Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика

  Визия и цел на проекта:
  Благоустрояване на бивша зона за отдих в жилищен район

  Този проект, разположен в близост до гр. Монреал, предвижда квартал с площ от 24 ha (бивша арена за кърлинг и голф игрище), който да укрепи общността, да осигури по-здравословен начин на живот, да е икономически изпълним и да възстанови природата, като в същото време остане в границите на ограничените ресурси. Проектът цели изграждането на нов квартал в гр. Монреал, планиран така, че да постигне 70% намаление на екологичния отпечатък чрез прилагането на добри практики за използване на земята и възобновяеми технологии, което прави решението практично и удобно за неговите жители и в същото време подобрява качеството на живот.

 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика
  Монреал е вторият по големина град в Канада и най-големият в провинция Квебек. Населението на града е 1 856 449 (2009), а в целия метрополис живеят 3 635 571 (2009). Общата площ на Монреал е 366,02 км². Смята се, че Монреал е четвъртият по големина град в света, в който френският е официален език

  Намира се на около 150 км източно от столицата на страната Отава. Разположен е на едноименния остров, на мястото на сливането на реките Свети Лаврентий и Отава. Името на града идва от една от географските забележителности на острова - възвишението Маунт Роял (Mount Royal), което се издига на 232 м, със своите отличителни три хълма.

  Освен главният остров, Монреал се простира и на 74 по-малки острови.

  До началото на 1970-те год. Монреал е водещ индустриален център в Канада. Англо-американският капитал и френскоезичната евтина работна ръка способстват за бързото развитие на града. Дълги години огромна част от емигрантите от Европа пристигат именно тук, в търсене на работа в многобройните фабрики и пристанището на Монреал, едно от най-големите в света. Постепенно с понижаване на значението на англисйкия език и растящия френско-канадски национализъм, карат много американски и английски компании да изтеглят бизнеса си от града, което довежда до продължила над 20 години икономическа депресия.

  След 1995 г. положението започва постепенно да се стабилизира и подобрява и много от световните компании се завръщат в Монреал. Днес градът е дом на компании като Роял Банк ъф Канада (най-голямата банка в страната), Еър Канада, Бомбардие, Алианс филмс и други.
 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика

  Визията на частния предприемач Медоубрук Груп Пасифик за този обект е, че е възможно устойчиво развитие не само от гледна точка на строителя, но и от гледна точка на общността. Според Груп Пасифик е възможно да се построи общност, в която хора от всички прослойки могат да намерят място, което да нарекат свой дом. Други партньори са гр. Монреал - Отдел за икономическо развитие и градоустройство (ОИРГУ) и район Лашин - Отдел за градоустройство и търговски услуги. Освен това Хайдро Куибек - ХК има за задача да подобри ефективността в провинцията и Петит Ривиер е възможност да се инвестира във водещи пазарни постижения в областта на ефективността. Екол Политекник Монреал (университетът) е насочил своите усилия за научно-изследователска дейност и нововъведения при комбинираните енергийни системи. Те използват Петит Ривиер като "жива лаборатория", за да доразвият изследването върху моделиране, проектиране и оптимизация на енергийни системи в областта на строителството.

  Този квартал се състои от 56 сгради с 1 461 жилища на площ от 237 000 m2. Жилищната площ е 156 400 m2, а търговската е 4 600 m2. Сградите са смес от дву- и четириетажни постройки, за информация вижте раздел "Техническа информация" по-долу.
  Планирането цели нула въглерод и нула отпадъци като цяло. За консумация на енергия в жилищните сгради планът предвижда годишно топлинно натоварване от 18 kWh/m2 и за охлаждане - натоварване от 11 kWh/m2. Годишното потребление на гореща вода за жилище е планувано приблизително около 2000 kWh (19 kWh/m2), а общото потребление на ел. енергия ще бъде около 4500 kWh (42 kWh/m2) за жилище и година.

  Бяха поставени следните цели за изпълнение да проекта:
  -    Стратегиите за икономия на енергия за сградите се основават на добра ориентация, структура на сградата, достъп на слънчева светлина, което оказва влияние върху съществуващите и планираните дървета и хабитатни коридори.
  -    Достъпността на домовете зависи от гъстотата и достъпа до места за отдих и култура, което влияе върху проходимостта и безопасността.
  -    Разнообразието при използването на земята зависи от стратегиите за успешно възстановяване на хабитата и пречистването на водата, което пък влияе върху гъстотата и достъпността.
  -    Близостта до вещи от първа необходимост и обществени пространства зависи от проходимостта, централните обществени пространства и многобройните паркови пространства, които влияят върху възстановяването на хабитата и речните басейни.
  -    Качеството на превоз зависи от достъпа на влакове и автобуси, което влияе върху размерите на общите улици, непрекъснатите коридори за диви животни и непрекъснатото парково пространство.
  -    Стратегиите за инфилтрация на дъждовни води и повторната употреба зависят от естествените системи от влажни зони за обработване, което влияе върху връзките с местата за отдих и култура, хабитатните коридори и достъпността.
  -    Създаването на естествен хабитат пък зависи от броя на необходимите места за отдих и култура, което оказва влияние върху гъстотата и достъпа до местата за отглеждане на храна.

 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон  Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                            х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика

  Разработването на  проекта се ръководи от принципи като: проходимост, смесена употреба, свързаност, компактност, обновление и общност. Като цяло, 18 са целите в дневния ред (виж Приложение А - Канада), сред които стои и въпросът за опазване на земята и водните ресурси. Важен въпрос е достъпността. Въпреки че проектът се намира в район с едни от най-високите цени на остров Монреал, целта на проекта е да осигури 31% или повече достъпни за купуващите за първи път жилище, като предоставя всички типове и модели жилища. Цените на новите жилища ще бъдат 1580 CAD/m2 (1185 €/m2). Общата стойност на проекта, в това число реконструираните сгради и търговски сгради, възлиза на 264 M CAD (198 M€).

 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика

  Възможности при конструкцията на сградата
  Главната цел, която трябва да се постигне за всеки тип сграда от самото начало, е да се намали с 50% годишното потребление на енергия. Предвидени са шест различни типа сгради в зависимост от степента на гъстота, достъпността и нуждите и изискванията, т.е. четириетажни сгради с апартаменти, двуетажни градски къщи, триетажни сгради с тристайни апартаменти, три и половина етажни долепени една за друга градски къщи, четириетажни сгради със смесено предназначение и четириетажни долепени една за друга градски къщи.

  Тези прототипи бяха създадени, за да се позволи да се вземат решения относно конструкцията, за да се постигне желаното 50% намаление. Няколко променливи, които допринасят за топлинното натоварване, са уточнени в плана на обекта, като например: ориентация, размери, засенчване, преобладаващи ветрове, докато други аспекти ще бъдат изискани от строителите и ще бъдат оценявани допълнително. Шестте различни строителни прототипа бяха тествани с пет различни слънчеви ориентации, за да се оцени оптималния ъгъл на слънцето за енергийна ефективност. Резултатите доказаха важността на посоката, като оптималната ориентация е 15° на югоизток. Стратегията за ориентация бе използвана и в основния план наред с използването на естествения ландшафт и засаждането на широколистни растения, за да се засили полезния пасивен контрол на околната среда.

  За всяка конструкция бяха определени минимални изолационни стандарти за стени (R- стойност  25), подове (R стойност 30), покриви (R-стойност 41) и прозорци (R-стойност 3.75). Инфилтрацията на външен въздух ще бъде намалена до 1,5 кратност на час при 50 паскала подналягане чрез най-доброто в практиката изпълнение на обвивката на сградата. Спецификациите за остъкляване също ще бъдат оптимизирани, за да се балансират ползите през лятото и зимата, като се гарантира, че цялостното потребление на енергия ще се сведе до минимум и така ще се спазва подхода на пасивния дизайн.

  Възможности за енергийна система на общността
  Въпреки че необходимостта да се осигурят удобни и здравословни условия на живот по механичен начин е намалена с помощта на пасивния дизайн на сградите, ще бъде необходима някаква степен на активно отопление и охлаждане. Според извършените анализи най-ефективните механични системи ще бъдат захранвани от централна енергийна система, проектирана за общността. Разгледани са две възможности, или да се произвежда топлина от земята и система от термопомпа или от близка система за преработване на отпадъците в енергия.
  Независимо от дизайна на външната система във всяка сграда има възможност за балансиране на потреблението на топлина и охлаждане едновременно. Разположението на сградата може да бъде използвано, за да се балансира потреблението на топлина и охлаждане, като се доближаваме до естествения баланс в редица сгради. И в двата случая топлината може да се възстанови и разпредели между сградите, като се поддържа висок стандарт на качество на средата в сградите. Тези решения за вентилация трябва да отчетат специфичните топлинни натоварвания за загряване или охлаждане на свежия въздух. Ще бъде проведено и допълнително изследване към това за увеличаване на въздуха вътре в помещенията, като се разгледат и други възможности като тръби в земята, лабиринти, регенериране на топлина, смесени зони (север-юг, въздух-въздух) и напречна вентилация.

  Електричество
  Въпроси от регулаторен характер затрудняват развитието на енергийните мрежи, свързващи множество сгради в провинция Квебек.  Хайдро Куибек (HQ) е местна корпорация, която държи монопола върху продажбите на електричество на регулирания пазар за електрическа енергия. HQ е разделена на три управляващи звена: производство, пренос и разпределение. Докато преносът и разпределението се контролират от правителството на провинцията, производството не е, което означава, че докато всеки може да произвежда електричество, само HQ може да го доставя и продава на потребителите. Електричеството е провинция Квебек е основно от ВЕЦ, като само малка част се произвежда от АЕЦ, природен газ, други рафинирани нефтопродукти, вятър, биомаса и слънчева енергия. Проверка на парниковите газове в Канада през 2006 г. показа, че количеството от производството на електричество в Квебек е 6 g CO2e/kWh, значително по-малко от много други алтернативни техники на производство. Цената на електричеството в Квебек се регулира, което прави провинцията с една от най-ниските цени в Северна Америка. Цената през 2010 г. за частни лица остава под $0.06/KWh (€0.045/KWh). Затова с тези ниски цени на газа и ниската цена на електричество на монополния пазар е трудно за доставчиците на възобновяема енергия да пробият на този пазар.

  По-долу се обобщава как регулативната и икономическа ситуация на електроенергията се отразява на това изследване:
  -    Произведената енергия трябва да се консумира в рамките на същото юридическо лице и не може да напуска границите на имота.
  -    Производството на възобновяема енергия е значително по-скъпо от електричеството от електрическата мрежа.
  -    Това електричество е "по-чисто" от повечето юрисдикции по света.
  -    Според Хайдро Куибек тяхното широкомащабно производство на електричество във ВЕЦ се класифицира като възобновяема енергия.

  При положение, че Груп Пасифик възнамеряваше действа основно в качеството си на предприемач и да разработи спецификации, които да позволят на други да разработят отделните парцели в проекта, изискванията за пренос на енергия извън границите на имота са особено високи. Целта на проекта "нула въглерод" също прави възможността да се построи голяма когенерационна централа (или всяка друга форма на производство на електроенергия, основаващо се на горене) непрактична, и в резултат на това подобна идея не е била обмисляна. Вместо това е предложено да се произвежда електричество в количества, които могат да се използват на място в зоната на производство на топлинна енергия, описана подробно по-долу.

  Топлинна енергия
  Поради ниската регулирана цена на електричеството и поради лесното му разпределение и употреба, повечето нови проекти в Квебек използват електричество, за да задоволят нуждите си от топлинна енергия за топла вода по домовете (ТВД), отопление и охлаждане. Например в една кооперация най-често използваният метод за отопление с електрически первазен конвектор, както и термопомпи въздух-въздух са най-често срещаният метод за охлаждане. През последните години дялът на природния газ на пазара в Квебек за ТВД и отопление на помещенията, но все още не е толкова популярен.
  Потенциалът да се улови и разпредели енергия между сгради с различно приложение и близката индустрия е значителен, особено ако се използва "затворена система за отопление" като основен елемент в инфраструктурата на общността. Но за да се възползват от предимствата, които осигурява такъв тип система, предприемачите трябва да решат следните проблеми:

  1.    Проектиране. Традиционният процес на благоустрояване не включва инженерен анализ на общността или предварително проектиране на енергийните системи; предприемачите обикновено отговаря за строителството.
  2.    Поетапно осъществяване. Проучването за дългосрочно използване увеличава риска от закупуване на оборудване за отопление и охлаждане за централната ОИ. Това се отразява на необходимите разходите за набиране на капитал. За да е ефективна, затворената система трябва да се инсталира, когато другите комунални услуги са монтирани по улиците и за предприемача това означава допълнителни разходи, рискове и др. Често това е основната причина такива системи за централно отопление да не представляват особен интерес.
  3.    Икономика. Поради евтината енергия в Квебек ще бъде лесно да се докаже, че системата за централно отопление ще спестява енергия, но по-трудно да се докаже, че ще спестява пари. Предприемачите често виждат в това допълнителен риск с ограничен или никакъв потенциал за финансови ползи.
  Както и в много канадски провинции, топлинната енергия в Квебек не се регулира и може да се произвежда и продава директно на потребителите. Философията е, че ако системата е достатъчно ефективна, може да съществува икономическа възможност за дадена компания за енергийни услуги (КЕУ) да проектира, изгради, финансира и да обслужва системата за отопление. Синхронизацията между предприемача ЕКУ и общината на Монреал е от изключително важно значение, тъй като дори само за преминаването на тръбопроводи под обществената пътна мрежа трябва са се осигурят сервитути от общината и други институции. По тази причина са положени значителни усилия по време на планирането на общността да се изгради ниво на плътност и близост, които ще оправдаят разходите за тази затворена система за отопление между сградите чрез дългосрочни икономии на разходите.

 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика

  Въпреки че необходимостта да се осигурят удобни и здравословни условия на живот по механичен начин е намалена с помощта на пасивния дизайн на сградите, ще бъде необходима някаква степен на активно отопление и охлаждане. Разгледани са две възможности, или да се произвежда топлина от земята и система от термопомпа или от близка система за преработване на отпадъците в енергия. Независимо от дизайна на външната система във всяка сграда има възможност за балансиране на потреблението на топлина и охлаждане едновременно. Разположението на сградата може да бъде използвано, за да се балансира потреблението на топлина и охлаждане, като се доближаваме до естествения баланс в редица сгради. И в двата случая топлината може да се възстанови и разпредели между сградите, като се поддържа висок стандарт на качество на средата в сградите.

  Разработването на проекта е повтарящ се процес, включващ в себе си преработване и преразглеждане на плановите схеми през определен период от време. Между тези повторения се провежда изследване за разширяване и уточняване на наличната информация. При всяко повторение проектантският екип изследва многобройни подходи и възможности. Повторението на плана включва възможността за три нива на плътност в един и същ отпечатък, за да се отговори на евентуално нарастване на пазарния интерес при първоначалната оценка на проекта.

  До днес, отзивът на обществото е положителен. Въпреки че има и елемент на опозиция  в района, все повече се засилва убеждението, че този нов проект ще бъде по-полезен за широката общественост от съществуващото, с доста лошо качество и ограничен достъп голф игрище. Интеграцията на общността в този квартал, създаването на работни места, търговията и достъпната собственост се смятат както от местната общност, така и от общинския съвет за носещи облаги за района.

  Изводът от изпълнението на такива мащабни и амбициозни проекти изисква включване на всички заинтересовани страни още от самото начало на вземането на решение, което да доведе до общо съгласие между всички. Процесът следва да се организира от отговорно лице, което да делегира права и задължения за останалите участници.

  We have learned from experiences in new development projects such as in Canada
  (Petite Rivière) and Denmark that the implementation of a really ambitious neighborhood
  concept will require the involvement of all stakeholders from the very beginning in a
  transparent decision-making process whose task is to lead to an agreement among
  everyone. This process will need to be organized by a responsible person who is in
  charge for the whole process and who is able to delegate duties and subtasks to other
  stakeholders.
 • Монреал, Канада Изтеглете тази практика

  Както бе отбелязано и по-рано, има две възможности за отоплението на системата. При първата възможност в краткосрочен план, Възможност 1, ще се използва външна система от две тръби, по която да циркулира топлинна енергия с ниска температура от серия от стратегически разположени сондажни полета, разположени в обществени места като паркове. Устройството и разположението на сондажите ще позволява да се съхранява топлина сезонно. Втората възможност е да се използва рекуперирана топлина от канализацията, която минава през имота. И в двата случая трябва да бъдат обмислени възможности за ежедневно складиране поради климатичните условия в Монреал. Всяка сграда ще използва топлообменник и термопомпа вода-вода, който или да приема, или да връща топлина от външната система, което позволява както загряване, така и охлаждане в същата затворена система. Ще бъде проучена и възможността за слънчева система за отопление като допълнение към системата с геотермалната термопомпа. И в двата случая термопомпата няма да бъде проектирана за максималното натоварване и за тази цел ще бъде необходим котел към системата. За да отговори на изискванията за емисии, предприемачът ще трябва да доставя биогаз за тази котелна система.

  Използването на енергията от вътрешността на земята ще осигури 71% от енергийното натоварване за отопление и 40% от натоварването за охлаждане. Тъй като посоката на всяка сграда създава потенциала за едновременно отопление и охлаждане, изисква се внимателно балансиране на натоварванията, за да се създаде естествен баланс и да се сведе до минимум цялостното потребление на топлинна енергия.
  Топла вода по домовете (ТВД) ще се доставя както от термопомпата, така и от слънчевите панели, монтирани на покривите на обществените сгради. Изчислено е, че 87% от енергията за ТВД ще се осигурява по този начин.

  Другата, втора възможност, е дългосрочна и зависи от това общината на Монреал да избере терен за предложена инсталация за биологично разграждане. Инсталация ще превръща до 40 000 тона годишно домакински отпадъци в биогаз и компост. Биогазът ще бъде транспортиран до комбинираната топло- и електроцентрала, намираща се на терена, където ще се произвежда електричество, топлинна енергия и охлаждане - чрез модифицирани двигатели на биогаз и абсорбционни охладители. Централата ще трябва да се проектира съобразно натоварването за топла вода за домовете, което е относително постоянно през годината, като топлинното натоварване ще се осигурява от модулни котелни единици. Системата ще бъде близо до първоначалната цел на проекта за нулеви емисии, тъй като ще доставя зелена енергия, топлоенергия и охлаждане без емисии чрез четиритръбна система. Но до този момент бъдещето на това решение не е ясно поради политическа намеса срещу този проект.