Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Обновяване на нискоенергийна сграда в исторически район в центъра на град Франклин, Мюлюз

  Визия и цел на проекта:
  Възстановяване на изоставени сгради в район с историческо значение с цел значително намаляване на потреблението на енергия

  Проектът за район Франклин на Мюлюз е първият френски експеримент в обновяването на стари сгради с цел достигане стандарта  BBC  във връзка със запазването на изоставен градски район с исторически характер. Включва твърди енергийни цели, но в същото време трябва да намери отговори на социалните проблеми и да съхрани историческия характер на града. Още от началото през 2001 г. работата по проекта бе част от огромна програма за възобновяване на градския център - обществени пространства, икономическа дейност и жилища. Именно в тази рамка местните власти решиха да обновят 40 от 120 на практика порутени сгради в съответствие с целите за ниско потребление на енергия. Повечето от жилищата са идентични градски къщи с тераси (т.е. граничещи от две страни) на две до четири нива.

 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Мюлу̀з (на френски Mulhouse, на немски Mülhausen, Мюлхаузен, на елзаски Milhüsa) е град в Североизточна Франция, департамент О Рен на регион Елзас. Разположен е на река Ил, близо до нейното вливане в Рейн. Населението на града е около 111 400 души (2007), а на градската агломерация — около 234 000 души (1999). Мюлуз разполага с общо летище с швейцарския град Базел, което се намира на територията на Франция.

  Мюлюз е известен със своите музеи, особено с Националния музей на автомобилите и Музея на влаковете - на-големите автомобилни и ЖП музеи в Европа.

   

  Мюлу̀з (на френски Mulhouse, на немски Mülhausen, Мюлхаузен, на елзаски Milhüsa) е град в Североизточна Франция, департамент О Рен на регион Елзас. Разположен е на река Ил, близо до нейното вливане в Рейн. Населението на града е около 111 400 души (2007), а на градската агломерация — около 234 000 души (1999). Мюлуз разполага с общо летище с швейцарския град Базел, което се намира на територията на Франция.
 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Първоначалното потребление на енергия в центъра на града е било около 450 kWh/m2 годишни, което според заплануваното от общината трябва да се сведе до 50 kWh/m2 годишно (изчислено като първична енергия). За да се постигнат тези трудни цели, бяха предприети няколко мерки. Бе увеличена изолацията на стените и прозорците (троен стъклопакет), като се отчита и комфорта през лятото. За предпочитане бе използването на външна изолация, където е възможно, но поради историческия характер на фасадите или тротоарите често това решение бе невъзможно. За отоплението с радиатори бяха използвани стенни кондензационни газови котли. Обменът на въздух става чрез механична вентилация с регенериране на топлината, централизираха за всяка сграда. Битова топла вода бе доставяна от слънчеви бойлери от 5 до 7 m2 за сграда, което покрива до 40% от потреблението.

  Общината на Мюлюз възложи изпълнението и ръководството на проекта на СЕРМ, местно предприятие за развитие в района на Мюлюз. Това предприятие трябваше да извършва дейностите по проекта в тясно сътрудничество с местната агенция по енергетика АЛМЕ. В рамката на наличните финансови средства.

  СЕРМ предложи да помогне на собствениците безплатно: Първо, като изготви досие, позволяващо да се поискат всички налични субсидии. Втори, като прехвърли частта, която е директно субсидирана, към компании под формата на авансов капиталов фонд, така че на собствениците да не се налага авансово плащане.
  От самото начало бе ясно, че подобни амбициозни цели в исторически град не могат да бъдат финансирани единствено чрез частния пазар. Ръководството на проекта успя да получи подкрепата на няколко обществени фонда:
  -    ЕС допринесе чрез FEDER за изследвания и сравнителен анализ;
  -    Националната агенция за градско обновяване (ANRU) допринесе с фондове, предназначени точно за такива проекти за реконструкция;
  -    Организация за обновяване ОРАХ (OPAH ) (под формата на съдружие между районите, местните власти и държавата) отдели средства за възстановяването на сгради, опасни за здравето;
  -    И накрая общината определи зона за защита на архитектурното и градско наследство, което позволи на собствениците да приспаднат част от разходите за ремонтните дейности.

  След приключване в договорите е включено и задължението да се измерва потреблението на енергия в сградите. Като резултат потреблението на енергия достигна до средните 70 kWh/m2, годишно (първична енергия). Общата стойност на обновлението бе около 1550 €/m2, от които една трета са енергийни разходи и две трети са разходи за обновяването.

  Основните проблеми при готовите сгради останаха херметичността и разположението на отоплителните инсталации. В първия етап инструкциите за ремонтните работи и монтажа не са били спазвани от всички строители, поради което бе проведено обучение на местните архитекти и майстори като част от програмата. Стана ясно и фактът, че поведението на обитателите все още има голямо влияние върху икономията на енергия.

  Въпреки гореспоменатите няколко резерви може да се каже, че Франклин се е превърнал в част от политиката за устойчивост на града, която сега може да се поучи от няколко добри практики и поуки. В допълнения, тя свидетелства за взаимодействие между въпросите за енергийна ефективност, традиционното градско обновление и, до определена степен, на провежданата политика от мащаба на цяла агломерация.

  Въпреки гореспоменатите няколко резерви може да се каже, че Франклин се е превърнал в част от политиката за устойчивост на града, която сега може да се поучи от няколко добри практики и поуки. В допълнения, тя свидетелства за взаимодействие между въпросите за енергийна ефективност, традиционното градско обновление и, до определена степен, на провежданата политика от мащаба на цяла агломерация.
 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Общината на Мюлюз възложи изпълнението и ръководството на проекта на СЕРМ, местно предприятие за развитие в района на Мюлюз. Това предприятие трябваше да извършва дейностите по проекта в тясно сътрудничество с местната агенция по енергетика АЛМЕ. В рамката на наличните финансови средства.

  СЕРМ предложи да помогне на собствениците безплатно: Първо, като изготви досие, позволяващо да се поискат всички налични субсидии. Втори, като прехвърли частта, която е директно субсидирана, към компании под формата на авансов капиталов фонд, така че на собствениците да не се налага авансово плащане.
  От самото начало бе ясно, че подобни амбициозни цели в исторически град не могат да бъдат финансирани единствено чрез частния пазар. Ръководството на проекта успя да получи подкрепата на няколко обществени фонда:
  -    ЕС допринесе чрез FEDER за изследвания и сравнителен анализ;
  -    Националната агенция за градско обновяване (ANRU) допринесе с фондове, предназначени точно за такива проекти за реконструкция;
  -    Организация за обновяване ОРАХ (OPAH ) (под формата на съдружие между районите, местните власти и държавата) отдели средства за възстановяването на сгради, опасни за здравето;
  -    И накрая общината определи зона за защита на архитектурното и градско наследство, което позволи на собствениците да приспаднат част от разходите за ремонтните дейности.

  Франклин е градоустройствена операция, която - с или без амбициозните енергийни цели - бе нужна за района. Първите отзиви по този проект са обнадеждаващи. Качеството на живот в жилищата се е подобрило: Намаляване на проблемите с шума благодарение на изолацията, по-голям топлинен комфорт  и др. Това се съпътства със значително намаляване на разходите на обитателите, които днес плащат наем, близък до този преди ремонта, но с разходи за енергия, значително по-ниски (разходите за отопление намалени 6 пъти).  Това предимство е от съществено значение, защото значително намалява уязвимостта от цената на енергията. Като цяло, целият пакет от мерки за енергийна ефективност предлага добавена стойност при препродажбата от инвеститори и подобрява поддръжката на сградите с времето.

  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

   

  Реконструкция на съществуваща жилищни сгради 1450-1551 €/m2  
  Инвестиционни разходи, свързани с енергопотреблението
  (Енергийна ефективност и енергийните доставки)
  524 €/m2  
  €/m2
 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Специални изследователски въпроси

  От специално свързана с енергетиката гледна точка, един от основните фактори за успех или съответно, за провал, е приемането на въведената система от живущите. Това наблюдение е било посочвано и в други анализи, извършени при ново строителство, като например в района на Гренобъл дьо Бон. Първите резултати потвърждават, че само технологията не е достатъчна да се достигне пълния потенциал на мерките за енергийна ефективност. Първо, опитът за общи части за пране и сушене създаде част от препоръките. Оказа се, че решението е провал, тъй като определените места не бяха използвани често. Някои от обитателите не последваха съвета, даден им при нанасянето им и продължаваха да спазват същите навици, както и в обикновените жилища (отваряха прозорци през зимата, високи температури вътре в помещенията). През лятото комфортът бе добър като цяло, но резултатите можеха да бъдат още по-добри с подобряване на навиците (например вентилация през нощта). Както често бе забелязвано, консуматорите регулираха отоплителните системи на по-висока от предполагаемата първоначално температура в помещенията - отопление на 20°С, в сравнение с препоръчваните 19°С. В крайния доклад се споменава за унищожаване на термостатичния вентил на радиатора, нагласен на максимум 19°С или преграждане на отворите на вентилатора. Освен традиционните проблеми с поведението, един от факторите, определен в тази злоупотреба, е проблемът с общуването с обитателите. Понякога това бе свързвано с лоши познания по френски език (съмнение относно измервателните уреди в апартаментите, неприложим съвет). В по-общ план, понякога АЛМЕ имаше трудности при получаването на информация относно настаняването на нови живущи, което се дължи на големия брой собственици и хазаи в района. В крайна сметка възможностите за справяне с проблемите в този район остават няколко, а техните резултати - хипотетични.

  Друг фактор, свързан с поведението, зависи от изпълнението на избраните мерки за енергийна ефективност. Във Франклин не бяха използвани революционни технологии. От друга страна, през 2004 г. твърде необичайно те бяха сравнени с тези, традиционно използвани на френския пазар за реконструкция.

  Някои от инженерните фирми в своя подход не направиха разлика между нискоенергийни и традиционни сгради. Това доведе до значително преоразмеряване на отоплителните инсталации и до лоша ефективност. Бяха избрани газови котли от 23 kW (крайна енергия) за намаляване разходите по проекта заради ниската им цена във Франция, противно на указанията на фирмата за енергийно консултиране, че все още не са уточнени отоплителните мощности, идеални за този тип строителство. Нещо повече, резултатите от наблюдението насочиха вниманието към необходимостта, още от самото начало и получаването на жилищата, да се обърне особено внимание на допълнителната енергия, както и на вентилацията и производството на топла вода за домовете. Потреблението на енергия за отопление бе различно за всяка сграда, отчасти зарази различията е херметичността. Средното потребление на първична енергия е около 70 kWh/m2 за използваема площ. Потреблението на електричество от друга страна бе добре регулирано, като се изключи употребеното от общите услуги за поддръжка. Неизправност в резултат от неправилното изпълнение инструкциите на проектантското бюро (постоянно включени помпи, вентилатори), е най-вероятната причина и ще бъде обект на по-нататъшно разследване. И накрая, слънчевите панели успяха да постигнат целите за топла вода в домовете.

  Наблюдаването на строителните работи ще позволи да се ограничат проблемите, но не и да се избегнат напълно. Следователно целта бе постигната, което само по себе си е успех. Друг положителен резултат е, че компаниите, участващи в проекта, вече свикнаха със специфичните изисквания за нискоенергийни сгради и сега работят много по-добре, отколкото в началото на проекта. Създаването на център за умения при работа с нискоенергийни сгради ("pole BBC") е един от начините за разрешаване на този проблем днес. Центърът е в тесни контакти с гореспоменатия център за енергия Alsace. Така важна част от района Франклин запазва своя строителен капацитет като място за приложение на строителните техники за енергийна ефективност. Това позволява да се добие опит, да се създаде място за разисквания и да се почерпи от опита на професионалистите. Ползите са три: да се придобият признати умения в областта на нискоенергийните проекти, този икономически сектор да се върне към живот и да се създадат нови работни места.

 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Въпреки гореспоменатите няколко резерви може да се каже, че Франклин се е превърнал в част от политиката за устойчивост на града, която сега може да се поучи от няколко добри практики и поуки. В допълнения, тя свидетелства за взаимодействие между въпросите за енергийна ефективност, традиционното градско обновление и, до определена степен, на провежданата политика от мащаба на цяла агломерация.

 • Мюлюз, Франция Изтеглете тази практика

  Наблюдаването на строителните работи ще позволи да се ограничат проблемите, но не и да се избегнат напълно. Следователно целта бе постигната, което само по себе си е успех. Друг положителен резултат е, че компаниите, участващи в проекта, вече свикнаха със специфичните изисквания за нискоенергийни сгради и сега работят много по-добре, отколкото в началото на проекта. Създаването на център за умения при работа с нискоенергийни сгради ("pole BBC") е един от начините за разрешаване на този проблем днес. Центърът е в тесни контакти с гореспоменатия център за енергия Alsace. Така важна част от района Франклин запазва своя строителен капацитет като място за приложение на строителните техники за енергийна ефективност. Това позволява да се добие опит, да се създаде място за разисквания и да се почерпи от опита на професионалистите. Ползите са три: да се придобият признати умения в областта на нискоенергийните проекти, този икономически сектор да се върне към живот и да се създадат нови работни места.