Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

  Нискоенергиен квартал в Люстроп, близо до Орхус, северен Юланд

  Визия и цел на проекта:
  Интеграция на устойчиви решения както за крайния потребител (сектор "Сграден фонд") и за доставчика на енергия (централната отоплителна мрежа).

  Основният инициатор на проекта "Леаркехевен" за три жилищни района с нискоенергийни редови къщи е консорциум между общините, индустриални партньори и научноизследователски институти. Строителната технология се базира на сглобяеми къщи. В единия от районите бе разработена отоплителна система с ниска температура. И двата проекта получиха подкрепа от ЕС.

  Цялостният проект включва планиране, осъществяване и оценка на устойчив жилищен район в Люстроп, на 10 км северно от Орхус, столицата на Юланд, Дания. До момента са построени или са в процес на строене 122 нискоенергийни сгради в трите района А, Б, В на областта Леаркехевен (виж Техническата информация по-долу).


 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика
  О̀рхус (на датски Aarhus или Århus Aarhus или Århus) е град в Централна Дания, административен център на амт Орхус. Разположен е на източния бряг на полуостров Ютландия. Градът е седалище на епископия от 951, а катедралата от 13 век е най-голямата църква в Дания. Основан по време на викингите, той е най-старият град в Скандинавия, а също така и е вторият по големина град в Дания след столицата Копенхаген. Население 237 551 души от преброяването към 1 януари 2008.
 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

  Цялостният проект включва планиране, осъществяване и оценка на устойчив жилищен район в Люстроп, на 10 км северно от Орхус, столицата на Юланд, Дания. До момента са построени или са в процес на строене 122 нискоенергийни сгради в трите района А, Б, В на областта Леаркехевен (виж Техническата информация по-долу).

  За проекта допринесе тясното сътрудничество между различните партньори: Жилищната асоциация, индустриалните партньори, архитектурни и инженерни консултанти, научноизследователски институции и държавни агенции. Отдадеността на всеки партньор допринесе до осъществяването на различни иновативни решения, така че на Леаркехевен да се гледа  като на датска "витрина" на най-съвременните решения в строителния сектор.

  Кварталът на Леаркехевен прилага концепцията за устойчивост в колкото е възможно повече от сградите: Намалени емисии на парникови газове, минимално потребление на енергия, здравословен вътрешен климат, възобновяеми материали, индустриални сглобяеми елементи за стените и пода, нискобюджетно строителство. Бе гарантирано, че годишният наем няма да надвишава максималното, регулирано от закона ниво за социалните жилища и трябваше да се базира на високо архитектурно качество и добри битови условия. Освен това бе демонстриран и нов проект на отоплителна система с много ниска температура.

  32-те двуетажни къщи от група А са разделени на два типа фамилни къщи, с разгъната застроена площ от съответно 100 m2 и110 m2 и предимно използване на дървени конструкции. Прозорците са с U-стойност от 0.65 W/(m2K), а средната дебелина на изолацията е 400 mm. Потреблението на топлинна енергия е (крайна енергия) е 15 kWh/m2 годишно.

  33-те къщи (50 жилища) от район Б (виж фиг. 16) са планирани от Херцог Аркитектс в Германия и са изградени от дърво. Потреблението на първична енергия (електричеството за домакинствата не се включва) за тези къщи е между 45 и 57 kWh/m2 годишно . Освен това са монтирани 80 m2 ФВ клетки на част от къщите.

  Група В се състои от 40 нискоенергийни сгради в потребление на топлинна енергия от 30 kWh/m2 годишно. Енергията се доставя с нискотемпературна отоплителна система 55/25°C , свързана към системата за централно отопление. В новата система с двойни тръби са използвани предимно гъвкави РЕХ тръби. Топлата вода се произвежда или директно в топлообменници, или в колектори. Инициаторите на този проект (жилищната асоциация Рингорден) трябваше да намерят решения за задоволяване на все по-строгите енергийни изисквания. В Дания изискванията са още по-строги от тези на ЕС. Потреблението на възобновяема енергия трябва да се намали с 30% през 2020 г. и 100% през 2060 г.

  Според първоначалния план жилищният район В е трябвало да бъде свързан към централната отоплителна инсталация (ОИ) в Люстроп. Но с времето планът е бил променен, за да приложи иновативната концепция на нискотемпературна ОИ в рамките на научноизследователски проект за търсене на място за демонстрация. Нискотемпературната отоплителна система е уникална за Европа.
  Наличните строителни разходи за строителния район В са 1445 €/m2 (РЗП). Инвестиционните разходи и наемът, заплащан от обитателите в трите района са с около 10% по-високи от разходите за подобни жилищни райони. Инвестиционните разходи за нискотемпературната ОИ в район В са 346 000 €, което съответства на около 8 500 €/жилище и съответно 9 800 €/жилище.

  Изисквания за нови сгради в Дания
  Енергийните изисквания в Дания са не само изпълнение на Европейската директива за енергийни характеристики на сградите (ЕДЕХС), но те налагат и по-строги изисквания за енергийните характеристики в съответствие със съставените през 2011 г. водещи датски планове за действие за увеличаване на икономиите на енергия в новите сгради с 25% в сравнение с изискванията преди 2006г. Законът за строителството (DBR 08) поставя изисквания за потреблението на първична енергия за всички видове сгради, виж по-долу:
  - жилищни: 70 + 2200/A [kWh/(m2, годишно)]
  - нежилищни: 95 + 2200/A [kWh/(m2,yr)] където A е РЗ отопляема (с охлаждане) П [m2].

  Енергийните изисквания включват 2 класа от т.нар. нискоенергийни сгради. Клас II има енергийно потребление от 78% или по-ниско в сравнение с обикновена сграда, а клас I има енергийно потребление от 50% или по-малко в сравнение с обикновена сграда. Нискоенергийните сгради могат да бъдат изключени от обществените мрежи с природен газ или ОИ, което е задължително в някои райони. В енергийната рамка са добавени специални изисквания като U-стойности, минимална ефективност на котела, изолация на тръбопроводите, регенериране на топлина, КПД на вентилатора.  Доказателство за съответствие с енергийните изисквания трябва да бъде представено след приключване на строителството с цел да се получи разрешително за живеене в сградата.

  Централна отоплителна система в Дания
  В Дания централното отопление покрива над 60% от енергийното потребление за топлоенергия и топла вода за домовете. През 2007 г. 80,5% от топлоенергията бе произведена в комбинирани топло- и електроцентрали. Рекуперирането на топлина от горенето на отпадъци представлява 20,4% от общото производство на топлинна енергия в Дания. Повечето градове в Дания имат обширни ОИ, включително и преносни мрежи с температура на подаване до 125°С и налягане до 25 бара, както и централни ОИ, работещи с температура до 95°С и налягане между 6 и 10 бара. Въпреки това при по-голяма част от комуналните услуги температурата е средна-ниска (Tдоставка= 80°C и Tизходна=40°C). През 2009 г. загубите на топлинна енергия възлизаха на 19,1% от общата доставена топлинна енергия, докато дялът на средната загуби на топлинна енергия за всяка нормална ОИ бе от около 25%.

 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

   

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
  X
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон  Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                            х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

  Наличните строителни разходи за строителния район В са 1445 €/m2 (РЗП). Инвестиционните разходи и наемът, заплащан от обитателите в трите района са с около 10% по-високи от разходите за подобни жилищни райони. Инвестиционните разходи за нискотемпературната ОИ в район В са 346 000 €, което съответства на около 8 500 €/жилище и съответно 9 800 €/жилище.

 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

  Стратегия за устойчивост
  Проектът се опита да приложи концепцията за устойчивост в колкото се може повече аспекти:  
  -    Ниска емисия на парникови газове (ПК)
  -    Минимално потребление на енергия
  -    Здравословен вътрешен климат
  -    Възобновяеми материали
  -    Индустриални сглобяеми елементи за стените и пода
  -    Нискобюджетно строителство. Проектът трябва да гарантира, че годишният наем няма да надвиши максималното ниво на наемите в Дания, което се регулира със закон, що се отнася за социалните жилища.
  -    Високо архитектурно качество
  -    Добри битови условия.

  Визията е да се съчетае най-добрата европейска архитектура с най-модерните технологии в устойчивостта. Леаркехевен е проект за жилища, изградени от дърво, с проста и силна геометрия. Всекидневната на домовете глада на юг, за да се използва светлината, пасивната слънчева топлина, както и гледката. Прозорци от пода до тавана, гледащи на юг, изток и запад поемат слънчевата топлина и осигуряват дневна светлина навсякъде в стаята. Външни дървени и метални кепенци се използват за предпазване от слънцето. Северните прозорци са тесни, за да намалят преноса на топлина отвътре навън.  Конструкция и спецификация на сградите
  Отдел 33 (жилищна група Б)
  Архитектурата се базира на прости геометрични и повтарящи се елементи и е пригодена за производствения метод на строителство извън района. Сградата е проектирана въз основа на следните стратегии за устойчивост:
  -    Висококачествено изолиране на обвивката: 425-450 mm минерална вата
  -    Нискоенергийни прозорци на северната фасада: прозорци с двоен стъклопакет и обща U- стойност от 1,18 W/(m2K)
  -    Нискоенергийни прозорци на юг, изток и запад: прозорци с троен стъклопакет и обща U- стойност от 0,66 W/(m2K)
  -    Панели за таван от материали с променлива фаза (МПФ) за акумулиране на топлината
  -    Стенни конвертори в дневната за комфорт
  -    Балансирана употреба на пасивната слънчева топлина
  -    Подвижни кепенци на юг, запад и изток
  -    Плътни конструкции, изпитвани с тест с нагнетяване с вентилатор и термография: 0.5-1.1 l/(s m3)
  -    3 W икономично светодиодно осветление LED в кухнята, банята, хола и стълбището.
  -    Система с фотоволтаични (ФВ) соларни клетки: 80 m2, монокристални соларни клетки, разположени върху обществената сграда.
  -    Дървен материал със сертификат FSC.

  Инициативи за икономия на енергия
  33-те двуетажни къщи имат консумация на енергия, съответстваща на нискоенергиен клас 1 (т.е. потребление на енергия по-малко от половината съгласно изискванията датския Закон за строителството от 2008 г.), докато 17те едноетажни сгради отговарят на изискванията на нискоенергийния стандарт 2 (потребление на енергия по-малко от 75% съгласно изискванията датския Закон за строителството). Използвани са иновативни системи за икономия на енергия, включително LED осветление, и з първи път в Дания, панели за таван от материали с променлива фаза (МПФ), които абсорбират топлината през деня и я излъчват вечерта и през нощта.

  Минимални щети на околната среда
  В сравнение с новите строителни стандарти от 2008 г., домовете в Леаркехевен спестяват на околната среда 40 тона CO2/годишно, единствено благодарение на икономиите в отоплителния сектор. В сградите вниманието е насочено не само към потреблението на енергия в ежедневието, но и към "вградената енергия", използвана при строителството на домовете. Около 80% от материалите в Леаркехевен са от възобновяеми строителни материали. Основният строителен материал е дървото. Изборът на материали означава, че има минимални щети върху околната среда, свързана с изхвърлянето н сградите, ако в някакъв момент те вече не се използват.

  Консумация на енергия и намаляване на CO2
  Намаляването на CO2 се изчислява на базата на данни от местната централна ОИ: 162 kg CO2/MWh. Слънчевите колектори върху обществената сграда спестяват 5670 kg CO2/годишно.

  Отдел 34 (жилищна група Б)
  Сградата е проектирана въз основа на следните стратегии за устойчивост:
  -    40 нискоенергийни сгради клас 1 с очаквано потребление на енергия от 30 kWh/(m2 годишно)
  -    Изолация на обвивката на сградата; покрив: 450 mm; външни стени: 335 mm; зидария: 300 mm
  -    Прозорци: U - стойност = 1.1 W/(m2K)
  -    Нискотемпературна централна ОИ: Tдоставка= 55°C; Tизход=25°C
  -    Балансирана вентилационна система
  -    Използване на резервоар за дъждовна вода.
  Жилищният район В в Леаркехевен се състои от една обща сграда и 40 жилища, предназначени за възрастни хора. Той е първият жилищен район в Дания, и един от първите в света, където е инсталирана нискотемпературна ОИ.

  Отдел 35 (жилищна група А)
  Жилищният район А се състои от 32 двуетажни градски къщи. Жилищата са проектирани по немските стандарти за пасивна къща. Строителният материал е основно дърво, боядисано отвън в бяло. Конструкцията на сградите е от сглобяеми елементи, както и в Отдел 33.  Сградата е проектирана въз основа на следните стратегии за устойчивост:
  -    Предимно използване на дървени конструкции
  -    Потребление на топлинна енергия 15 kWh/(m2,yr)
  -    Прозорци: U - стойност = 0.65 W/(m2K)
  -    Средна дебелина на изолацията: 400 mm
  -    Балансирана вентилационна система с рекуперация на топлината (КПД:  85%)
  -    Електрически щори на прозорците
  -    Термопомпа въздух-въздух

  Специални въпроси за изследване: нискоенергийно централно отопление в Леаркехевен
  Жилищният район В бе избран за място за демонстрация и изпитване на концепцията за нискотемпературна ОИ. Бе проектирана относително малка ОИ с ниски температури на работа: при доставка (55°С) и на връщащата тръба (25°С). Проектът представлява първият опит да се разкрие потенциала на интеграция на политики за икономия на енергия в строителния сектор заедно с употребата на ефективна нискоенергийна  (и нискоексергийна) ОИ.
  Концепцията за ниска ексергия

  Прилагането на концепцията за ниска ексергия на технологията на ОИ има 3 основни цели. Първата е да се гарантира комфорт при доставянето на топла вода и отоплението на помещенията, като се използват нискокачествени енергийни източници и възобновяема енергия. Втората цел е да се съчетае потреблението на ексергия на подобни инсталации в необходимата ексергия, налична в системата за доставка, като се опитаме да изравним температура на доставка и потребление. И накрая, намаляване на загубите на топлинна енергия в ОИ, така че общата рентабилност да се гарантира от социално-икономическа гледна точка. Основните концепции на проекта са:
  -    Тръби с малък размер за носителя. Това се постига чрез допускане на голям градиент на налягане в разклоненията, свързани към ОИ с незабавното подготвяне на топла вода за домовете или чрез монтиране на елементи със съхранение на топла вода.
  -    Използване на циркулационна помпа, монтирана в захранващия тръбопровод.
  -    Ниски работни температури: до 55°С на входа и 25°С на връщащата тръба.
  -    Използват се двойни тръби вместо единични. Освен това гъвкави или полугувкави пластмасови тръби заместват стоманените, където това е възможно.

  Подстанции на ОИ
  Монтират се два вида подстанции:
  -    Моментален топлообменник (МТО): Тази подстанция използва топлообменник между първичната страна (затворената ОИ) и вторичната страна (битовата топла вода) за незабавно произвеждане на битова топла вода, като в същото време има директна система за нагряване на помещенията.
  -    Система за съхранение: Тази система включва резервоар и топлообменник. Топлината се натрупва в течността на ОИ като среда. Топлата вода за домовете се произвежда с топлообменник, захранван от резервоара.

  Тези системи за съхранение са разположени на едни и същи уличен тръбопровод (блок 6 и 7), така че е възможно да измерим както работата на самата система, така и последствията на нивото на улицата. Всяка система се намира в отделно помещение, което не е свързано към вентилационната система с регенериране на топлината. Следователно е важно тези системи да са добре изолирани. Въпреки това те не са изолирани.

  Оразмеряване на мрежата
  Местната мрежа се състои от гъвкави пластмасови двойни тръби за размери до DN32 и от стоманени двойни тръби за по-големи размери.
  Други допускания за проектирането са изброени по-долу:
  - Максимално налягане: 10 bar. Разумно е да се проектира системата в съответствие с максималното хидравлични натоварване, което може да достигне ниво на налягането близо до 10 бара. В действителност, системи за налягане 10 бара трябва да издържат 1,2 или 1,5 пъти повече от проектираното налягане (в зависимост от разпоредбите/изискванията в договора). Нещо повече, рядко се достига максималното натоварване (в Дания: температура навън =-12°C).

 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

  За проекта допринесе тясното сътрудничество между различните партньори: Жилищната асоциация, индустриалните партньори, архитектурни и инженерни консултанти, научноизследователски институции и държавни агенции. Отдадеността на всеки партньор допринесе до осъществяването на различни иновативни решения, така че на Леаркехевен да се гледа  като на датска "витрина" на най-съвременните решения в строителния сектор.

  Въпреки усилията, положени при планирането и етапите на осъществяване, липсва наблюдение и потвърждение на действителните енергийни характеристики на вече населените сгради (райони Б и В). Сега е планиран отделен проект за оценка. Все пак обитателите изразиха своето задоволство от качеството на техните жилища, комфорта в стаите, архитектурното качество на сградите и организацията на общността.

 • Люстроп, Дания Изтеглете тази практика

  Планиран е следващ проект за оценка на резултатите от изпълнението.