Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика

  Градската общност в Тулуза е разположена на брега на река Гарона в югоизточна Франция. Броят на населението е 700 000 и е петият по гъстота на население град в областта. Възходът на високотехнологичната космическа индустрия предизвика силен демографски и икономически напредък през втората половина на 20 век. Но силният растеж донесе със себе си и форми на разпръснати застроени градски площи, които спъваха устойчивото градско развитие. Освен това непрекъснато увеличаващите се цени на земята представляват основен проблем, като така се стимулира строителството на домове в покрайнините на агломерацията и по този начин се превръща в движеща сила за разпръснати застроени градски площи. Община Тулуза, която отговаря за градоустройството, желае да се противопостави на тази тенденция като разработи полицентричен градски модел. През 2004 г. общината създаде екологична обсерватория, която служеше като инструмент да уведомява и изостря чувствителността на делегатите, общинските институции и населението. В същото време бе ратифицирана и хартата от Олброг от 2004 г.

 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика
  Тулуза (на френски Toulouse, Тулуз, на окситански Tolosa) е град в Югозападна Франция с население около 761 000 души и 965 000 души за градската агломерация. Разположен е на река Гарона, административен център на регион Юг-Пиренеи и департамент От Гарон, както и на историческата провинция Лангедок.
  Тулуза (на френски Toulouse Toulouse, Тулуз, на окситански Tolosa) е град в Югозападна Франция с население около 761 000 души и 965 000 души за градската агломерация (1999). Разположен е на река Гарона, административен център на регион Юг-Пиренеи и департамент От Гарон, както и на историческата провинция Лангедок.
 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика

  Зоната за градско развитие "ЗАК Андромед" (Zone d’Aménagement Concerté) е една от трите части на проекта Констилейшън от 1999 г., когато Еърбас реши да разположи свои заводи за производството на самолет А380 близо до летището Бланяк. Това е първият френски проект, който включва принципите на устойчиво развитие в проект, който включва три зони ЗАК, съответстващи на 500 ха. 5000 дома и около 10 000 служители. Огромното значение, което се отдава на пейзажа в проекта Андромед, се оправдава с използването на 70 ха обработваема земя от проекта Констилейшън.

   

  Смесената компания Констилейшън е основана през 1999 г. и стана основен изпълнител. Проектът има три фази и продължава 20 години. Първите жители се нанесоха през 2009 г., до 2010 г. са завършени 300 сгради. Предполага се, че проектът трябва да бъде завършен за 8-10 години, но вероятно ще са нужни 12 години. Основната причина е последвалата икономическа криза.

   

  Бе отправено искане за предложение за определени квартали. Групите от кандидати трябва да се състоят от строителен организатор, архитект, проектантско бюро, и ако е възможно, агенция за социално жилищно строителство и озеленител. Първоначално бяха избрани три групи от кандидати. След това участниците представиха подробни проекти съгласно архитектурните и екологични изисквания на компанията Констилейшън.

 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика

  Стойността на проекта е 56 милиона евро.

 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика

  Проектите преследвах следните цели: Да се запази максимална зелена площ (70 ха), която да компенсира обработваемата земя, използвана от проекта Констилейшън. В допълнение към социално, Андромед се стреми и към функционално смесване. Трябва да се изградят държавни институции като детски ясли, училища, спортни съоръжения и домове за възрастни. И накрая, удължаването на средствата за транспорт като трамвайни линии и велосипедни алеи, е най-важен за проекта.

   

  До 2010 г. всички жилища получиха сертификат "Хабитат и околна среда" и бяха проверени от компанията за наличието на сертификати CERQUAL. За да получи подобен сертификат, строителството трябваше да отговаря на поне шест от следните седем критерия: чиста строителна площадка, управление на околната среда, намаляване на парниковия ефект, управление на водите, избор на строителни материали, безопасност и здраве, зелени жестове (gestes vert). Сградите трябва да гарантират енергийна ефективност с 15*% по-ниска от сегашната топлинна регулаторна рамка.

   

   

 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика

  Предполага се, че проектът трябва да бъде завършен за 8-10 години, но вероятно ще са нужни 12 години. Основната причина е последвалата икономическа криза.

  Предполага се, че проектът трябва да бъде завършен за 8-10 години, но вероятно ще са нужни 12 години. Основната причина е последвалата икономическа криза.
 • Тулуза, Франция Изтеглете тази практика

  Предполага се, че проектът трябва да бъде завършен за 8-10 години, но вероятно ще са нужни 12 години. Основната причина е последвалата икономическа криза.