Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика

  Градската управа на Йокохама притежава много обществени сгради, построени в периода 1960 г. и 1970 г., които трябва да подменят електрическите си уреди. Управата на града избра ЕСКО (компания за енергийни услуги) чрез конкурентна тръжна процедура да реконструира три обществени съседни една на друга сгради (рехабилитационен център 13 300m2, център за спорт и култура 28 800m2 и център за здраве и профилактика14 000m2) в района Шин-Йокохама. Енергийната услуга за осигуряването на тези сгради с електричество и топлинна енергия е започнало от 2007 г.; това е първият проект на ЕСКО, който управата на град Йокохама е започнала в гр. Йокохама.

  Общите цели на този проект са подмяна на енергийното оборудване в обществените сгради, намаляване потреблението на първична енергия, емисиите на CO2 , както и разноските за отопление, електричество и вода. Изчислените икономии от мерките за реконструкция са намаляване потреблението на енергия с18,2%, емисиите на CO2 с 30,5% и разходите за отопление, електричество и вода с 31,4%.

   

 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика
  Йокоха́ма (на японски 横浜市, по английската Система на Хепбърн Yokohama-shi, Йокохама-ши) е най-големият пристанищен град в Япония, административен център на префектура Канагава. Население 3 573 588 души от преброяването през юни 2005.

  Градът е разположен на 30 км от столичния мегаполис Токио, за който служи и като „спално предградие“. Има силна собствена икономическа база, представена основно от морски транспорт, както и от биотехнологическа и полупроводникова индустрия.
 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика

  Градската управа на Йокохама притежава много обществени сгради, построени в периода 1960 г. и 1970 г., които трябва да подменят електрическите си уреди. Управата на града избра ЕСКО (компания за енергийни услуги) чрез конкурентна тръжна процедура да реконструира три обществени съседни една на друга сгради (рехабилитационен център 13 300m2, център за спорт и култура 28 800m2 и център за здраве и профилактика14 000m2) в района Шин-Йокохама. Енергийната услуга за осигуряването на тези сгради с електричество и топлинна енергия е започнало от 2007 г.; това е първият проект на ЕСКО, който управата на град Йокохама е започнала в гр. Йокохама.

   

  Общите цели на този проект са подмяна на енергийното оборудване в обществените сгради, намаляване потреблението на първична енергия, емисиите на CO2 , както и разноските за отопление, електричество и вода. Изчислените икономии от мерките за реконструкция са намаляване потреблението на енергия с18,2%, емисиите на CO2 с 30,5% и разходите за отопление, електричество и вода с 31,4%.

   

  Мерки за енергийна ефективност са например регулирани от инвертор вентилатори за въздуховоди и високочестотни луминесцентни лампи. Що се отнася до системата за доставка на енергия, предприети са съответните мерки за система за обмен на енергия между сградите, високоефективна газова когенерация, абсорбиращ охладител-отоплителен уред, абсорбиращ охладител-отоплителен уред с оползотворяване на отпадната топлина, малък проточен котел. Регулираната от инвертор помпа и топлинната изолация на паропроводите допринася за увеличаване на енергийната ефективност.

   

  Реалното подобрение относно общата енергийна ефективност е изчислено въз основа на експлоатационните данни, които са събирани от местната ЕСКО. Допълнително бе създаден симулационен инструмент за изчисляване на ефекта от монтирането на системата за обмен на енергия между сградите (СОЕМС) въз основа на действителните експлоатационни данни. Съгласно изчисленията, основаващи се на експлоатационните данни, потреблението на първична енергия е намаляло със 7% чрез подмяна на оборудването и монтаж на когенерационна система на газ, и допълнителни 4% намаление в резултат от обмена на електричество и топлинна енергия между трите сгради.

   

  Агенцията по рехабилитация на Йокохама притежава Центъра за спорт и култура и Центъра по рехабилитация, Центърът за здраве и профилактика е собственост на Фондацията на гр. Йокохама за цялостна медицинска помощ. Договорът е за период от 10 години и възлиза на около JPY 578 милиона (около €5,1 милиона).

 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика

  Агенцията по рехабилитация на Йокохама притежава Центъра за спорт и култура и Центъра по рехабилитация, Центърът за здраве и профилактика е собственост на Фондацията на гр. Йокохама за цялостна медицинска помощ. Договорът е за период от 10 години и възлиза на около JPY 578 милиона (около €5,1 милиона).

 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика

  Мерки за енергийна ефективност са регулирани от инвертор вентилатори за въздуховоди и високочестотни луминесцентни лампи. Що се отнася до системата за доставка на енергия, предприети са съответните мерки за система за обмен на енергия между сградите, високоефективна газова когенерация, абсорбиращ охладител-отоплителен уред, абсорбиращ охладител-отоплителен уред с оползотворяване на отпадната топлина, малък проточен котел. Регулираната от инвертор помпа и топлинната изолация на паропроводите допринася за увеличаване на енергийната ефективност.

   

  Реалното подобрение относно общата енергийна ефективност е изчислено въз основа на експлоатационните данни, които са събирани от местната ЕСКО. Допълнително бе създаден симулационен инструмент за изчисляване на ефекта от монтирането на системата за обмен на енергия между сградите (СОЕМС) въз основа на действителните експлоатационни данни. Съгласно изчисленията, основаващи се на експлоатационните данни, потреблението на първична енергия е намаляло със 7% чрез подмяна на оборудването и монтаж на когенерационна система на газ, и допълнителни 4% намаление в резултат от обмена на електричество и топлинна енергия между трите сгради.

   

  Агенцията по рехабилитация на Йокохама притежава Центъра за спорт и култура и Центъра по рехабилитация, Центърът за здраве и профилактика е собственост на Фондацията на гр. Йокохама за цялостна медицинска помощ. Договорът е за период от 10 години и възлиза на около JPY 578 милиона (около €5,1 милиона).

 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика

  Проектът е добра практика и демонстрира приложимостта и ефективността на ЕСКО-модела.

 • Шин - Йокохама, Япония Изтеглете тази практика