възможности за редуциране на въздействието върху климата на едно обикновено семейство, без да оказва негативно влияние върху качеството на живота на това семейство. Резултатите показват, че сме на прав път в развитието на нашите продукти. Електрическите автомобили са естествен избор за средство на придвижване в едно общество, което иска да задържи това ниво на развитие за продължителен период. От 900-те кг. на общата "раница" на семейството, 95 кг. се падат на производството на електрическия автомобил.
Семейството също така имаше достъп до автомобил за споделено пътуване, когато възникнеше нужда от това. Тъй като автомобилите за споделено пътуване са услуга, която много хора си купуват, съответно въздействието върху климата от производството на тези автомобили се разпределя между много хора.

Коментар на фирма "Ватенфал"
Преходът към електричеството като гориво за семейния автомобил бе важен фактор, допринесъл за намаляването на въглеродния диоксид в областта на транспорта. Това се дължи както на по-ефективното използване на енергията, понеже електродвигателят има много по-висок коефициент на полезно действие от двигателя с вътрешно горене, така и на това, че електрическият автомобил може да използва ток от възобновяеми енергийни източници, при чието производство не се отделя много въглероден диоксид. Това подкрепя идеята, че електрификацията на транспортния сектор е важен инструмент за създаването на общество, което иска да задържи това ниво на развитие за продължителен период.

 

 

Храна

Въздействието, което храните оказват върху климата се причинява от емисии въглероден диоксид, метан отделян от стомасите на крави и от използването на торове, както и диазотен оксид от наторена обработваема земя. Членовете на семейство Линдел получиха информация за емисиите причинени от различните видове храни, съвети как да избягват изхвърлянето на храната, както и препоръки как да приготвят вкусни и добре изглеждащи ястия.

Първите действия предприето от семейството бяха:
- намаляване до минимум на храната, която изхвърлят чрез използване на остатъците, за приготвяне на апетитни ястия, както и чрез правилно съхраняване на прясната храна, като по този начин тя трае по-дълго време
- консумация на сезонни зеленчуци и плодове Половин килограм плодове и зеленчуци на ден помага за опазването на природата и също така подобрява здравето на хората.
- промяна на избора на месо, както и консумация на рибни вегетариански ястия поне веднъж седмично. От гледна точка на климата, пилешкото и свинското месо са по-добри варианти, но когато животните пасат на открито те изпълняват жизненоважна роля, защото разчистват гъсталаците, което е от полза за много растителни и животински видове.
Благодарение на тези мерки семейството намали наполовина вредните за климата емисии причинени от консумираната от тях храна.

Към края на проекта семейството реши да опита да намали тези емисии колкото се може повече. Те престанаха да ядат месо и риба, замениха млечните продукти с продукти направени от соя и овес и консумираха само сезонни зеленчуци. Престанаха да си купуват обяд в столовите в училище или на работата си, вместо това си носеха кутии с храна за обяд от вкъщи. По този начин те намалиха емисиите причинени от консумираната от тях храна с 80 процента, в сравнение с базовата стойност преди началото на проекта.

Семейство Линдел на тема храна
Най-голямата разлика е, че намалихме консумацията на месо и млечни продукти. Опитахме дори и климатична детоксикация! Това беше интересно преживяване, но не е нещо, което ще правим повече от две седмици годишно.
От гледна точка на климата беше интересно да научим, че храната, която се произвежда в нашата страна не съдържа винаги по-ниски емисии CO2. Даже напротив - месо произведено в страната може и да е по-вредно за климата от внесените зеленчуци.
Би било добре да има справочници в магазините, които дават повече информация за това как да изберем така храната си, че да намалим до минимум въздействието върху климата. Мнозина биха желали да консумират такива храни, но е важно да се даде правилната информация и да бъде оборен мита, че консумацията на храни, които щадят климата е нещо скъпо и трудно.

Коментар на ICA
Работата по намаляването на въздействието върху климата на храната бе приложена в практиката стъпка по стъпка, понеже за постигане на трайни промени в диетата на даден човек се иска доста търпение. По време на проекта ние също така следяхме хранителните стойности на храната, която семейството консумираше, така че в началото семейство не само, че намали емисиите вредящи на климата от консумираната от тях храна, но го постигна с ядене на по-питателни и здравословни ястия. Ако повече хора почнат да прилагат сравнително лесните начални стъпки, които описахме, това ще окаже доста значим ефект върху климата и здравето.

Други

Тази категория включва неща като застраховки, фризьорски услуги, дрехи и мебели. В тази категория семейството нямаше на разположение никаква нова технология, която да им помогне да подобрят изборите си. Вместо това, това което те сториха бе да извършват дейностите, които причиняват най-много емисии по-рядко, и ако имат желание, да се фокусират повече върху дейности, които не вредят толкова много на климата.

Причината за това, пазаруването да генерира емисии е, че фирмите, които произвеждат стоки или предоставят услуги използват камиони с дизелови двигатели, електричество произведено изцяло или частично от изкопаеми горива или индустриални процеси, при които газ или нефт се използва за гориво. Отделният потребител има много малко опции за въздействие върху тези емисии.

Членовете на семейство Линдел фокусираха усилията си предимно за намаляване на потреблението си, казано с думи прости - пазаруваха по-малко. Към края на проекта, те също така решиха да орежат някои от развлеченията си, което намали допълнително техните емисии. В крайна сметка семейството успя да намали наполовина емисиите си парникови газове от пазаруване в категорията "Други".


Коментар на представителите на град Стокхолм
Проектът "Еднотонен живот" ни предостави уникална възможност да видим как може да стане намаляването на емисиите парникови газове в ежедневния живот. Проектът също така ни позволи да се уверим, че е възможно да намалим емисиите до нива, позволяващи дългосрочно развитие, без това да се отрази негативно върху качеството на живот на хората. Добрите технически решения са една от предпоставките за постигане на начин на живот, който щади климата. Друга предпоставка е разумния избор на стоки и услуги. Проектът показа, че днешните върхови технологии може драстично да намалят въздействието върху климата на жилищата и автомобилите. Но за постигане на абсолютно устойчиви нива на развитие, необходимо е също така да започнем да живеем по един добре планиран начин, например със споделени пътувания с автомобил и внимателно разчетени пътувания, както и намалено консумация на месо и млечни продукти. В рамките на проекта "Еднотонен живот" информацията играе ключова роля за положителната промяна в начина на живот на фамилията.

Поглед към бъдещето

 

От името на проект "Еднотонен живот", Технически университет "Чалмърс" анализира ефекта, който примера на семейство Линдел би имал около 40 години в бъдещето, период, за който може да се предположи, че обществото, включително енергийната инфраструктура, транспорта, строителния отрасъл и хранително-вкусовата промишленост, е претърпяло промени, които биха го направили съвместимо с дългосрочната цел от един тон.

Анализът се базираше на следните предпоставки:
Производството на ток в бъдещето ще бъде базирано до голяма степен на хидроенергия, която ще съставя почти половината от цялото произведено количество. Една пета от електроенергията ще се произвежда от вятърна енергия, а по-малки проценти от тока ще се прави съответно от био-енергия и ядрена енергия. Соларните клетки в бъдеще ще произвеждат около един процент от електричеството.

Превозните средства на утрешния ден ще бъдат задвижвани предимно от електричество или биогориво, както и малък процент задвижвани от изкопаеми горива. Тежката индустрия ще продължи да разчита частично на изкопаемите горива, но с въвеждане в практиката на улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Индустриалното производство също така ще използва повече био-енергия. В бъдещето няма да има толкова голяма нужда от отопление на домовете, защото ще строим жилища с по-висока степен на енергийна ефективност и те ще получават отоплението си предимно от топлобменници и слънчева енергия.

Храната е категорията, която генерира най-големи емисии мета и диазотен оксид. Метанът се генерира най-вече от стомасите на кравите и от използването на торове, а диазотният оксид се получава от торене на обработваема земя. Тези емисии може да се редуцират чрез промяна на фуража на животните, повишаване на продуктивността и оптимизация на качеството на торовете. Ако тези мерки бъдат въведени, емисиите парникови газове причинени от производството на телешко месо, може да бъдат намалени с 15-20 процента.

Първият стълб в графиката показва емисиите парникови газове преди старта на проекта.

Вторият стълб показва комфортното равнище, при което семейството има достъп до най-добрата налична технология, но с непроменен начин на живот. Последния стълб показва минималното равнище, при което членовете на семейството променят начина си на живот и да голяма степен изключват месото и млечните продукти от менюто си.
Чрез използване на най-добрата налична технология в областта на енергетиката, емисиите парникови газове днес може да бъдат намалени почит наполовина. Ако същите мерки се приложат към бъдещата енергетика, намалението би било много по-малко. Това е, защото предприетите от семейството мерки днес се различават повече от сегашната енергийна система, в сравнение с теоретичния подобен сценарий в бъдещето.

Към самия край на проекта семейството промени начина си на живот, например чрез изключване на месото и млякото от менюто си. Графиката показва, че считано в проценти една така мярка би имала по-голямо въздействие в бъдещето, отколкото днес. Причината за това е, че храната ще бъде причината за много по-голям процент от емисиите в бъдещия сценарий, отколкото в момента. Това е защото техническите възможности за редуциране на тези емисии са по-ниски, отколкото тези за редуциране на емисиите от енергетиката.

Резултатите сочат, че са необходими няколко неща да се случат едновременно, за да се постигне равнището от един тон CO2 на човек годишно. Първо, необходими са промени в енергийната система, но ако се приложи само тази мярка, емисиите ще бъдат около 2 тона на човек годишно. Само когато към това се добавят и промени в начина на живот - диетата играе важна роля в това - може общите емисии да бъдат намалени до равнище от около един тон.

Така че в крайна сметка, изглежда, че един реален "Еднотонен живот" би изисквал усилия от страна както на компаниите, така и на политиците - и също от страна на обикновените хора.

БЕЛЕЖКА ПОД ЛИНИЯ: Анализът на бъдещето включва и въглероден диоксид от обществена консумация, което и причината за по-високите стойности. 

Източници

www.onetonnelife.se  

Проектът "Еднотонен живот" е една инициатива на
"А-хус"
"ВАТЕНФАЛ"
"ВОЛВО"