Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  Плановик от гр. Виктория е убедил градския съвет да направи изследване устойчивостта на изоставена собственост до пристанището. През 2004 г. гр. Виктория публикува покана за предложение (ПЗП) за благоустрояване на замърсените земи на пристанището с цел екологично, икономическо и социално развитие. Тази ПЗП съдържаше 300 критерия, в това число и изискването да се докажат финансовите възможности, като също бе определен и минимален критерий за устойчивост - сребърният рейтинг на LEED за всички сгради, пешеходни, велосипедни и транзитни зони и подземни паркинги. Изборът на предлагащия ще се основава на трите основни принципа: екологичен, икономически и социален. Победител на конкурса бе съдружието Доксайд Грийн Лимитид Партнършип. Централната отоплителна система на биомаса е подкомпонент от цялостното развитие на недвижимия имот и също бе разработено от съдружие. Поставени са следните цели за устойчивост за благоустройството. 

  Поставени са следните цели за устойчивост за благоустройството:

  • Нулева емисия на парникови газове;
  • Работи като "затворена система", когато е възможно;
  • Не се използва питейна вода за напояване;
  • Намаляване потреблението на питейна вода;
  • Насърчаване на алтернативни начини за транспорт;
  • 95% отвеждане на строителните отпадъци;
  • Компостиране на място.
 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика
  Виктория (на английски: Victoria) е град в Югозападна Канада, столица на провинция Британска Колумбия. Разположен е в южния край на остров Ванкувър, на брега на протока Хуан де Фука. Населението на Виктория е около 78 057 души (2007).
 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  За отопляване на общността и за осигуряване на топла вода по домовете се използва биомаса, като има инсталирана и резервна система, като излишната топлинна енергия се продава на консуматори извън района. Вместо климатични или охлаждащи системи монтирани прозорци, които могат да се отварят. В дългосрочен план се предвижда включването и на други възобновяеми енергийни източници в общността като слънчеви системи за нагряване на вода, малки вятърни турбини, слънчеви фотоволтаични централи, като се акцентира силно върху работа с местни и базирани в Канада доставчици.

  Мерките за икономия на енергия в сградите са съобразени с изискванията на сертификата LEED и включват например висококачествено изолиране на сградите, нискоемисионни стъкла и икономично светодиодно осветление в коридора. И накрая зелени покриви на редица сгради, местна автобусна линия и пешеходни зони са част от концепцията за устойчивост.

   

  За този проект бяха използвани няколко инструмента за градоустройство. Градската управа прерайонира терена и промени официалния план на общината, за да спази препоръките за проектиране и използването на земята по предназначение. Създаде се подробен подзаконов нормативен акт за този парцел. Таксите за канализация и текущите данъци и такси бяха избегнати,  тъй като общността ще пречиства собствените си отпадни води чрез специализирана пречиствателна инсталация. През цялото време бяха прилагани принципите на новия урбанизъм и интелигентния растеж. Бяха създадени информационни центрове, които информираха хората за напредъка. Бе подписан меморандум за разбирателство (МЗР) между предприемача и местното индианско население за създаване на програма за обучение за техните граждани.

   

  Системата за производство на енергия от биомаса бе проектирана и монтирана от предприемача в партньорство с две комунални компании и с участието на инженерни компании. За да се избегне риска от изследване, бе осигурена федерална финансова помощ. Предприемачите въведоха мерки за икономия на енергия, като използваха търговски софтуери като RETScreen (виж 4.2.7) и EE2000.

   

  Като част от основното споразумението за развитие град Виктория изисква от предприемача да предава годишни и 5-годишни доклади за изпълнението до 20 година от благоустрояването. Градът също пое ангажимент да провежда свои собствени одити, за да докладва за влиянието и последствията от благоустройството върху града и околната среда. За тази цел бяха определени 48 показателя, включващи 24 за околната среда, 17 социални и 7 икономически показателя. Обикновените доклади на града за наблюдението на Доксайт Грийн използват стандартен формуляр за доклад и Интернет инструмента see-it™, който осигурява лесен за употреба графичен интерфейс за достъп до информация и възможност да се разглеждат показателите.

   

  X
 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  За този проект бяха използвани няколко инструмента за градоустройство. Градската управа прерайонира терена и промени официалния план на общината, за да спази препоръките за проектиране и използването на земята по предназначение. Създаде се подробен подзаконов нормативен акт за този парцел. Таксите за канализация и текущите данъци и такси бяха избегнати,  тъй като общността ще пречиства собствените си отпадни води чрез специализирана пречиствателна инсталация. През цялото време бяха прилагани принципите на новия урбанизъм и интелигентния растеж. Бяха създадени информационни центрове, които информираха хората за напредъка. Бе подписан меморандум за разбирателство (МЗР) между предприемача и местното индианско население за създаване на програма за обучение за техните граждани.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  Общата сума за целия проект възлиза на стойност $600m и е осигурена от партньора на предприемача Вансити. Федералното правителство (TEAM & CBIP), общината и комунални услуги допринесоха с по-малък дял във финансирането. Град Виктория и предприемачът финансираха длъжността "Координатор благоустройствени услуги". Предприемачът създаде наказателна клауза между себе си и град Виктория на стойност до $ 1 млн. долара, дължима на общината, в случай, че не получат сертификата LEED Platinum за притежаваните от града сгради.

 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  Лидерство в енергийния и екологичен дизайн (LEED ®) е система за зелен сграден рейтинг, която отразява най-високото ниво на устойчивост-фокусирани сертифициране на развитие може да получи.

  Dockside Green е поела ангажимент за постигане LEED Platinum ®, а това е най-високото ниво на сертификация, както по (United States Green Building Council) Програмата CaGBC (Canadian Green Building Council) и USGBC LEED ®. Само една шепа са сертифицираните LEED ® Platinum сгради в света. Целта е амбициозна, но чрез прилагане на интегриран подход към дизайна е възможно да се реализират икономии от мащаба, което позволява да се високопродуктивни зелени сгради.

  Като част от основното споразумението за развитие, град Виктория изисква от предприемача да предава годишни и 5-годишни доклади за изпълнението до 20 година от благоустрояването. Градът също пое ангажимент да провежда свои собствени одити, за да докладва за влиянието и последствията от благоустройството върху града и околната среда. За тази цел бяха определени 48 показателя, включващи 24 за околната среда, 17 социални и 7 икономически показателя. Обикновените доклади на града за наблюдението на Доксайт Грийн използват стандартен формуляр за доклад и Интернет инструмента see-it™, който осигурява лесен за употреба графичен интерфейс за достъп до информация и възможност да се разглеждат показателите.

 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  За този проект бяха използвани няколко инструмента за градоустройство. Градската управа прерайонира терена и промени официалния план на общината, за да спази препоръките за проектиране и използването на земята по предназначение. Създаде се подробен подзаконов нормативен акт за този парцел. Таксите за канализация и текущите данъци и такси бяха избегнати,  тъй като общността ще пречиства собствените си отпадни води чрез специализирана пречиствателна инсталация. През цялото време бяха прилагани принципите на новия урбанизъм и интелигентния растеж. Бяха създадени информационни центрове, които информираха хората за напредъка. Бе подписан меморандум за разбирателство (МЗР) между предприемача и местното индианско население за създаване на програма за обучение за техните граждани.

 • Доксайд Грийн, гр. Виктория, Канада Изтеглете тази практика

  Няма данни за следващите стъпки.