Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика

  Мрежа от централно отопление и охлаждане (гр. Нагоя, префектура Айчи)

  Централно отопление и охлаждане (наричано по-долу ЦОО) е призната за една от важните мерки срещу глобалното затопляне и в японския контекст. Създадени са няколко ЦОО в периферния район на гара Нагоя за икономия на енергия и средства. Две от ЦОО, разположени близо една до друга, бяха свързани, за да се постигнат допълнителни икономии на енергия и намаляване на CO2 .

  В източната част на гара Нагоя пара и студена вода се доставят за нуждите на офисите в сградата на Тойота Мотор Корпорейшън, най-високата сграда в централната част на Хоншу. В южната част на гара Нагоя, пара и студена вода се доставят основно за задоволяване потребностите на търговската индустрия и по-специално универсалните магазини.

 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика
  Нагоя (на японски 名古屋, по английската Система на Хепбърн Nagoya-shi, Нагоя-ши) е основен пристанищен град в Япония, на остров Хоншу, край Тихия океан, административен център на префектура Айчи.

  Населението му е 2 258 284 жители (2010 г.), което го прави 4-ия по население град в Япония, а общата му площ е 326,45 км². Има железопътен възел, аерогара на 18,5 км, пристанище и метро от 1957 г.
 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика

  Мрежа от централно отопление и охлаждане (гр. Нагоя, префектура Айчи)

  Централно отопление и охлаждане (наричано по-долу ЦОО) е призната за една от важните мерки срещу глобалното затопляне и в японския контекст. Създадени са няколко ЦОО в периферния район на гара Нагоя за икономия на енергия и средства. Две от ЦОО, разположени близо една до друга, бяха свързани, за да се постигнат допълнителни икономии на енергия и намаляване на CO2 .

   

  В източната част на гара Нагоя пара и студена вода се доставят за нуждите на офисите в сградата на Тойота Мотор Корпорейшън, най-високата сграда в централната част на Хоншу. В южната част на гара Нагоя, пара и студена вода се доставят основно за задоволяване потребностите на търговската индустрия и по-специално универсалните магазини.

   

  Основната цел на мрежата е от една страна да намали потреблението на енергия като изравни енергийното натоварване, да подобри ефективността на работа на оборудването, включително КОИ и да използва отпадната топлина, а от друга страна да може да се използват и двете централи като резервни една за друга, за да се подобри надеждността на доставянето. Мрежата доставя студена пара от източната към южната част през топлообменник. Топла пара се доставя от източната към южната част. В случай на неизправност на оборудването е възможно доставяне и в противоположна посока. Бяха монтирани тръбопроводи за пара и студена вода през подземен тунел. Условията, включително тръбите бяха проектирани въз основа на предположението, че в източната част на гара Нагоя трябва да се доставя излишък.

   

  Що се отнася до ефекта от доставката на топлинна енергия в мрежата, измерванията показаха, че е доставено приблизително1,4 пъти повече количеството топлинна енергия в мрежата в сравнение с планираното следвлизането в пълна експлоатация. Следователно е постигната енергийна ефективност, отговаряща на планираните цели.

 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика

  Създадени са няколко ЦОО в периферния район на гара Нагоя за икономия на енергия и средства. Две от ЦОО, разположени близо една до друга, бяха свързани, за да се постигнат допълнителни икономии на енергия и намаляване на CO2 .

  В източната част на гара Нагоя пара и студена вода се доставят за нуждите на офисите в сградата на Тойота Мотор Корпорейшън, най-високата сграда в централната част на Хоншу. В южната част на гара Нагоя, пара и студена вода се доставят основно за задоволяване потребностите на търговската индустрия и по-специално универсалните магазини.

  Що се отнася до ефекта от доставката на топлинна енергия в мрежата, измерванията показаха, че е доставено приблизително 1,4 пъти повече количеството топлинна енергия в мрежата в сравнение с планираното след влизането в пълна експлоатация. Следователно е постигната енергийна ефективност, отговаряща на планираните цели.

 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика

  Измерванията показаха, че е доставено приблизително 1,4 пъти повече количеството топлинна енергия в мрежата в сравнение с планираното след влизането в пълна експлоатация. Следователно е постигната енергийна ефективност, отговаряща на планираните цели.

 • Нагоя, Япония Изтеглете тази практика

  Проектът има демонстрационна роля и не предвижда следващи стъпки.