Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Проектът клас I по програмата CONCERTO на ЕС стартира през 2007 г. и включва демонстрационни проекти в Дания. Общината на Егедал реши да увеличи енергийните изисквания за ново селище, което трябва да бъде издигнато в общината. В периода 2007 - 2011 са проектирани и построени общо 442 жилища с потребление на топлинна енергия в съответствие с датския нискоенергиен стандарт, наричан по-долу "нискоенергиен клас I" в ново селище, наречено Стенльосе Сют Това означава, че потреблението на енергия е с 50% по-ниско от енергийната рамка, определена от датския Закон за строителство (DBR 08), като енергийната рамка се изчислява с помощта на следната формула: енергийна рамка = 70+2200/A в kWh/(m²a), където А е отопляемата площ. Проектирани и построени са 65 жилища с годишно потребление на топлинна енергия от 15 kWh/(m²a). Общността включва детска градина и център за възрастни хора.

 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика
  Община Едегал се намира в Дания, в регион Ховедштаден. Тя е разположена върху площ от 125.79 km2 и е с население от 40,533 жители.
 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Проектът клас 1 насочва вниманието си върху избрани ключови технологии и строителни компоненти: изолация на плоча и основи, рамки на прозорци, механични вентилационни системи с рекуперация на топлина, комбинирани с термопомпа, КОИ, използваща биомаса и разпределение на топлинна енергия към местната централна ОИ. Бе докладвано за постигани успехи през първия период от изпълнението, включващи детска градина и проект за ултра нискоенергийна къща, включващ 65 жилища (ноември 2007 - ноември 2009). Гъсто застроените с нискоетажни сгради парцели са снабдени с топлинна енергия с местна централна ОИ. През летния период КОИ, използваща биомаса, е спирана и се използва слънчевата отоплителна система за осигуряване на топла вода по домовете. Всички жилища и системи са наблюдавани и контролирани със съвременна система за енергийно управление на сгради (СЕУС). Системата позволява да се извършва автоматичен контрол и наблюдение на цялата система и на всички енергийни потоци. Тя е Интернет базирана за намаляване на разходите и обитателите могат да ползват собствените си компютри за директен достъп до цялата информация, свързана с техния дом и информация за сравнение от другите домакинства.

   

  Инициативата CONCERTO, започната от ЕК насочва вниманието си към изследване, разработване и демонстрация на специфични стратегии. Част от демонстрационните дейности на датския проект включват оценка потребителските предпочитания за подобряване на бъдещите нискоенергийни домове. Направени и документирани са проактивни опити с цел разбиране законодателните и планови средства в процеса на насърчаване на проекти за устойчиви общности. Освен това два индустриални съдружника са постигнали успех в разработването на нови и подобрени продукти, подходящи за нискоенергийни сгради. Тези ключови технологични разработки представляват нискоенергийни прозорци за един по-конкурентно способен и гъвкав продукт (PRO TEC 7) и вентилационна система с рекуперация на топлината и вградена термопомпа за нискоенергийни домове, което води до незначителни спадове на налягането в системата (HVPC).

 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Инициативата CONCERTO, започната от ЕК насочва вниманието си към изследване, разработване и демонстрация на специфични стратегии.

  Направени и документирани са проактивни опити с цел разбиране законодателните и планови средства в процеса на насърчаване на проекти за устойчиви общности.

  Бяха използвани различни стратегии за интегриране на еко-етикета на ЕС (EU Ecolabel) в проекта. Бяха положени усилия да се информират заинтересованите лица, да се убедят строителните предприемачи и крайните потребители да използват продукти с еко-етикет и най-после да се привлекат предприятия към програмата "Еко-етикет".

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Общият бюджет на подкрепяния от ЕС проект възлиза на € 3,6 милиона и бюджетът за демонстриране възлиза на € 2,25 милиона.

 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Проектирани и построени са 65 жилища с годишно потребление на топлинна енергия от 15 kWh/(m²a). Общността включва детска градина и център за възрастни хора.

 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Бяха използвани различни стратегии за интегриране на еко-етикета на ЕС (EU Ecolabel) в проекта. Бяха положени усилия да се информират заинтересованите лица, да се убедят строителните предприемачи и крайните потребители да използват продукти с еко-етикет и най-после да се привлекат предприятия към програмата "Еко-етикет".

 • Стенльосе Сют, Дания Изтеглете тази практика

  Няма информация за следващите стъпки, които смята да предприеме общината.