Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика

  Еко-ефективно обновяване и съживяване на квартал, Рихимаки, Пелтосари

  Визия и цел:
  Еко-ефективно възстановяване и съживяване на западнал квартал чрез техническо, архитектурно и социално-икономическо развитие

  Кварталът Пелтосари е построен през 70-те и 80-те години в близост до центъра на град Рихимаки, намиращ се на 70 км северно от Хелзинки. Пелтосари има пряка връзка с жп- и автогарата, както и други важни услуги. Най-големият брой социални жилища, притежавани от общината на Рихимаки, се намира в западната част на района. Централизираните социални жилища и предубедено население могат да предизвикат проблеми. Например, процентът на безработица в Пелтосари (27%) е много висок в сравнение в всеки друг район на Финландия. Загубило е позицията и чара си като привлекателно място за живеене. Социално-икономическите проблеми са се увеличили, докато цените на имотите са намалели. Социално-икономическата ситуация изисква радикални мерки за предотвратяване на по-нататъшно социално изключване и изолиране. Днес населението на Пелтосари наброява 2 800 души, а максималният брой жители е 3 600.

  Общината на Рихимаки е признала необходимостта от подновяване на целия квартал Пелтосари. Тя е инвестирала да се извърши проучване и да се открият основните социално-икономически и технически проблеми, както и проблемите, засягащи градската структура и връзките с центъра на града. Бяха реализирани няколко научноизследователски проекта, за да се събере нужната информация за поставените въпроси и да се вземе окончателно решение. Постигнато е общо съгласие за важността на процеса на обновяване и съживяване. Непрекъснато се води диалог между общината и жителите, архитекти, плановици и строители.

 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика
  Рихимаки е град и община в южна Финландия, на около 69 км. северно от Хелсинки. Той играе важна железопътна роля.

  Градът се намира в Южна Финландия и има население около 30 хил. души.
 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика

  Изследователският проект ЕкоДрайв - еко-ефективно обновяване на районите [1] доведе до откриването на начини и средства да се преодолеят различните технически и социално-икономически проблеми и да се разработят решения как да се обнови и съживи квартала. Техническите възможности са демонстрационни сгради и събарянето на сградите с лошо техническо състояние. Бяха анализирани както строителната типология на Пелтосари, така и архитектурните дефекти и недостатъците при използваемостта. От около грубо 65 сгради бяха създадени седем модела, описващи наличния сграден фонд, които да демонстрират мерките за обновяване и съответно изгодите от тях. Бяха отправени и няколко предложения за подобряване имиджа и привлекателността на квартала.
  Стара сграда, обновена от победителя в националния конкурс за ремонт на пасивна къща. Целта е да се покажат техническите възможности за подобряване енергийната ефективност и цялостните характеристики, както и архитектурен стил на блок, построен през 70те години.

  Обновяването цели подобряване на външния вид и еко-ефективността на квартала Пелтосари като цяло.

  За конкурса за обновяване и съживяване на Пелтосари, организиран от Община Рихимаки заедно със Съюза на финландките архитекти и Центъра за финансиране и развитие на жилищното строителство бяха подадени общо 61 молби за публична оценка на сайта на конкурса. Журито имаща възможността да следи коментарите на обществото за подадените онлайн обяви по време на процеса на оценяване. Целта на конкурса бе да се очертаят различни възможни решения. Тези предложения служат като основа за вземане на решения и планиране на новия Пелтосари. Базата на конкурса бе отворена за нови идеи за бъдещето на благоустройството. Победителят бе избран въз основа на следните критерии (фиг. 19):
  -    Иновативно градоустройство
  -    Нов вид на Пелтосари
  -    Енергийна и еко-ефективност
  -    Решения за транспортната система
  -    Изпълними основни решения
  -    Комунални решения за жилищата
  -    Подобряване на съществуващата среда и сграден фонд

  Победителят бе архитект Анти Хутунен с проект "Чекрък" Пелтосари днес с гарата отляво на селището. Генералният план, който служи като основа на обновяването, бе разработен от участниците в конкурса.
  Сградният фонд на Пелтосари се състои от 103 000 m2 жилища, училище и две търговски сгради. Победителят в конкурса почти удвоява нетната площ на Пелтосари с нови сгради, както следва:
  -    Жилища: 51 050 m2
  -    Търговска и офис: 20 500 m2
  -    Търговска 22 300 m2
  -    Обществена 6 400 m2
  -    Общо нови сгради 100 250 m2.

  Организационна структура на проекта:

    Вид организация Инициатор Инвеститор Кооординатор Други
  Пелтосари Разработване чрез координация на общински отдел Град Рихимаки г. Рихимаки, Домашни асоциации, Център за финансиране и развитие на домовете г. Рихимаки Консултанти, производители на термални изолации, собственици на имоти
 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика

  На разположение на общинската администрация са инструменти като генералния план за развитие, отстъпване на парцела и договор за наем, други споразумения между общината и собствениците на мястото, организиране на идеи и други конкурси, инициативи за сътрудничество с различни заинтересовани лица, както и прилагането на идеи за  иновативно развитие от различни проекти.
  Жителите на Пелтосари са добре свързани с процеса. Те имат достъп до различни работни групи, участващи в процеса на обновяване.  Информация за процеса може да бъде получена по различни начини, например точно определено място за среща на жителите.

  Изследователският проект ЕкоДрайв - еко-ефективно обновяване на районите [1] доведе до откриването на начини и средства да се преодолеят различните технически и социално-икономически проблеми и да се разработят решения как да се обнови и съживи квартала. Техническите възможности са демонстрационни сгради и събарянето на сградите с лошо техническо състояние. Бяха анализирани както строителната типология на Пелтосари, така и архитектурните дефекти и недостатъците при използваемостта. От около грубо 65 сгради бяха създадени седем модела, описващи наличния сграден фонд, които да демонстрират мерките за обновяване и съответно изгодите от тях. Бяха отправени и няколко предложения за подобряване имиджа и привлекателността на квартала.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика

  Разходи за реконструкцията
  Базата данни на ВТТ за бизнеса с недвижими имоти и търговията с жилища е уникален инструмент за оценка стойността на активите на даден район. Базата данни включва над 700 000 сделки, като бройката се увеличава с 3 000 всеки месец. Според разликите в цените на апартаментите в даден град може да се изчисли увеличения потенциал на стойността на активите на отделните сгради или на цял квартал.

  Загубата в Пелтосари възлиза на приблизително €77 милиона според търговските цени на апартаменти в Пелтосари и близките жилищни сгради. Ако всички съществуващи сгради се ремонтират според модела за строителни решения, икономиите на енергия ще възлязат на 11 GWh годишно, което е приблизително €1 - 1.5 милиона икономии на разходите или повече в съществуващия сграден фонд. Според генералния план след възстановяването, запълването и разширяването, новото строителство и освежаването на сградите и новия имидж на квартала, увеличението на стойността на съществуващите сгради може да бъде до €100 милиона. Победителят в конкурса предлага над 100 000 m2 нови сгради в района.. Това ще донесе поне €35 милиона само от стойността за правата за строеж.

  Увеличаването на стойността изисква реконструкция на съществуващия сграден фонд, разрушаване и построяване наново на сградите в лошо състояние, ново строителство, разширения и подобрение на услугите, създаване на нови работни места, градски комфорт и връзки с центъра на града през железопътните релси.  Целият процес на обновяване на съществуващите сгради струва приблизително €80 - 90 милиона, което съответства на около €1 350 000 за сграда или €850 /m2, приблизително една трета от които са разходи за подобряване на енергийната ефективност. Предварително условие са успешното обновяване на целия район на Пелтосари е подобряването на социално-икономическите условия в района. Основното внимание трябва е насочено към подобряване на мястото на района на местните пазари и подобряване на населената база.

  В таблица 2.2.4.2 са показани изчислените разходи за реконструкция на сграда-модел. Мерките за енергийна ефективност се делят на две категории: мерки, които трябва да бъдат направени при всички случаи поради лошото състояние на елементите, и подобряване на енергийната ефективност.

  Подобрението на енергийната ефективност увеличава разходите по ремонт с една трета. ДДС и печалбата на изпълнителя заедно са повече от разходите за ефективно енергийните подобрения.

 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика

  Жилищата в Пелтосари са типични бетонни сгради с четири до осем етажа. Сградите бяха класифицирани по тип, техническа информация, свойства и техническо състояние, генерален план и строителни проучвания (фиг. 2.1.4.4) в района. Целта бе да се открият прилики, които да позволят описанието на целия сграден фонд в Пелтосари с помощта на сгради-модели. Оценката доведе до създаването на седем модела сгради, които бяха използвани да демонстрират възможностите за реконструкция.

  В същото време бе извършен анализ на външността на района. Това доведе до предложения как да се подобри комфорта и имиджа на квартала. Предимствата на Пелтосари като среда за живеене са еднотипните сгради, слънчевите вътрешни дворове без коли, големи дървета, както и размерите на сградите и дворовете.
  Архитектурни и естетически предизвикателства са материалите и архитектурата на фасадите и балконите, помощните пространства на приземния етаж, липсата на живо пространство за съхранение и монотонната архитектура заради сглобяемите конструкции.

  Техническите проучвания откриха следните неща, които имат нужда от реконструкция: доставката на енергия и вентилационните системи, техническите инсталации, дограмата, асансьорите, за да се увеличи достъпността и ремонт на покривите. Болшинството имат електрическа отоплителна инсталация. Бе предложена също и възможността за подмяна на съществуващата ОИ с централна, тъй като тя е вече в района. Геотермално отопление бе също предложено като възможност, но теренът не позволява отопление с термопомпи.

  Реконструкция на сградите-модели
  За всеки тип ремонт на сграда бяха обсъдени технологии, включително изчисляване на разходите на нужните действия. Някои от сградите са в толкова лошо техническо състояния, че най-добрият избор е разрушаването и новото строителство. Реконструкцията на първата сграда-модел започна през 2011 г. Целта е реконструкция на пасивна къща , като се използват сглобяеми елементи, които да заменят разрушените фасади на сградите, виж фиг. 2.1.4.2 по-долу. Съществуващата фасадна и топлинна изолация върху бетонните елементи тип сандвич бе свалена, повърхността на вътрешния бетонен слой бе почистена и бе монтирана сглобяема изолационна структура с вградени вентилационни тръби и фабрична хоросанова основа. Поставени са нови прозорци на новите високи елементи на сградите. Монтирана е нова вентилационна система с висока ефективност на регенериране на топлината във връзка с обновяването на фасадата. Вградени са въздухопроводи в сглобяемите елементи, като по този начин чрез бързия монтаж се намалява безпокойството на обитателите.  Съществуващата система за отработен въздух се използва за изпускателен канал.

  Техническите данни за реконструкцията са в таблица 2.2.4.1.

  Реконструкцията на първата сграда-модел в момента тече.  Наблюдението ще започне към края на процеса на реконструкция чрез типичното измерване на херметичността и термография. Ще бъдат наблюдавани и потреблението на енергия и климата вкъщи.

  Реконструкцията на първата сграда-модел в момента тече.  Наблюдението ще започне към края на процеса на реконструкция чрез типичното измерване на херметичността и термография. Ще бъдат наблюдавани и потреблението на енергия и климата вкъщи.
 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика

  Проектът е иницииран от град Рихимаки. Не е имало много земна площ за развитие на проекта.  В Пелтосари 50 % от жилищата принадлежат на жилищните асоциации, като част от сградите вече са били реновирани преди това и енергийната ефективност не е била основна цел. Основната стратегия на града целеше да накара собствениците на имоти да последват публичната инициатива. Техническият отдел и офисът за градско планиране изиграха основна роля при формулирането на целите на проекта.

 • Пелтосари, Финландия Изтеглете тази практика