Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  През 1995 г. за първи път в гр.Щутгарт бе използван нов инструмент за градско планиране, наречен "мярка за развитие" (Entwicklungsmaßnahme). Общината закупи имот, използван за казарми на американската армия. След като добави необходимата техническа и социална инфраструктура, общината продаде парцела на различни частни инвеститори. Договорът за продажба включваше някои задължения на собствениците на имота и бъдещите собственици на жилища като подобряване на топлинната изолацията на сградите, осъществяване на енергийна концепция за системи за централно отопление със слънчева енергия и финансова подкрепа за изграждането на многофамилни сгради на определени места от терена.

  Жилищните сгради отговориха на очакванията и потреблението на топлинна енергия и енергия за домакинствата бе с 30% по-ниско от изискванията за нови сгради по това време. Измерената средна стойност от 46.9 kWh/(m²a) (въз основа на сметките за енергия) бе дори по-ниска от предвидените 47.2 kWh/(m²a). Независимо че сградите са построени през 1995 г., техните енергийни характеристики все още отговарят на стандартите за ново строителство. Оттогава до сега изискванията за енергийните характеристики за сградите в Германия са били завишавани два пъти.

  Бе проведен мониторинг на потреблението на енергия в сградите и на съотношението между произведената слънчева енергия и енергията от котела за отопление и топла вода по домовете. Това наблюдение бе извършено въз основа на сметките за енергия от различните сгради, а централната ОИ бе наблюдавана с няколко топломера. Потреблението за сграда бе изчислено и сравнено с изчислените енергийни потребности. Разходите на общината за имота възлязоха на €36,7 милиона. Това е точно като сумата, получена от приходите от продажба на имота на строителните предприемачи и финансиране (€1,9 милиона).

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика
  Щутгарт (на немски Stuttgart) е град в Германия, столица на федералната провинция Баден-Вюртемберг. Със своите около 606 588 жители (2010 г.) Щутгарт е шестият по големина град в Германия. Гъстотата на населението е 2925 д/km².
 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  През 1995 г. за първи път в гр.Щутгарт бе използван нов инструмент за градско планиране, наречен "мярка за развитие" (Entwicklungsmaßnahme). Общината закупи имот, използван за казарми на американската армия. След като добави необходимата техническа и социална инфраструктура, общината продаде парцела на различни частни инвеститори. Договорът за продажба включваше някои задължения на собствениците на имота и бъдещите собственици на жилища като подобряване на топлинната изолацията на сградите, осъществяване на енергийна концепция за системи за централно отопление със слънчева енергия и финансова подкрепа за изграждането на многофамилни сгради на определени места от терена.

   

  Най-голямата част от жилищата са с изградени с частно финансиране. По време на градското планиране вниманието бе насочено към активното и пасивно използване на слънчевата енергия. Благодарение на тясното сътрудничество между общината и нейните консултанти и строители, в това число няколко местни лица, се ускори процеса на подаване молбата за разрешение на строеж. Бе построено нискоенергийно начално училище на терена.

   

  Доказателствата за спазване на изискванията за топлинна изолация (30% по-добри от немските изисквания по това време) бяха проверени от института за строителна физика "Фраунхофер", който провери и специфични свързващи елементи с цел намаляване на последствията от топлинния мост, посети строителните обекти и сравни части от документираните строителни материали с плануваните материали, определени в молбата за строеж.

   

  Слънчевата централна отоплителна система се състоеше от плоски колектори на три многофамилни къщи с обща площ от 1 750 m², която подаваше водата за отопление в 90 m³ буферен резервоар в станцията за централно отопление под училището. Когато желаната температура не може да бъде достигната със слънчевата система, 3,7 MW газова система увеличава температурата на водата за отопление. Всички сгради се отопляват и получават топла вода от централна отоплителна система. Планът бе да се доставят приблизително 11% от топлинната енергията и топла вода от слънчевата система и останалите 89% от котела.

   

  Потреблението на енергия за отопление на сградата бе изчислена с действащото от 1995 г. енергийно постановление. Потреблението на енергията за топла вода по домовете бе оценено с ревизираното енергийно постановление от2002 г., което съдържа стойност по подразбиране за потребление на енергия за топла вода по домовете от 12.5 kWh/(m²a). Измерените данни се базират на сметките за енергия на различни потребители.

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  Разходите на общината за имота възлязоха на €36,7 милиона. Това е точно като сумата, получена от приходите от продажба на имота на строителните предприемачи и финансиране (€1,9 милиона).

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  Потреблението на енергия за отопление на сградата бе изчислена с действащото от 1995 г. енергийно постановление. Потреблението на енергията за топла вода по домовете бе оценено с ревизираното енергийно постановление от2002 г., което съдържа стойност по подразбиране за потребление на енергия за топла вода по домовете от 12.5 kWh/(m²a). Измерените данни се базират на сметките за енергия на различни потребители.

   

  Жилищните сгради отговориха на очакванията и потреблението на топлинна енергия и енергия за домакинствата бе с 30% по-ниско от изискванията за нови сгради по това време. Измерената средна стойност от 46.9 kWh/(m²a) (въз основа на сметките за енергия) бе дори по-ниска от предвидените 47.2 kWh/(m²a). Независимо че сградите са построени през 1995 г., техните енергийни характеристики все още отговарят на стандартите за ново строителство. Оттогава до сега изискванията за енергийните характеристики за сградите в Германия са били завишавани два пъти.

   

  Бе проведен мониторинг на потреблението на енергия в сградите и на съотношението между произведената слънчева енергия и енергията от котела за отопление и топла вода по домовете. Това наблюдение бе извършено въз основа на сметките за енергия от различните сгради, а централната ОИ бе наблюдавана с няколко топломера. Потреблението за сграда бе изчислено и сравнено с изчислените енергийни потребности.

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  Резултатите от изпълнениетона поректа са успешни.

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  Няма информация за бъдещите намерения на Община Щутгарт.

 • Щутгард - Бургхолцхоф, Германия Изтеглете тази практика

  http://www.stuttgart.de/