Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  Районът дьо Бон е еко-район на Гренобъл, разположен на 8,5 хектара, върху която преди това са били построени казарми. Районът се намира близо да центъра на града и ще осигури общо 850 апартамента. Във връзка с благоустройството съществуващите сгради бяха ремонтирани и бяха построени нови сгради със стандарт за висока енергийна ефективност (ВВС)с общо потребление на първична енергия под 50 kWh/(m2a).

  Освен запазването идентичността на градския квартал плановиците увеличиха зелените площи и използваните за икономически цели площи, като ограничиха местата за паркиране. Освен основната цел за увеличаване на енергийната ефективност в сравнение с националното законодателство, трябваше да се оптимизират пасивните ползи от слънчевата светлина с цел да се ограничи прегряването през лятото и да стане възможно използването на слънцето през зимата. По време на целия проект бе популяризирана употребата на рециклирани материали. Първото приложение на офис сграда с положителна енергия (положителен баланс на енергийните потребности и произведена на място енергия през годината) бе реализирано в района на дьо Бон.

 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика
  Водещ партньор в проекта е град Грено̀бъл (на френски Grenoble; на окситански Grasanòbol, френското произношение е по-близко до Грьоно̀бъл) е град в Югоизточна Франция, регион Рона-Алпи.

  Разположен е на река Изер в подножието на Алпите. През 1968 г. в града се провеждат Зимните олимпийски игри. Населението на града е около 157 хил. души (2007), а на градската агломерация - около 515 хил. души.
 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  Във връзка с благоустройството съществуващите сгради бяха ремонтирани и бяха построени нови сгради със стандарт за висока енергийна ефективност (ВВС)с общо потребление на първична енергия под 50 kWh/(m2a). Освен запазването идентичността на градския квартал плановиците увеличиха зелените площи и използваните за икономически цели площи, като ограничиха местата за паркиране. Освен основната цел за увеличаване на енергийната ефективност в сравнение с националното законодателство, трябваше да се оптимизират пасивните ползи от слънчевата светлина с цел да се ограничи прегряването през лятото и да стане възможно използването на слънцето през зимата. По време на целия проект бе популяризирана употребата на рециклирани материали. Първото приложение на офис сграда с положителна енергия (положителен баланс на енергийните потребности и произведена на място енергия през годината) бе реализирано в района на дьо Бон.

 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  Задължения на всички участници бяха записани в Харта за високо екологични качество (“charte haute qualité environnementale”), която бе подписана от строителните компании и предприемачи, за да се гарантира спазването след продажбите. За да се осигури високо качество на строителните работи на всички нива, бяха организирани модули за обучение за разпространението на нови строителни технологии и тяхното приложение. Тъй като бе беше приложена схема за цялостно наблюдение, измерването на потреблението на енергия бе предложено на жителите на доброволни начала.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  Голяма част от финансирането бе осигурено чрез продажби на земя от общината на частни строителни предприемачи. Проектът ЗАК дьо Бон участва и в европейската програма CONCERTO, като общо помощите от ЕС възлизат на 740,000€.

 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  Като цяло предприетите мерки за увеличаване на енергийната ефективност включваха компактност на сградите, намаляване на топлинните мостове, външна изолация и механични вентилационни системи с рекуперация на топлина. За сградите с положителна енергия бяха представени специални оферти от инженери-специалисти, коти включваха максимални U-стойности и изисквания за херметичност и топлинни мостове. Що се отнася до използването на възобновяема енергия, бе инсталирана фотоволтаична централа с 1000 m2 площ върху покрива на районния търговски център и бяха инсталирани 8 микро-инсталации за комбинирано производство.

   

  http://youtu.be/aLCS6BK-xcE
 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  По време на проекта бяха разработени и приложени и оферти за високо екологично качество. Задължения на всички участници бяха записани в Харта за високо екологични качество (“charte haute qualité environnementale”), която бе подписана от строителните компании и предприемачи, за да се гарантира спазването след продажбите.  За да се осигури високо качество на строителните работи на всички нива, бяха организирани модули за обучение за разпространението на нови строителни технологии и тяхното приложение. Тъй като бе беше приложена схема за цялостно наблюдение, измерването на потреблението на енергия бе предложено на жителите на доброволни начала.

 • ЗАК дьо Бон, Франция Изтеглете тази практика

  Окончателният мониторингов доклад може да изтеглите тук.