Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  Риджънт Парк се намира в Торонто и е най-старата общност с обществени жилища в Канада с население от 7 500 души и среден доход на домакинство от $15 500. Първоначално е бил замислен като високи жилищни блокове в бетонна среда в средата на 20 в., но е западнал и се е превърнал в убежище за по-малко желаниаспекти на градския живот. Престъпленията и социалните проблеми са насърчили град Торонто да включи голяма част обществен принос от местните жители. Във връзка с исканията на местните жители Торонто Комюнити Хаусинг Корпорейшън (TCHC), корпорация с нестопанска цел, собственост на града и отговаряща за обществените жилища, ще реконструира общността, за да създаде нов квартал, като в същото време увеличи броя на жителите му до приблизително 12 500.

  Програмата за обновяване включва събарянето на почти всички сгради в общността в 6-етапен план и подмяната им със социални жилища, съвместно управление на пазарен принцип и нови удобства за общността и помещения с търговска цел. Съгласно плана за реконструкция се предвижда и употребата на практики за устойчив дизайн и строителство съгласно най-високите стандарти за енергийна ефективност. Първата сграда с жилища под наем е завършена и обитаема, втората бе предвидено да бъде готова за живеене през пролетта на 2010 г.

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика
  Риджънт Парк се намира в Торонто и е най-старата общност с обществени жилища в Канада с население от 7 500 души и среден доход на домакинство от $15 500. Торонто е най-големият град в Канада и център на провинция Онтарио с градско население 2 615 060 души (2011) и 5 583 064 души (2011) в целия метрополис, което го прави петият по големина град в Северна Америка след Мексико Сити, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго. Градът се намира на северозападния бряг на езерото Онтарио през което преминава границата между Съединените щати и Канада. Торонто е финансовият и икономически център на Канада, също така представлява и културен, здравен и изследователски център на страната.
 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  За намаляване на потреблението на енергия районът ще бъде свързан към централната енергийната система на Риджънт Парк. Други мерки за намаляване потреблението на енергия са изолация на сградата, дограма, уреди, оборудване и осветление, както и покривна конструкция.

  По време на етапа на планиране бе обърнато и голямо внимание на нуждите на местните жители.  Бяха създадени консултативни групи, включващи местни жители, наемодатели, архитекти и плановици. Тридесет местни жители работиха като общински аниматори, за да събират помощи от общността. Достъпът и плана на района бяха променени, за да се осигури по-голям трафик и да се създадат "очи на улицата", които често присъстват в безопасните и оживени квартали. Бе използван поетапен поход за разрушаване и построяването с цел поддържането на обществено присъствие и собственост в района. Въпреки че кварталът се намира в близост до центъра на града, търговия на дребно и други услуги (държавни училища, библиотеки, аптеки, детски градини, театри и домове за възрастни) бяха насърчавани да се преместят в района, за да се влее живот в общността.

  Енергийните потребности на сградите бяха изчислени със софтуера Hot2000 по федералната програма на Централния съвет по напояването и мощност енергия (CBIP). Торонто Комюнити Хаусинг Корпорейшън финансира строителството чрез кръстосано финансиране чрез продажбата на етажна собственост, приходи от търговски лизинг и собствен капитал.  Допълнително финансиране бе осигурено от правителството на провинцията и федералното правителство. Финансирането на енергийния компонент на проекта (Риджънт Парк Енерджи Инк) бе осигурено от TCHC и Корикс Ютилитис, компания за енергийни услуги. Осигурява се помощ за получаване на ипотечни кредити за местните жители на Риджънт Парк, които желаят от наематели да станат собственици на жилище. Съществува и по-малка програма за хора, които не живеят в Риджънт Парк и биха желали да се преместят в района.

  HOT2000 е водещият софтуер за енергиен анализ и оценка на жилищни помещения в Канада. Разработен от Нечъръл Рисорсис Канада на КанметЕНЕРДЖИ, за 23 години той се е превърнал в канадски стандарт за оценка на енергийните характеристики на домовете и многоетажните жилищни сгради. След пускането му на канадския пазар през 1987 г., НОТ2000 се използва като основен инструмент за проверка на съответствието за правителствени програми и Националния енергиен кодекс (MNЕC) от 1997 и инструмент за оценка строителството на жилищни сгради. Софтуерът създава модели на различни енергийни системи, ОВК конфигурации и пълна гама от строителни конструкции и материали. Условията на околната среда могат да симулират различни географски региони в Канада и да осигуряват сезонни и почасови характеристики, разход на гориво и топлинно натоварване и натоварване за охлаждане за оразмеряване на отоплението.

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  Торонто Комюнити Хаусинг Корпорейшън финансира строителството чрез кръстосано финансиране чрез продажбата на етажна собственост, приходи от търговски лизинг и собствен капитал.  Допълнително финансиране бе осигурено от правителството на провинцията и федералното правителство. Финансирането на енергийния компонент на проекта (Риджънт Парк Енерджи Инк) бе осигурено от TCHC и Корикс Ютилитис, компания за енергийни услуги. Осигурява се помощ за получаване на ипотечни кредити за местните жители на Риджънт Парк, които желаят от наематели да станат собственици на жилище.

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  По време на етапа на планиране бе обърнато и голямо внимание на нуждите на местните жители.  Бяха създадени консултативни групи, включващи местни жители, наемодатели, архитекти и плановици. Тридесет местни жители работиха като общински аниматори, за да събират помощи от общността. Достъпът и плана на района бяха променени, за да се осигури по-голям трафик и да се създадат "очи на улицата", които често присъстват в безопасните и оживени квартали. Бе използван поетапен поход за разрушаване и построяването с цел поддържането на обществено присъствие и собственост в района. Въпреки че кварталът се намира в близост до центъра на града, търговия на дребно и други услуги (държавни училища, библиотеки, аптеки, детски градини, театри и домове за възрастни) бяха насърчавани да се преместят в района, за да се влее живот в общността.

  Енергийните потребности на сградите бяха изчислени със софтуера Hot2000 по федералната програма на Централния съвет по напояването и мощност енергия (CBIP). Торонто Комюнити Хаусинг Корпорейшън финансира строителството чрез кръстосано финансиране чрез продажбата на етажна собственост, приходи от търговски лизинг и собствен капитал.  Допълнително финансиране бе осигурено от правителството на провинцията и федералното правителство. Финансирането на енергийния компонент на проекта (Риджънт Парк Енерджи Инк) бе осигурено от TCHC и Корикс Ютилитис, компания за енергийни услуги. Осигурява се помощ за получаване на ипотечни кредити за местните жители на Риджънт Парк, които желаят от наематели да станат собственици на жилище. Съществува и по-малка програма за хора, които не живеят в Риджънт Парк и биха желали да се преместят в района.

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  Достъпът и плана на района бяха променени, за да се осигури по-голям трафик и да се създадат "очи на улицата", които често присъстват в безопасните и оживени квартали. Бе използван поетапен поход за разрушаване и построяването с цел поддържането на обществено присъствие и собственост в района. Въпреки че кварталът се намира в близост до центъра на града, търговия на дребно и други услуги (държавни училища, библиотеки, аптеки, детски градини, театри и домове за възрастни) бяха насърчавани да се преместят в района, за да се влее живот в общността.

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  Резултатите от използването на специализирания софтуер за анализ, могат да се използват и от други заинтересовани страни.

 • Риджънт Парк, Торонто, Канада Изтеглете тази практика

  http://www.toronto.ca/