Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика

  Хамарби Сьостад в района на Стокхолм е проект за благоустройство на 12 квартала, част от които е вече завършена, а други са в процес на изграждане или планиране. Местността, която е била стар замърсен бедняшки индустриален район, трябваше да се изчисти из основи от всички изхвърлени тук отпадъци. Проекта предвижда издигане на общо 11 000 апартамента в приблизително 500 сгради. Градската концепция е да се ограничи до минимум употребата на коли, като се смеси предназначението: жилищно с търговско, къси разстояния до работа, обществен транспорт и споделено пътуване вместо частни автомобили. Сгради за обществени услуги като театър, библиотека, здравен център, са включени в проекта, както и места за физическа активност като джогинг, каране на ски, паркове и пристан за лодки. Разбира се, не са забравени и центровете за пазаруване и частни услуги в района. Екологичният показател е намаляването на емисиите от енергия и отпадъци.

 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика
  Стокхолм (на шведски: Stockholm) е столицата на Швеция. Той е и първи по брой на население в Швеция. Стокхолм е община в лен Стокхолм, като населението на вътрешната част от града е 750 348 души, а заедно с покрайнините и окръга — 1 823 210 души.
 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика

  Най-малко половината от енергията в Хамарби Сьостад пряко или косвено се произвежда на място (слънчева енергия и биогаз от рециклирани отпадъци). Доставката на енергия се базира основно на когенерация и централно отопление.

  Първите сгради бяха завършени през 2001 г. Като цяло, около 60 проектантски бюра и строителни компании участва в благоустройството. До 2013 г. е завършен 65% от целия проект в пет от районите. Целият проект трябва да бъде завършен до 2015 г.

  Подробният градоустройствен план на тези райони бе публично обявен и бе възложен на две проектантски бюра. По време на окончателното планиране и поради промените в политическите мнозинства в гр. Стокхолм, бе решено че екологичните цели са твърде амбициозни и първоначалната цел от 60 kWh/(m²a) в последствие бе намалена и бе заложена по-приемлива цел. Цялостното потребление на енергия и влиянието върху околната среда би трябвало да бъде наполовина от обичайното за новите сгради от 90те години. Идеята беше, че тези цели са леснопостижими при цени, които не са субсидирани и за които клиентите трябваше да заплатят пазарните цени за района на Стокхолм.

  Новите енергийни идеи, разработени през 2005 г., включват: Сгради без топлообменници за отработения въздух100 kWh/(m²a) (РЗП), сгради с топлообменници 80 kWh/(m²a), включително електричество. Максимално потребление на енергия от 20, съответно 25 kWh/(m²a). Цялата топлинна енергия е възобновяема, електроуреди със знака "добър екологичен избор" (шведски екологичен стандарт). Централното отопление, използващо отпадъци и термопомпи, са основните източници на отопление, биогазът от общинския завод за преработка на отпадъци ще се използва за готвене.

  Бе проведен търг за района. Областите, собственост на община Стокхолм, се разработват от общински компании за жилищно строителство. Други се дават на частни компании. Главният проектант бе проектантското бюро на Общинската администрация на Стокхолм. Заедно с някои заинтересовани компании за благоустройство бе сформирана група по проекта "Хамарби Сьостад", която в тясно сътрудничество с общинската служба за планиране разработи подробния план. Основният ръководен документ за всички архитекти, строителни компании и предприемачи, участващи в проекта, бе "програма за качество за градско проектиране". Целият проект "Хамарби Сьостад" се основава на сътрудничество и взаимодействие между общината и частните предприятия.

 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика

  Голям брой екологични проекти са частично финансирани от правителствена инвестиционна програма за помощ в областта на екологията. Не са предвидени финансови стимули за живущите в района. Трябва са се приложат пазарните цени, което означава сравнителни високи цени според стандарта на гр. Стокхолм.

 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика

  Първите сгради бяха завършени през 2001 г. Като цяло, около 60 проектантски бюра и строителни компании участва в благоустройството. Целият проект трябва да бъде завършен до 2015 г.

  Подробният градоустройствен план на тези райони бе публично обявен и бе възложен на две проектантски бюра. По време на окончателното планиране и поради промените в политическите мнозинства в гр. Стокхолм, бе решено че екологичните цели са твърде амбициозни и първоначалната цел от 60 kWh/(m²a) в последствие бе намалена и бе заложена по-приемлива цел. Цялостното потребление на енергия и влиянието върху околната среда би трябвало да бъде наполовина от обичайното за новите сгради от 90те години. Идеята беше, че тези цели са леснопостижими при цени, които не са субсидирани и за които клиентите трябваше да заплатят пазарните цени за района на Стокхолм.

  Новите енергийни идеи, разработени през 2005 г., включват: Сгради без топлообменници за отработения въздух100 kWh/(m²a) (РЗП), сгради с топлообменници 80 kWh/(m²a), включително електричество. Максимално потребление на енергия от 20, съответно 25 kWh/(m²a). Цялата топлинна енергия е възобновяема, електроуреди със знака "добър екологичен избор" (шведски екологичен стандарт). Централното отопление, използващо отпадъци и термопомпи, са основните източници на отопление, биогазът от общинския завод за преработка на отпадъци ще се използва за готвене.

  Бе проведен търг за района. Областите, собственост на община Стокхолм, се разработват от общински компании за жилищно строителство. Други се дават на частни компании. Главният проектант бе проектантското бюро на Общинската администрация на Стокхолм. Заедно с някои заинтересовани компании за благоустройство бе сформирана група по проекта "Хамарби Сьостад", която в тясно сътрудничество с общинската служба за планиране разработи подробния план. Основният ръководен документ за всички архитекти, строителни компании и предприемачи, участващи в проекта, бе "програма за качество за градско проектиране". Целият проект "Хамарби Сьостад" се основава на сътрудничество и взаимодействие между общината и частните предприятия.

 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика

  До този момент са направени малко оценки въз основа на измервания. От предоставените теоретични стойности изглежда, че енергийните цели няма да бъдат постигнати. Като цяло усещането на жителите е, че потреблението на енергия е много по-високо от плануваното. Общото впечатление е, че потреблението на енергия в първите райони Сикла Уде и Сикла Каи е същото, както през 1990 г. Доставената топлинна енергия е от централното отопление с възобновяеми източници, което не използва изкопаеми горива, но се включва допълнително електричество за термопомпите, като 95 % това електричество на национално ниво се произвежда, без да се използват изкопаеми горива, включително и ядрена енергия. Електричеството в домакинствата идва от електрическата мрежа, където всеки потребител може доброволно да заплати Зелена енергия (която струва няколко йоре допълнително). Не е известно колко от живущите са избрали да направят това.

   

 • Стокхолм, Швеция Изтеглете тази практика

  След приключването на проекта, ще бъдат анализирани възможните стъпки.