Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  В случая с Обуртрум (Австрия) площ с нови сгради трябва да бъде предложена на гражданите на общината. Освен критериите за ниски разходи, общината искаше да предложи и стимули за енергийна оптимизация. Стандартът за енергийна ефективност на сградите трябва да се регулира от съществуващата система за финансиране в Залцбург. За цялата площ бе планирано изграждането на регионална отоплителна система на база възобняваема енергия. Поради очакваните нискоенергийни стандарти на сградите, планирането трябваше да оптимизира системата, за да достигне до ниски загуби на топлина по мрежата. След приключване на етапа на планиране, площта за 90 жилища беше продадена на гражданите. В договора беше включено задължение за свързване към регионалната отоплителна система. Операторът на регионалната отоплителна система беше изправен пред предизвикателството да осъществи проекта с висок риск, като например несигурност по отношение на енергийните стандарти на сградите и времето, необходимо за завършване на сградите. След почти 10 години опит бяха научени някои уроци, които да послужат за бъдещи проекти.

   

 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика
  Обертрум е град, намиращ се в община Залцбург. Населението му е в размер на около 5 хиляди жители.
 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  В случая с Обуртрум (Австрия) площ с нови сгради трябва да бъде предложена на гражданите на общината. Освен критериите за ниски разходи, общината искаше да предложи и стимули за енергийна оптимизация. Стандартът за енергийна ефективност на сградите трябва да се регулира от съществуващата система за финансиране в Залцбург. За цялата площ бе планирано изграждането на регионална отоплителна система на база възобняваема енергия. Поради очакваните нискоенергийни стандарти на сградите, планирането трябваше да оптимизира системата, за да достигне до ниски загуби на топлина по мрежата. След приключване на етапа на планиране, площта за 90 жилища беше продадена на гражданите. В договора беше включено задължение за свързване към регионалната отоплителна система. Операторът на регионалната отоплителна система беше изправен пред предизвикателството да осъществи проекта с висок риск, като например несигурност по отношение на енергийните стандарти на сградите и времето, необходимо за завършване на сградите. След почти 10 години опит бяха научени някои уроци, които да послужат за бъдещи проекти.

  Що се отнася до целите на проекта, общината не изискваше покриване на минимални стойности за енергийно изпълнение от сградите. Но имаше препоръка за нискоенергийни стандарти с предоставено допълнително финансиране. Общината финансира планирането на регионалната отоплителна система въз основа на биомаса и соларна енергия. Изчислението за потребната енергия е направено отделно за всяка сграда, съгласно изискванията на системата за финансиране. Предполагаше се, че потребната енергия (отопление на помещенията, топла вода) е около 90 – 100 kWh/(m²a). В крайна сметка беше изградена регионална отоплителна система с намалени загуби на топлина, децентрализирано съхранение на енергия във всяка сграда и оптимизирана система за контрол с интегрирана соларна енергия.

  В хода на проекта бяха включени основно два инструмента за градско планиране: договор между общината и купувачите, включващ график за строителството и задължение за свързване към регионалната отоплителна система. Графикът предвиждаше започване на строителството в рамките на три години и завършване на сградите след още три години. Мониторингът се извършва от оператора на регионалната отоплителна система с подходяща мониторингова система.
  По отношение на финансирането, 25-30% от стойността на регионалната отоплителна схема бяха покрити чрез финансиране. На всеки собственик на жилище беше предложено допълнително финансиране според стойността на енергийно изпълнение на сградата и за снабдяване с топлина от биомаса от регионалната отоплителна система. В примера с Обертрум дългата продължителност на проекта се оказа вредна. От построяването на първата до последната сграда изминаха десет години. Тъй като финансирането на регионалната отоплителна система беше ограничено до период от пет години, свързаните след това сгради не получиха същото финансиране.

 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  В хода на проекта бяха включени основно два инструмента за градско планиране: договор между общината и купувачите, включващ график за строителството и задължение за свързване към регионалната отоплителна система. Графикът предвиждаше започване на строителството в рамките на три години и завършване на сградите след още три години. Мониторингът се извършва от оператора на регионалната отоплителна система с подходяща мониторингова система.

  Един иновативен инструмент е приложен в този австрийски проект. Общината не е поставила минимални изисквания за енергийна ефективност на новите сгради. Вместо това са поставени завишени енергоефективни стандарти към сградите, които да бъдат постигнати с помощта на изискванията на финансиращата програма на Община Залцбург.  Националната финансираща програма за финансиране е била реформирана през 80-те. От тогава всеки австрийски федерален щат е отговорен по отношение на поставянето на изисквания за финансиране в границите на щата. В този случай, инициативата на Залцбург е била в посока на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Съответните енергийни и екологични мерки са били оценени с помощта на рейтингова система, където бонусите за индивидуалните мерки позволяват получаване на допълнителен грант или от инвеститора или от бъдещия собственик на жилището.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  По отношение на финансирането, 25-30% от стойността на регионалната отоплителна схема бяха покрити чрез финансиране. На всеки собственик на жилище беше предложено допълнително финансиране според стойността на енергийно изпълнение на сградата и за снабдяване с топлина от биомаса от регионалната отоплителна система. 

 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  Що се отнася до целите на проекта, общината не изискваше покриване на минимални стойности за енергийно изпълнение от сградите. Но имаше препоръка за нискоенергийни стандарти с предоставено допълнително финансиране. Общината финансира планирането на регионалната отоплителна система въз основа на биомаса и соларна енергия. Изчислението за потребната енергия е направено отделно за всяка сграда, съгласно изискванията на системата за финансиране. Предполагаше се, че потребната енергия (отопление на помещенията, топла вода) е около 90 – 100 kWh/(m²a). В крайна сметка беше изградена регионална отоплителна система с намалени загуби на топлина, децентрализирано съхранение на енергия във всяка сграда и оптимизирана система за контрол с интегрирана соларна енергия.

 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  В примера с Обертрум дългата продължителност на проекта се оказа вредна. От построяването на първата до последната сграда изминаха десет години. Тъй като финансирането на регионалната отоплителна система беше ограничено до период от пет години, свързаните след това сгради не получиха същото финансиране.

 • Обертрум, Австрия Изтеглете тази практика

  Не разполагаме с информация относно намеренията на общината за продължаване на проекта.