Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  През 1992 г. Община Линц възлага на урбаниста Роланд Райнер да изработи генерален план за жилищен квартал Линц-Пихлинг и инфраструктурата в района. През 1994 г. градският съвет на Линц и четири асоциации за социално жилищно строителство обединиха усилията си и потвърдиха своето намерение да финансират планирането и изграждането на нов квартал, състоящ се от 630 жилище с нискоенергиен стандарт в Линц-Пихлинг. Архитекти и специалисти по енергийно планиране работят заедно под името “ВЕАП-група” – Възобновяема енергия в архитектурата и проектирането. Година по-късно се присъединяват още 8 асоциации за жилищно строителство и се изграждат общо 1317 апартамента. Освен жилищни проекти, има и проекти за социална инфраструктура (напр., построяване на училище, детска градина).

  Основният фокус на соларСити Пихлинг е интегрирането на соларна енергия в архитектурата на проектите за социално жилищно строителство. Енергийните критерии не бяха главен акцент в проектите ( по това време стандартът пасивна къща беше в началото на своето развитие). Генералният план на арх. Роланд Райнер се фокусира върху „соларни концепции в общностното планиране". Гореописаните целеви стойности бяха определени в анекс към договорите между град Линц и жилищните асоциации.

 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика
  Линц (на немски Linz) е град в Североизточна Австрия, център на провинция Горна Австрия.

  Разположен е на река Дунав и има население 191 501 души (към януари 2013 г.), с което е 3-ти по големина в Австрия след Виена и Грац.
 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  соларСити Пихлинг (град Линц)

  През 1992 г. Община Линц възлага на урбаниста Роланд Райнер да изработи генерален план за жилищен квартал Линц-Пихлинг и инфраструктурата в района. През 1994 г. градският съвет на Линц и четири асоциации за социално жилищно строителство обединиха усилията си и потвърдиха своето намерение да финансират планирането и изграждането на нов квартал, състоящ се от 630 жилище с нискоенергиен стандарт в Линц-Пихлинг. Архитекти и специалисти по енергийно планиране работят заедно под името “ВЕАП-група” – Възобновяема енергия в архитектурата и проектирането. Година по-късно се присъединяват още 8 асоциации за жилищно строителство и се изграждат общо 1317 апартамента. Освен жилищни проекти, има и проекти за социална инфраструктура (напр., построяване на училище, детска градина).

  Основните критерии за рационално използване на ресурсите акцентират върху нискоенергийния стандарт (макс. 44 kWh/(m²a)), използване на соларна енергия (пасивна и активна, за топла вода и за производство на електричество), обществен транспорт и други мерки, стимулиращи ходенето пеша. Критериите за рационално използване на ресурсите също така включиха обитателите в етапа на ранното планиране. Договорът съдържаше нискоенергиен стандарт от максимум    44 kWh/(m²a), 34% от които трябваше да се покрият от соларна енергия. Освен това се планира свързване към регионалната отоплителна система на град Линц. Потребната енергия беше изчислена въз основа на средните стойности от 12 жилищни проекта на участващите жилищни асоциации. Предвиденият стандарт след планирането, но преди началото на строителните работи, е 36 kWh/(m²a) за потребното отопление на помещенията, без производството на топла вода за битови нужди. Методът на изчисление е определен от регионалния нормативен акт (Energieausweis).

  Основният фокус на соларСити Пихлинг е интегрирането на соларна енергия в архитектурата на проектите за социално жилищно строителство. Енергийните критерии не бяха главен акцент в проектите ( по това време стандартът пасивна къща беше в началото на своето развитие). Генералният план на арх. Роланд Райнер се фокусира върху „соларни концепции в общностното планиране". Гореописаните целеви стойности бяха определени в анекс към договорите между град Линц и жилищните асоциации.

   

 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  Бяха използвани различни инструменти за градско планиране:

  Първо, изработен е генерален план, включващ общи и подробни концепции за единични сгради с фокус върху соларната архитектура.

  Второ, подписан е договор за покупко-продажба между гр. Линц и жилищните асоциации с анекс към него, съдържащ енергийни аспекти. Бяха поканени четирима световноизвестни архитекти да вземат участие в конкурс, който дава възможност за разработване на по-иновативни и амбициозни проекти.

  Направено е изследването за "Социалните аспекти на проекта", където е обърнато внимание на социалната интеграция и социалната инфраструктура на нова застроена площ.

  Накрая е подписан общ договор между всички засегнати страни, в който се посочват целите на проекта, стандартите за качество, участниците и комуникацията.

  Публикуването на няколкото проекта поражда обществена конкуренция на потребителския пазар, тъй като хората искат да живеят в „най-добрите” обекти.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               

   

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон  Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                            х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  Общата стойност на проекта възлиза на 200 милиона евро. ЕС осигури 600 000 евро за разработка на обща концепция, а гр. Линц – още 600 000. Федерален щат Горна Австрия дава субсидии за местни жилищни проекти и субсидии за използване на соларна енергия (по този проект са набрани субсидии от 800 €/m² соларен колектор до 1,500 €/m²).

 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  В проекта са използвани различни подходи за соларно строителство.Те варират от изток-запад-ориентирани, дълбоки сгради с големи прозорци области на юг-ориентирани сгради с шест-м-високи консерватории като соларни фасади или пасивни къщи в различни стилове на строителството. SolarCity ясно показва, че отлични резултати могат да бъдат постигнати чрез прилагане на голямо разнообразие от подходи към слънчева архитектура в рамките на един жилищен комплекс.

 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  Публикуването на няколкото проекта поражда обществена конкуренция на потребителския пазар, тъй като хората искат да живеят в „най-добрите” обекти.


 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  Няма информация относнонамеренията на общината за продължаване на проекта.

 • соларСити Пихлинг (град Линц), Австрия Изтеглете тази практика

  Сайта на град Линц.