Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика

  Система за пренос на топлина между сградите с разширено използване на слънчева топлина, Кумагая, Токио

  Визия и цел на проекта:
  Слънчева енергия за отопление и охлаждане, както за лично потребление, така и за износ към съседните сгради

  През 2008 г. нов закон за икономия на енергия постанови, че дори ново строителство с РЗП от 2000 m2 или по-малко трябва да предприеме конкретни мерки за икономия на енергия. Оттогава много съвместни проекти за икономия на енергия с цел обмяна на енергия между няколко предприятия са признати като важна мярка за икономия на енергия.

  Токио Газ Ко Лимитед замени оборудването за отопление, охлаждане и доставка на топла вода в своите собствени офис сгради, построени преди около 25 години. Бе планирано не само да се използва слънчева енергия за отопление, охлаждане и доставка на топла вода, но и да се подава топлинна енергия между съседни сгради с цел да се постигне по-голяма икономия на енергия и намаляване нивата на СO2, отколкото в случай ако се вземат мерки за всяка отделна сграда.


  През 2008 г. нов закон за икономия на енергия постанови, че дори ново строителство с РЗП от 2000 m2 или по-малко трябва да предприеме конкретни мерки за икономия на енергия. Оттогава много съвместни проекти за икономия на енергия с цел обмяна на енергия между няколко предприятия са признати като важна мярка за икономия на енергия.

  Токио Газ Ко Лимитед замени оборудването за отопление, охлаждане и доставка на топла вода в своите собствени офис сгради, построени преди около 25 години. Бе планирано не само да се използва слънчева енергия за отопление, охлаждане и доставка на топла вода, но и да се подава топлинна енергия между съседни сгради с цел да се постигне по-голяма икономия на енергия и намаляване нивата на СO2, отколкото в случай ако се вземат мерки за всяка отделна сграда.

 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика
  Кумагая е град в префектура Сайтама, Япония. Населението му е 203 089 жители (2010 г.), а площта e 159,88 кв км. Намира се в часова зона UTC+9. Наименуван е на воин от 12-ти век. Получава статут на град през 1933 г.
 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика

  Град Кумагая е добре известен с горещите си лета, където през 2007 г. бе измерена рекордната максимална температура за Япония от 40,9°С. Градът е на първо място по годишен брой ясни дни в Япония.  Община Кумагая полага усилия за използва слънчевата енергия като местен енергиен ресурс и насочва вниманието си към оползотворяването на слънчевата топлина в плана си за действие в подкрепа на контрамерките срещу глобалното затопляне през 2009 г. Проектът "Кумагая" бе подкрепен от такава местна политика и бе реализиран като първия проект със система за пренос на топлина между частни сгради с различни собственици от двете страни на обществен път.

  Инициатор на проекта е Токио Газ Ко Лимитед. Система за отопление, охлаждане и доставка на топла вода, която използва слънчева топлина, бе наскоро разработена и монтирана в нейна собствена офис сграда, наречена "Кумагая Билдинг" (построена 1986 г.), когато подменяше 25-годишното енергийно оборудване. За да се постигнат по-високи нива на икономия на енергия и намаления на въглеродните емисии в квартала, Токио Газ предложи пренос на топлина между сгради към съседния на тях хотел " Мароудо Ин Кумагая", който има голямо потребление на топлинна енергия през годината и за което диаграмата за ежечасовите топлинни натоварвания е различна от тази на офис сградата.

  Тъй като проектът е първият със система за пренос на топлина между частни сгради, той предизвика силен интерес от страна на енергийни компании и предприемачи. Може да се направи един основен извод от проекта "Кумагая", и той е, че проектът се ръководи  от две доминиращи движещи сили. Едната е, че общината на Кумагая започва да окуражава и подкрепя проекти, предприели контрамерки срещу глобалното затопляне и действащи в отговор на промяната в националното законодателство за икономия на енергия и подкрепа на контрамерките срещу глобалното затопляне.

  Другата е, че собственикът на сградата на Токио Газ планува да увеличи употребата на възобновяема енергия съгласно средносрочния им бизнес план, когато подмени оборудването за отопление и предложи план за потребление на енергия в домакинствата за увеличаване икономията на енергия и намаляване на CO2 чрез доставка на енергия до съседни сгради.

  Следните характеристики на системата са част от проекта:
  -    Слънчеви термопанели (вакуумно-тръбни колектори) 47 kW
  -    Система за отопление и охлаждане: Абсорбционен охладител със слънчева топлина 35 kW (студ); газов абсорбционен охладител 141 kW (студ); котел за топла вода по домовете: Кондензационен газов котел (87 kW)
  -    Система за пренос на топлина: Тръби за циркулация на топла вода, резервоари за съхранение на вода 1000 + 450 l
  -    ФВ-система: Поликристален силиций 5 kW
  -    Микро когенерационна система (природен газ): 25 kW, 200 V; Регенериране на топлина: 35 kW Подаване на гориво: 75 kW

  (1) Слънчев термо колектор (Вакуумна тръба)
  -    Общо бруто: 90m2
  -    Максимален капацитет 47kt
  (2) Абсорбционен охладител със слънчева топлина
  -    Капацитет: 3SkW r - Дебит на водата 92 L/min (7-> 12.5 deg.C;
  (3) ФВ система - Поликристален силиций
  -    Капацитет: 5kW
  (4) Микро когенерационна система (природен газ)
  -    Капацитет 25k W
  -    Регенериране на топлина 3BkW
  -    КПД 33.5%LHV

  Енергийната система се наблюдава от 2010 г. Контролът се осъществява с компютърна система за енергиен контрол, наречена Миерука (виж "Техническа информация" по-долу). Потреблението на първична енергия в описаната система е намалено от 60 MWh до17 MWh/ годишно.

 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика

  Общата инвестиция в проекта е около 1.4 милиона евро, като от тях около 1 млн. евро е инвестицията в енергийни системи, а останалата сума е за саниране на сградния фонд.

 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика

  Компоненти на системата
  Енергийната система на Кумагая се състои от следните основни компоненти:

  Соларни термопанели
  Вакуумно-тръбните слънчеви колектори са разположени под малък ъгъл на покрива на сградата на Токио Газ, с цел да се увеличи максимално събраната топлина.  Колекторите ще доставят топла вода с температура от 80°С, подходяща за абсорбционно охлаждане. КПД на събирането на топлина е 50%, което отговаря на 47 kW.  Подобни колектори са особено подходящи за сгради в ограничена покривна площ, както е в случая с Кумагая Билдинг.

  Оборудване за отопление, охлаждане и доставка на топла вода
  Топлата вода с висока температура се събира от слънчевите колектори и се подава към абсорбционен охладител, който произвежда студена вода за периода на охлаждане, или към топлообменник за периода на отопление. Има резервоар за съхранение на предварително подгряна топла вода. Както абсорбционният охладител, така и (резервният) кондензационният газов котел се контролират така, че да използват слънчевата топлина преференциално.

  Система за пренос на топлина между сгради:
  Кумагая Билдинг е офис сграда, която годишно има само ниско потребление на топлинна енергия за доставка на топла вода. Освен това намаляването на потреблението на енергия за отопление и охлаждане през по-топлите сезони като пролет и есен и през почините дни и празниците, води до излишък на производство на слънчева топлина. От друга страна, съседният хотел "Мароудо Ин Кумагая" от отсрещната страна на обществен път, има голямо потребление на топлинна енергия и различна диаграма на топлинните натоварвания от тази на офис сградите. Съобразно различните характеристики на натоварванията на тези две сгради Токио Газ проектира система за пренос на топлина между сгради за максимално увеличаване употребата на слънчевата топлина.

  ФВ панели
  Монтирани са също и ФВ панели за производство на електричество за помпите, транспортиращи топлата вода между сградите. Електричеството от слънчевата енергия ще компенсира допълнително потребление на енергия и емисии на CO2, предизвикани от преноса на топлина между сградите.

  Газов котел с КОИ
  Тъй като и енергията, и температурата на събраната топлина от слънчевите колектори се променят съобразно атмосферните условия, е необходимо за осигуряване на постоянна работа да се компенсира евентуалната липса на топлина с друга енергия. В този проект е монтирана малка КОИ на природен газ за доставка на допълнителна топлинна енергия, като тази инсталация е сред най-ефективните от своя клас по-малки газови котли за търговския сектор. Тази микро КОИ е подходяща за система, използваща слънчевата топлина заради използването на отпадната топлина от газовия котел и възможността да се контролира променящата се температура, доставена от слънчевите колектори. Електричеството, произведено от газовия котел, се използва само в "Кумагая Билдинг".

  Система за контрол "Миерука"
  Японската дума "Миерука" означава да се определят проблемите и да се изкарат на преден план. Системата Миерука обединява данните от измерванията на потреблението на слънчева топлина, производството на електричество от ФВ панели, операционния статус на газовия котел и топлинната енергия от уредите и ги показва на компютърния монитор. Системен оператор може лесно да провери резултатите от работата за деня и да контролира процеса в съответствие с времето или потреблението на енергия.



  Газов котел с КОИ
  Тъй като и енергията, и температурата на събраната топлина от слънчевите колектори се променят съобразно атмосферните условия, е необходимо за осигуряване на постоянна работа да се компенсира евентуалната липса на топлина с друга енергия. В този проект е монтирана малка КОИ на природен газ за доставка на допълнителна топлинна енергия, като тази инсталация е сред най-ефективните от своя клас по-малки газови котли за търговския сектор. Тази микро КОИ е подходяща за система, използваща слънчевата топлина заради използването на отпадната топлина от газовия котел и възможността да се контролира променящата се температура, доставена от слънчевите колектори. Електричеството, произведено от газовия котел, се използва само в "Кумагая Билдинг".

  Система за контрол "Миерука"
  Японската дума "Миерука" означава да се определят проблемите и да се изкарат на преден план. Системата Миерука обединява данните от измерванията на потреблението на слънчева топлина, производството на електричество от ФВ панели, операционния статус на газовия котел и топлинната енергия от уредите и ги показва на компютърния монитор. Системен оператор може лесно да провери резултатите от работата за деня и да контролира процеса в съответствие с времето или потреблението на енергия.

 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика
 • Кумагая, Япония Изтеглете тази практика

  Не са предвидени следващи стъпки, като продължение на този проект.