Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика

  Проект 1: Разработване на концепция за осигуряване бъдещето на жилищния подрайон Карлсруе-Ринтхайм

  Визия и цел на проекта:
  Разработване на икономически изпълними подобрения и концепция за доставка на енергия чрез намаляване до минимум потреблението на енергия от изкопаеми горива и осигуряване на бъдеща привлекателност за обитателите и инвеститорите.

  Общинската компания за жилищно строителство Фолксвохнунг (VoWo) е започнала дългосрочна програма за реконструкция от 1995 г., като е похарчила около €25 милиона на година за реконструкция на сгради, построени преди 40-55 години. Карлсруе-Ринтхайм е жилищен район, намиращ се в североизточната част на град Карлсруе. В него има 40 сгради, 90% от които са многофамилни, 30 от тях са собственост на VoWo. Общата площ е 250 000 m2, общата жилищна площ е 77,000 m2, от която 65,000 m2 е собственост на VoWo с около 3500 жители.. Сградите са смес от четири- до пететажни сгради и многоетажни сгради (до 17 етажа). Четири от сградите са разрушени (виж долната част на фиг. 21, празното място между високите сгради и училището) и ще бъдат заменени с ново строителство.

 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика

  Карлсруе (Karlsruhe) е град в провинция Баден-Вюртемберг, Германия, намиращ се близо до границата с Франция. Разположен е на река Рейн.

  Градът е с площ 173,46 км², население от 294 761 души към 31 декември 2010 г. и гъстота на населението 1699 д/км². [1]

  В западната част на града, на брега на река Рейн, се намира най-голямата в Германия петролна рафинерия.

  Градът е с добре развита инфраструктура и обществен транспорт, поради което е лесно достъпен от околните градове. Разположен е на железопътен възел, и е свързан с автомагистрали с Франкфурт и Щутгарт.

  Разделен е на следните квартали: Beiertheim-Bulach, Durlach, Grötzingen, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Mühlburg, Neureut, Nordstadt, Nordweststadt, Oststadt, Palmbach, Rintheim, Stupferich, Südweststadt, Waldstadt, Weiherfeld-Dammerstock, Weststadt, Wolfartsweier, като някои от кварталите са по-стари от самия град.

 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика

  До скоро Ринтхайм бе стар, отчасти запустял жилищен район с недобри перспективи. При това положение най-важният аргумент за прилагането на дългосрочна стратегия за квартала като цяло бе очакването, че "интегрираният план за устойчивост" на Ринтхайм би означавал увеличаване сигурността на инвестициите. През 2003 г.

  Фолксвохнунг стартира програма за реконструкция, чиято цел бе постепенната модернизация на сградния фонд, включително мерки за подобряване на енергията и модернизация на техническото оборудване (санитарно, електрическо, комуникационно, енергийно).

   

  Целите за икономия на енергия за икономически оптимум са — подробно изчисляване на оптимизацията  — в диапазона между qH = 40 - 50 kWhth/m2 за специфичното потребление на топлинна енергия след ремонта, съответстващо на средно намаление на потреблението на енергия с 65%. В съчетание с изключително високата енергийна ефективност на централното отопление се очаква общо намаление на потреблението на енергия (и емисии от CO2 ) от > 80% след завършването на проекта.
  Икономическият оптимум на инвестиции в икономии на енергия и годишните енергийни разходи бяха изчислени с помощта на  анализ, основаващ се на предположението, че в дългосрочен план цената на енергията ще се удвои спрямо цената на енергията от 1995 г., която тогава е била 30 € за MWh крайна енергия (природен газ). Оказа се, че потреблението на топлинна енергия от 120-150 kWhth/m2 преди реконструкцията трябва да бъде намален до 40-50 kWhth/m2. Това би могло да се постигне със средна дебелина на изолацията  (15-22 cm), дограма с двоен стъклопакет (UW = 1.1 W/(m2K)), контролирана механична смукателна вентилация, строг качествен контрол за избягването или отстраняването на въздушни течове и топлинни мостове, използването на най-съвременно строително оборудване (изолация на тръбопроводи, контрол на външната температура за доставката на топлинна енергия, индивидуални топломери). Крайното потребление на енергия на неремонтирана сграда от 210 kWh/m2 (отопление, топла вода) може да бъде намалено до 85 kWh/m2.
  Техническите постижения в проекта са (1) приложение на нови подходи и инструменти за планиране; (2) въвеждане на цялостна система за енергиен контрол, включително и обратна връзка към обитателите; (3) приложение на технически иновации в реконструкцията на две от многофамилните сгради; и (4) оценка на практическия опит чрез подробно оценяване и проучване за приложение в бъдещи проекти за реконструкция.
  Типичните разходи на "стандартна реконструкция" на многофамилна сграда (с включено ДДС) са: Мерки за поддръжката: 340 €/m2; Енергийни мерки: 170 €/m2; Модернизиране: 190 €/m2. Увеличението на наема в следствие на модернизацията е 0,80-1,20 €/(m2.месец) и намалението на енергийните разходи за наемателите е 0,60-0,80 €/(m2.месец).
  Програмата за измерване на енергийното потребление (отопление, топла вода, електричество) на всички нива - стаи, апартаменти, сгради, квартал — стартира през лятото на 2010 г и ще бъде провеждана от Фолксвохнунг и Техническия университет на Ахен. Първите подробни резултати и оценки се очакват през есента на 2011 г.

  X
 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика

  Всички мерки за възобновяване на сградния фонд са подкрепени от федерална програма за инвестиции в модернизирането, ръководена от KfW (държавна банка) и достъпни за всеки собственик на сграда. Тук се предлагат заеми с по-ниски лихви (намаление с 1% до 3% от обичайните лихвени проценти в зависимост от енергийния стандарт след подобренията) за инвестиции в модернизация на строителството. Освен това, непреките разходи за разработване на енергиен план за квартала, инвестиции в технически иновации за двете сгради и съпътстващата я програма за измерване са подпомогнати с 50% от допустимите разходи чрез федерална програма за иновации в проекти за модернизация на градовете ("EnEff:Stadt" http://www.eneff-stadt.info/en/  ).

 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика

  Основната цел на проекта за устойчивост на квартала Ринтхайм е да превърне съществуващия квартал с остарели сгради и инфраструктура в привлекателен градски район, който е популярен сред живущите в него и осигурява добри перспективи за инвеститорите, като в същото време спазва критериите за устойчивост като значителното намаляване на потреблението на енергия при приемливи разходи. Тези цели могат да бъдат въпрос на най-добрите практики и процедури и на процесите на обучение, но по дефиниция не са научноизследователски проект. Част от проекта Ринтхайм обаче трябва да предостави директни резултати от научните изследвания съгласно изброените по-долу точки:

  Приложение на нови подходи и инструменти за планиране
  За оразмеряване на централната ОИ в Ринтхайм  не използван симулационен модел, наречен GOMBIS. Тъй като в случая с Ринтхайм още от началото стана ясно, че местната централна ОИ ще бъде обслужвана от централната ОИ на Карлсруе, въпроси като оптимизация на основното натоварване, електрическа мощност, КПД при частично натоварване и др. тук не представляват интерес.  Следователно, симулация на системата не беше наистина необходима. От друга страна, осъществяването на модела в този пионерски проект ни предоставя възможността да сравняваме действителното поведение на системата с теоретичното, да наблюдаваме енергийния баланс на целия квартал като основа на непрекъснат енергиен контрол и да подкрепяме бъдещи проекти за разширяване, когато потребители, съседни на района, също ще бъдат свързани (в този случай въпросът с основното натоварване/максимално натоварване отново ще представлява интерес).
  За изчисляването на годишния енергиен баланс на ниво сграда изчислителните процедури са установени в съответствие с националните строителни норми. В Германия тези стандарти са определени с кодовете DIN V 4701, DIN V 4108 и DIN 18599, които се използват за изчисляване на топлинните натоварвания, потреблението на топла вода по домовете, годишното потребление на топлинна енергия и производителността на системата, в това число потреблението на първична енергия в сградите. Правилата за изчисление, определени тук. се основават на изчерпателни строителни симулации.

  Заради подробната измервателна програма, която се прилага за три сгради в Ринтхайм, измерванията ще бъдат използвани да потвърдят детайлните симулационни програми,  разработени от RWTH Ахен, и след като бъдат потвърдени, тези инструменти ще бъдат използвани да проверяват методите на изчисление, предвидени от съществуващите строителни норми.

  Процедурите на гореспоменатите строителни норми ни дават само енергийните натоварвания или годишните енергийни баланси. За да се проектира разположението на отделните елементи, като например гъвкавите топлопроводи или радиаторите, радиаторните вентили, циркулационните помпи, вентилационните системи, слънчевите колекторни системи, топлинните мостове или други допълнителни изчисления, които днес се извършват от плановици, се използват специални софтуери, които са достъпни на пазара и се използват от повечето проектантски бюра (като например "T-SOL," са симулация на слънчев колектор и софтуер за оптимизация, който бе използван в Ринтхайм).
  Но генеричен софтуер, който да може да извърши икономическа оптимизация на енергийната концепция на цяла сграда по "интегриран" начин (дебелина на изолацията на обвивката на сградата, избор на дограма, вентилационна система, сравнение на различните варианти за доставка), по време на писането на този доклад (2011 г.) не е достъпен на немския пазар. Поради тази причина VoWo разработи свой собствен оптимизационен модел, наречен V_ROM ("Оптимизационен модел за реконструкция на Фолксвохнунг").   Моделът бе програмиран от софтуерен инженер, който използва Visual Basic и Excel, въз основа на изчислителни процедури и разходни функции, които бяха определени от отдела за планиране на VoWo. До този момент той е  използван само за проекти за реконструкция на VoWo.

  Приложение на технически иновации в реконструкцията на многофамилни сгради, които са резултат от научноизследователска и развойна дейност
  В рамките на този проект бе приложена иновативна стратегия за реконструкция на две идентични сгради през 2009 г. и 2010 г., които са идентични на трета сграда, ремонтирана според стандартите за реконструкция на VoWo през 2009 г.

  Една от двете сгради (наречена "трилитровата сграда", защото намерението бе да се построи нискоенергийна сграда е потребление на топлинна енергия 30 kWth/m2) бе реконструирана по по-традиционен начин, докато за втората сграда ("експерименталната сграда") бяха използвани нетрадиционни методи. И двете сгради (с 2 x 30 = 60 апартамента) са включени в двегодишна програма за измерване (до лятото на 2012 г.), която да изследва строителните компоненти, поведението на потребителите и енергийните баланси. Измервателната система бе  осъществява от "Университета за приложни науки" в Карлсруе. Оценката на резултатите се извършва от Техническия университет в Ахен, където са разработени симулационни програми, използващи MODELICA като програмен език и ще бъдат потвърдени от резултатите от измерването.

  Двете сгради бяха ремонтирани от ноември 2009 г. до септември 2010 г. Обитателите се нанесоха обратно в края на 2010 г. Сред техническите елементи, които бяха монтирани, са:
  -    Нискоексергийни компоненти (лъчисто подово и таванно отопление, геотермални термопомпи, централизирана и децентрализирана вентилационна система с регенериране на топлината)
  -    Микропомпи, монтирани в радиаторите (2-3 W), които заместват главните помпени инсталации в приземния етаж (разработени от WILO, главен производител на помпи в Германия)
  -    Индивидуални системи за контрол на отоплението в стаите
  -    Слънчеви колектори
  -    Вакуумни изолационни панели и други иновативни изолационни материали
  -    Външни сенници за управление на светлината
  -    Децентрализирано производство на топла вода за домовете с минимални енергийни загуби
  -    Подробен енергиен баланс за всички апартаменти
  -    Високоефективни прозорци.

 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика

  Оценка на практическия опит чрез подробно измерване и проект за оценяване
  Що се отнася до подобренията на потреблението на топлинна енергия, VoWo е натрупал богат опит в мерки за икономии на енергия (обвивка, дограма, вентилационни системи, инфраструктура за доставка на енергия) в продължение на много години. Резултатите показват, че потреблението на топлинна енергия е намалено от средно 130 на 50 kWhth/m2 - което се дължи на местния климат в Карлсруе (градусо-дни 3264 Kd ), което означава намаление от 40 Wh/(Kd,m2) на 15 Wh/(Kd,m2).
  Като цяло, опитът показва, че с "традиционните енергийни мерки за модернизация" на сгради, които са типични за строителство на нови сгради в Карлсруе след войната, е възможно намаление на потреблението на топлинна енергия до 50-60% (и това се потвърждава от измерванията на потребление на енергия преди и след подобренията) и освен това са икономически осъществими.

  Плануваните резултати и действителното потребление са близки, което е задоволително като цяло за тези сгради.

 • Карлсруе, Германия Изтеглете тази практика


  Натрупаният от тези опити измервания по време на строителството и работата ще бъде оценен и проверен от VoWo за потенциална модификация и по-нататъшно използване са останалите проекти за модернизация в Ринтхайм.