Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  След обединението на Германия Хойярсверда е западнал значително. Броят на жителите му е намалял от почти 70 000 през 1990 г. до по-малко от 40 000 жители през 2009 г. Заради демографското развитие този процес ще продължи още по-интензивно през идните години. Особено засегнат от намаляването на населението е квартала "Нойщад", жилищен район, застроен предимно по метода за индустриално строителство. При една реконструкция на централните части на"Нойщад" този процес рано или късно ще се забави. Основната цел на енергийно ефективната реконструкция е операцията за устойчивост на централните райони на "Нойщад" в дългосрочен план. Това ще бъде постигнато чрез дългосрочни ниски цени и постоянни текущи разходи, както и високи строителни и енергийни стандарти за групи с ниски и средни доходи. Въпросът за устойчиво развитие на "Нойщад" в Хойярсвердае е в основата на целия проект. За да се постигне това, общината, жилищните и обществени услуги работят в тясно сътрудничество. Те координират индивидуалните мерки и включват жителите в процеса на планиране.

 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика
  Хойерсверда (на немски: Hoyerswerda, на горнолужишки: Wojerecy, на долнолужишки: Wórjejce) е град в Германия, разположен в окръг Бауцен, провинция Саксония. Към 31 декември 2011 година населението на града е 36 687 души.
 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  Съгласно предвижданията за 2035 г. биомасата ще осигури 40% от необходимото потребление на топлинна енергия. Останалите 60% ще бъдат произведени от газови котли с мощност 19,9 MW. В първите години от процеса на реконструкция процентът на топлинната енергия от съществуващата система за централно отопление ще бъде по-висок. Той постепенно ще бъде намаляван заедно с увеличаване на бързооборотните гори. Дялът на възобновяемата енергия може да се увеличи чрез закупуването на биомаса. Околните гори и земеделски райони осигуряват съответния местен потенциал.

  Предприети са възстановителни енергийни мерки за сградите в района, които са съобразени с най-новите изисквания. Допълнителните мерки за икономия на енергия включват подобряване на топлинната изолация на неремонтираните или частично ремонтираните сгради като изолация на тавански помещения, външни стени и тавани на мазета, както и подмяната на старата дограма. Друг аспект засяга подобряване поведението на потребителите, защото по време на анализа на потреблението на енергия на отделните (ремонтирани) сгради стана ясно, че независимо от еднаквите начални условия те имат различно потребление на енергия. Разликата се дължи на различното поведение на потребителя от гледна точка на енергията. За да могат да се възползват от възможността за икономии, обитателите са осведомени относно тяхното "енергийно поведение". Потреблението ще се визуализира и ще има възможност за директно отчитане на топломерите. Очакваните икономии на енергия чрез подобрено поведение на консуматора са между 6 и 12%, или от 3.5 до 7 MWh (през 2009 г.).

   

   

 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  Въпросът за устойчиво развитие на "Нойщад" в Хойярсвердае е в основата на целия проект. За да се постигне това, общината, жилищните и обществени услуги работят в тясно сътрудничество. Те координират индивидуалните мерки и включват жителите в процеса на планиране.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  Жилищните компании финансират тези инвестиции. Освен това се използват и програми за развитие на ЕС, Германската федерация и федералната провинция Саксония, когато това е основателно.

   

 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  Предприети са възстановителни енергийни мерки за сградите в района, които са съобразени с най-новите изисквания. Допълнителните мерки за икономия на енергия включват подобряване на топлинната изолация на неремонтираните или частично ремонтираните сгради като изолация на тавански помещения, външни стени и тавани на мазета, както и подмяната на старата дограма. Друг аспект засяга подобряване поведението на потребителите, защото по време на анализа на потреблението на енергия на отделните (ремонтирани) сгради стана ясно, че независимо от еднаквите начални условия те имат различно потребление на енергия. Разликата се дължи на различното поведение на потребителя от гледна точка на енергията. За да могат да се възползват от възможността за икономии, обитателите са осведомени относно тяхното "енергийно поведение". Потреблението ще се визуализира и ще има възможност за директно отчитане на топломерите. Очакваните икономии на енергия чрез подобрено поведение на консуматора са между 6 и 12%, или от 3.5 до 7 MWh (доказани през 2009 г.).

  С помощта на система за дистанционно отчитане е възможно ежедневно да се събира информация за потреблението на консумираната топлинна енергия на всеки апартамент и стая. Обитателите имат достъп до уеб инструмент, който могат да отчитат своето (дневно) потребление на енергия. Информацията ще помогне да се оптимизира потреблението на енергия и да се прогнозират бъдещата консумация. Мерките за икономия на енергия могат да се контролират директно.

 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  Възможността да наблюдават потреблението на консумираната енергия има мотивиращ ефект върху потребителите, тъй като по този начин те виждат, че могат да контролират и самото потребление и сметките си. 

 • Хойярсверда, Германия Изтеглете тази практика

  Продължаващото наблюдение ще осигури данните, необходими за мултиплициране на резултатите от проекта.