Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  Проектът обхваща площ от 105 000 m2 за нови сгради с 550 жилища (35,000m2 жилищна площ) и реконструкция на сгради с площ 50 000 m2 с 623 жилища. Около 20% от новите сгради са предназначение за търговски цели .

  Целта на този проект трябва да отговаря на следните критерии за устойчивост:
  -    Нискоенергийни стандарти за новото строителство и колкото е възможно по-икономични за реконструираните
  -    Висок процент на доставка на възобновяема енергия за целия район (нови и реконструирани сгради)
  -    Енергийно ефективни компоненти е обществените електрически устройства (особено помпи и осветление).

 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика
  За̀лцбург (на немски Salzburg Salzburg) е град в Западна Австрия и център на провинция Залцбург.
  Разположен е на река Залцах, планински курорт. Градът е жп възел. Има аерогара на 5 км. Разположен в подножието на Алпите, между Бавария и Тирол, от двете страни на река Залцах (солената река). За баща и патрон на града се смята монах на име Рупорт, който през VIII в. основава в стръмните скали манастира "Свети Петър" и християнизира населението. През 798 г. градът получава статут на архиепископство и става един от десетте главни градове на Европа. Името на града означава Замък от сол. Залцбург се слави с едни от най-живописните средновековни улички и с великолепните си дворци. Много известен е дворецът „Мирабел“, чийто парк е един от най-изящните в Европа.

  Градът е наричан и градът на Моцарт, защото тук е роден великият композитор Волфганг Амадеус Моцарт (27 януари 1756 г. — 5 май 1791 г.) Гениалният композитор е емблемата на Залцбург. Родната къща на Моцарт сега е музей. Всяка година през ноември се провежда Залцбургският музикален фестивал. През 1890 г. Паул Фьорстер сътворява бонбоните „Моцарткугелн“ с лика на Моцарт.
  Залцбург е столицата на едноименната провинция Залцбург на република Австрия. Тя е заобиколена от района Залцбургска околност, наречена също Флахгау, най-северната от петте области на провинцията Залцбург, на северозапад граничи обаче също със съседната Бавария.
  С изричното посочване на един архиепископски градски съдия (документално първо 1120/30 г.), Залцбург е най-старият град в територията на днешна Австрия. Залцбург притежава, преди всичко със Стария град и района около замъка Хелбрун, една дълга културна традиция.
  Градът Залцбург лежи в Залцбургските котловини. Към вътрешните градски хълмове принадлежат Фестунгсберг /Festungsberg/ (с крепостта Хоензалцбург), Мьонхсберг /Mönchsberg/, Райнберг /Rainberg/ и Капутзинерберг /Kapuzinerberg/ (включително Бюрглщайн /Bürglstein/). В южната част на града се намират Hellbrunner Berg (Хелбрунският хълм) и Morzger Hügel (Морцгеровата могила), в местния център на Алтлиферинг /Altliefering/ — Графенхюгел /Grafenhügel/.
  В северозападната част на града се намира легендарният Унтерсберг /Untersberg/,висок 1.853 м, в североизток — 1.288 м високият Гайсберг /Gaisberg/. В посока изток, недалече се намира областта Залцкамергут /Salzkammergut/. На север се отваря Залцбургската котловина. Хълмът Плайнберг /Plainberg/ разкрива красива гледка над Залцбург. На северозапад Залцбург граничи с Бавария, притокът Заалах /Saalach/ образува границата със съседния град Фрайласинг /Freilassing/.

 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  Публични, публично-частни и частни дружества се обединиха под ръководството на общината на Залцбург за планирането и изграждането на нови жилищни и търговски сгради в изоставения градски район Лехен, намиращ се в близост до центъра на град Залцбург. Движещата сила на този проект е политическата и социална визия на публичните (общински) акционери. Основен елемент бе получаването на финансиране от страна на Concerto, което послужи като катализатор за координирано действие от страна на партньорите в проекта.

  Оригиналният План за развитие на общността бе преразгледан и бяха включени аспекти като устойчивост и стандарти и предназначение на сградите. Бившият футболен стадион бе заменен от градската библиотека. На мястото за комунални услуги ще бъдат построени жилищни и търговски сгради - с подход за определяне на високи стандарти за енергийна ефективност. Сградите в този район (повечето собственост на град Залцбург) са построени след Втората световна война и се нуждаят от реконструкция.

  Проектът обхваща площ от 105 000 m2 за нови сгради с 550 жилища (35,000m2 жилищна площ) и реконструкция на сгради с площ 50 000 m2 с 623 жилища. Около 20% от новите сгради са предназначение за търговски цели .

  Целта на този проект трябва да отговаря на следните критерии за устойчивост:
  -    Нискоенергийни стандарти за новото строителство и колкото е възможно по-икономични за реконструираните
  -    Висок процент на доставка на възобновяема енергия за целия район (нови и реконструирани сгради)
  -    Енергийно ефективни компоненти е обществените електрически устройства (особено помпи и осветление).

  Важен въпрос представлява и реконструкцията на многоетажните сгради. Освен обвивката на сградите са определени мерки за намаляване потреблението на топлинна енергия и цената на въздушната вентилация. Планирано е и изследване за охлаждането. Освен това, социалното развитие на района е основна грижа за градското планиране. Изследване по този въпрос ще бъде проведено чрез специална изследователска програма.

  Повече технически подробности относно проекта ще намерите в следващата секция - Резултати.

 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  Оригиналният План за развитие на общността бе преразгледан и бяха включени аспекти като устойчивост и стандарти и предназначение на сградите. Бившият футболен стадион бе заменен от градската библиотека. На мястото за комунални услуги ще бъдат построени жилищни и търговски сгради - с подход за определяне на високи стандарти за енергийна ефективност. Сградите в този район (повечето собственост на град Залцбург) са построени след Втората световна война и се нуждаят от реконструкция.

  Предприемачите на проекта, град Залцбург и други участници (частни и обществени жилищни асоциации, както и публичната енергийна компания Залцбург АД) са подписали "споразумение за високо качество". Целта е в рамките на пет години да се изгради един енергийно ефективен, екологичен и социално благоприятен район. Проектирана е схема на процеса за задачите на проекта и е създадена ръководна група. За да се гарантира висока приемственост на проекта, бе стартирана информационна кампания и бе открит информационен офис. И накрая, бяха създадени технически работни групи за подробна работа върху доставянето на енергия и реконструкцията.

  Един иновативен инструмент е приложен в този австрийски проект. Общината не е поставила минимални изисквания за енергийна ефективност на новите сгради. Вместо това са поставени завишени енергоефективни стандарти към сградите, които да бъдат постигнати с помощта на изискванията на финансиращата програма на Община Залцбург.  Националната финансираща програма за финансиране е била реформирана през 80-те. От тогава всеки австрийски федерален щат е отговорен по отношение на поставянето на изисквания за финансиране в границите на щата. В този случай, инициативата на Залцбург е била в посока на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Съответните енергийни и екологични мерки са били оценени с помощта на рейтингова система, където бонусите за индивидуалните мерки позволяват получаване на допълнителен грант или от инвеститора или от бъдещия собственик на жилището.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  В таблица 2.2.1.3 са показани разходите за реконструкция на компонентите за трите вида подробно разгледани ремонта (стандартен, Коефициент 10 и пасивна къща). Разходите на варианти 2 и 3 са отнесени към стандартния ремонт.

   
 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  Годишното потребление на топлинна енергия бе запланувано да бъде  20 kWh/m2 за новите сгради и 35 kWh/m2 за съществуващите сгради. Изискването за голямо количество възобновяема енергия доведе до отоплителната инсталация, показана на фиг. 2.1.1.2: Местна (микро) централна ОИ (65/35°C) с 2,000 m2 слънчеви колектори, 200 m3  централен резервоар за съхранение и електрическа термопомпа, слънчева част >30%; охлаждането не е решено все още. Намалението на потребление на първична енергия е около 433 MWh в сравнение със съществуващата в Залцбург централна ОИ (-35%). Намалението на емисиите на CO2 в сравнение със съществуващата централна ОИ  е20 t/г. или 31%. В сравнение с природния газ, използван за отопление, намалението е 496 t/г. или 92%. Електричеството се произвежда с 93% възобновяема енергия, предимно водноелектрическа.

  Новопостроеният район бе възможност и за заобикалящите го райони. Енергийно ефективна доставка до тези райони с нискотемпературната микро ОИ на Щадверк Лехен се превърна в конкретна перспектива за градските плановици.  Това води до цялостна реконструкция като изискване да по-нататъшното развитие на проекта.

  Нискоенергиен стандарт за новите сгради
  Постигането на целите за вече съществуващите сгради наложи обсъждане за възможна реконструкция. Бе извършено проучване от външен експерт относно многоетажните сгради с цел избягване конфликт на интереси. Целта на това проучване бе не само да се видят възможностите за подобряване потреблението на енергия, но също и качеството на живот (качество на апартаментите, качество на обществените пространства и др.) и икономическите изгоди. Що се отнася до енергийните характеристики, бяха анализирани няколко стандарта:
  -    Стандартен ремонт
  -    Ремонт Коефициент 10
  -    Пасивна къща - стандартен ремонт
  -    Пасивна къща - стандарт за добавяне на един или няколко етажа към съществуващата вече сграда

   

   

  -    Стандартен ремонт
  -    Ремонт Коефициент 10
  -    Пасивна къща - стандартен ремонт
  -    Пасивна къща - стандарт за добавяне на един или няколко етажа към съществуващата вече сграда

 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  Висок процент на възобновяема енергия при доставката на енергия
  Предизвикателството да се включи и възобновяема енергия във вече съществуващата система за доставка бе решено, като се приложи стратегия на базата на централна ОИ, подпомагана от слънчева енергия, но бяха нужни допълнителни подобрения, за да се постигне високия процент на възобновяема енергия. Увеличеният дял от слънчева енергия се постига чрез инсталацията на термопомпа, за да се увеличи ефективността на слънчевите колекторни полета. Освен това се предвижда и специална микро ОИ. Микро-инсталацията заедно с плановите директиви за всички жилищни проекти позволява ниски температури на разпределение и по-високи слънчеви печалби.

  Въз основа на концепцията за доставка на топлинна енергия бяха извършени подробни симулации с цел оптимизиране на цялата система.

  В сравнение с това основно решение бяха проучени и няколко други (слънчева инсталация + термопомпа, слънчева инсталация + термопомпа + КОИ, слънчева инсталация + термопомпа в природен газ, увеличени слънчеви колекторни полета). Резултатите показват, че само решението слънчева инсталация + термопомпа има по-ниско потребление на първична енергия в сравнение с основното решение. В резултат от тези симулации следните конкретни данни бяха определени за изпълнение:
  -    слънчеви колекторни полета на няколко сгради (2000 m2 )
  -    централен резервоар за съхранение 200 m3
  -    електрическа термопомпа за увеличаване ефективността на слънчевата отоплителна система
  -    разпределение на топлинната енергия с нискотемпературна микро ОИ (65/35°C)
  -    резервна система: централна ОИ
  -    дял от слънчева енергия > 30%
  -    специфичен слънчев добив > 400 kWh/m2,г.

 • Залцбург, Австрия Изтеглете тази практика

  Енергийно ефективни помпи и осветление на обществените места
  За да се постигне целта за оптимизиране дела на възобновяема енергия, трябва да се предвидят ефективни мерки за консумацията на електрическа енергия. В новопостроения район консумацията на електроенергия на отделните лица (в жилищните и търговски сгради) няма да се повлияе, тъй като не съществуват инструменти да се окаже влияние върху личното потребление на ел. енергия (домакински уреди и други електроуреди). Но консумацията на електроенергия на обществени места (осветление) и отоплителни инсталации (помпи) за новото строителство са от всеобщ интерес. Освен това, консумацията на електроенергия за ОИ се намалява чрез използване на децентрализирана доставка на топла вода с централната ОИ във всеки апартамент. Консумацията на ел. енергия за осветление и помпи в новопостроения район ще бъде приблизително 125,000 kWh/a. Партньорите взеха решение да покрият 30% от общото потребление на ел. енергия за обществено осветление и помпи директно на обекта. Система от 500 m2 ФВ, инсталирана в сградите, ще произвежда около 40,000 kWh/г.