Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика

  Проектът на Екопарк е основно проект, целящ преобразуването на незаета площ (около 4 ха), което се намира в близост до централната гара в устойчив район със смесено предназначение: тавански помещения в стари индустриални сгради, различни нови жилищни схеми (социално смесване), офис сгради и училища (функционално смесване). Процесът по обновяване бе предшестван от конкурс за изграждането на Федерална статистическа служба (FOS), спечелена от проектантската агенция Бауарт. Наред с инструкциите за тази зелена сграда, бяха включени и цели, свързани с устойчивостта, сред тях високи енергийно ефективни стандарти за сгради.

 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика
  Ньошатѐл (на френски Neuchâtel; на български се среща и като Нюшател) е град в западна Швейцария. Главен административен център на кантон Ньошател. Разположен е на северния бряг на езерото Ньошател на 43 km на запад от столицата Берн. Първите сведения за града като населено място датират от 1011 г., когато тук е построен замък. Има жп гара. Населението му е 32 333 души по данни от преброяването през 2008 г.
 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика

  Картие Екопарк Нюшател

  Отговарящите за проекта архитекти предложиха екологични, социокултурни и икономически цели, които бяха приети от всичкиразлични партньори. Проектът включва значително намаляване на потреблението на енергия за отопление и електричество, като в същото време се прави опит да се съчетаят добър комфорт на потребителя с минимално потребление на невъзобновяема енергия. Концепцията се основава първо на значителното намаляване на потреблението на енергия и второ - на интеграцията на възобновяеми енергийни източници, които да задоволяват остатъчното потребление. Всички нови сгради отговарят на стандартите на Минержи, които се използват за нискоенергийно строителство в Швейцария, т.е. тези сгради имат по-добри енергийни характеристики от посочените в нормативните разпоредби. Подробното наблюдение на двете сгради на FOS, които са пуснати в действие съответно от 1998 г. и 2004 г., показва, че и по двата показателя - от гледна точка удобството на потребителя и потреблението на енергия, постигнатите резултати са доста близки до очакваните стойности, прогнозирани при динамичните симулации. След първоначалния период на обитаване енергийните характеристики на жилищните сгради и училището са подложени на анализ.

   

  За изчисляване на потреблението отново е използвана динамична симулация. Използвана е програмата TRNSYS за третичните сгради и училищата. За жилищните сгради са използвани статични инструменти за изчисляване на топлинния баланс (LESOSAI).

   

  Намалението на потреблението на топлинна енергия включва висококачествена топлинна изолация, валоризиране на ползите от слънцето през зимата, използване на южното изложение, и пренос на вътрешни ползи, особено в първата сграда на FOS (изчислителния център). Намалението на потреблението на електричество включва валоризиране на естествената светлина и свеждане до минимум на нуждите от изкуствено охлаждане. Тази цел е основно постигната чрез интеграцията на ефикасна защита от слънцето, вътрешна топлинна маса и прозорци, проектирани за пасивно нощно охлаждане. През лятото се използват основно естествена вентилация и естественото нощно охлаждане.

   

  Възползвайки се от близостта до железопътната гара, автобусните линии и удобните пешеходни връзки, проектът допринася за устойчивата мобилност на обитателите, студентите и работещите. Оптимизацията на местата за паркиране, чийто капацитет отговаря на почти 69% от разрешения размер, допринася за ограничаване на автомобилен поток и енергията, използвана за тях. Обръща се и специално внимание на сивата енергия, включена в материалите. Извършени са анализ за жизнения цикъл на определени елементи, за да е ограничи влиянието им върху околната среда.

   

  След първата фаза на планиране, основният принцип на проекта Екопарк бе интегриран в "Районен генерален план", който се състоеше от доклад за философията на проекта, план със строителните параметри и определение на основните градски разпоредби за този сектор, Някои от принципите за устойчивост, в това число различните цели за високо ефективни в енергийно отношение сгради, бяха интегрирани в този доклад. Постигането на тези цели бе по същество възможно благодарение на мотивацията на главните участници.

   

  Всяка сграда се наблюдава със собствена система за управление на сгради (СУС). Всеки вид потребление на енергия (газ, електричество, вода), се наблюдава и данните се прехвърлят в централния компютър. Системата за контрол на вентилацията за отопление и климатичната система (ВОКС) е цифрова система от последно поколение.

 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика

  Първите сгради получиха помощ от Кантона Нюшател за мерките, довели до сертифициране по стандарта Минержи (топлинна изолация, слънчеви концентратори). Благоустройството на две други сгради и две училища е включено в "Холистичния" проект и като демонстрационен проект получи подкрепата на ЕС чрез програмата CONCERTO (www.holistic-ne.ch).

 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика

  За изчисляване на потреблението отново е използвана динамична симулация. Използвана е програмата TRNSYS за третичните сгради и училищата. За жилищните сгради са използвани статични инструменти за изчисляване на топлинния баланс (LESOSAI).

   

  Намалението на потреблението на топлинна енергия включва висококачествена топлинна изолация, валоризиране на ползите от слънцето през зимата, използване на южното изложение, и пренос на вътрешни ползи, особено в първата сграда на FOS (изчислителния център). Намалението на потреблението на електричество включва валоризиране на естествената светлина и свеждане до минимум на нуждите от изкуствено охлаждане. Тази цел е основно постигната чрез интеграцията на ефикасна защита от слънцето, вътрешна топлинна маса и прозорци, проектирани за пасивно нощно охлаждане. През лятото се използват основно естествена вентилация и естественото нощно охлаждане.

   

  Възползвайки се от близостта до железопътната гара, автобусните линии и удобните пешеходни връзки, проектът допринася за устойчивата мобилност на обитателите, студентите и работещите. Оптимизацията на местата за паркиране, чийто капацитет отговаря на почти 69% от разрешения размер, допринася за ограничаване на автомобилен поток и енергията, използвана за тях. Обръща се и специално внимание на сивата енергия, включена в материалите. Извършени са анализ за жизнения цикъл на определени елементи, за да е ограничи влиянието им върху околната среда.

   

  След първата фаза на планиране, основният принцип на проекта Екопарк бе интегриран в "Районен генерален план", който се състоеше от доклад за философията на проекта, план със строителните параметри и определение на основните градски разпоредби за този сектор, Някои от принципите за устойчивост, в това число различните цели за високо ефективни в енергийно отношение сгради, бяха интегрирани в този доклад. Постигането на тези цели бе по същество възможно благодарение на мотивацията на главните участници.

   

  Всяка сграда се наблюдава със собствена система за управление на сгради (СУС). Всеки вид потребление на енергия (газ, електричество, вода), се наблюдава и данните се прехвърлят в централния компютър. Системата за контрол на вентилацията за отопление и климатичната система (ВОКС) е цифрова система от последно поколение.

 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика

  Проектът Екопарк извлича ползва от мотивацията на частните и обществени участници, които решиха да приложат принципите на устойчивост. Инвестициите за прилагане на мерките за намаляване на енергийното потребление се основаваха за основната част на преки инвестиции на строителните партньори (Конфедерация Швейцария, Хелвеция, СББ, Кантон Нюшател). Поощренията също допринесоха за финансиране част от мерките за намаляване потреблението на енергия. Нещо повече, първите сгради получиха помощ от Кантона Нюшател за мерките, довели до сертифициране по стандарта Минержи (топлинна изолация, слънчеви концентратори). Благоустройството на две други сгради и две училища е включено в "Холистичния" проект и като демонстрационен проект получи подкрепата на ЕС чрез програмата CONCERTO (www.holistic-ne.ch).

 • Екопарк, Швейцария Изтеглете тази практика

  Проектът разчита на мултипликационен ефект, благодарение на демонстрационния и мотивационния си характер.