Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика

  Реконструкция на многофамилни къщи по стандарта "пасивна къща" в Брьогарден, Алингсас

  Визия и цел на проекта:
  Реконструкция на общински жилища, като ремонтът се изплаща с икономиите от намалените енергийни разходи

  Проектът се изпълнява от общинска компания за жилищно строителство Алингсасхем и е насочен към хора с ограничени доходи. Проектът предвижда възстановяване на 300 апартамента в 16 сгради, построени в началото на 70-те години в рамките на шведската  програма "Милион" и които се нуждаят спешно от възобновяване. Проектът трябва да разгледа устойчивостта в три аспекта: икономически, екологичен и социален. Крайните разходи за наемателите не трябва да са много по-различни от съществуващите разходи. Намаляването на енергийните разходи трябва да покрие възстановяването по стандарта "Пасивна къща".

 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика
  А̀лингсос (на шведски: Alingsås, произношение [1]) е град в югозападната част на Швеция, лен Вестра Йоталанд. Главен административен център на едноименната община Алингсос. Разположен е на северния бряг на езерото Мьорн. Намира се на около 360 km на югозапад от столицата Стокхолм и на 46 km на североизток от центъра на лена Гьотеборг. Получава статут на град на 21 септември 1619 г. Има жп гара и летище. Населението на града е 22 919 жители според данни от преброяването през 2005 г.
 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика

  В изпълнението на проекта си партнират компанията за жилищно строителство, архитект, специализирал в пасивни къщи, и строителна компания, като целта е благоустройството на съществуващите сгради. Всички участващи предприемачи са уведомени и преминали обучение по изискванията на стандарта "Пасивна къща". Наемателите, живеещи в сградите в района, са редовно информирани относно напредъка на проекта и какво могат да очакват, след като се завърнат в апартаментите си.
  По принцип реконструкцията на сградите се състои в подмяна на външните стени с нови, херметични стени, като така се избягват топлинните мостове. Поставени са нови балкони от външната страна на стената. Отоплителната инсталация е подменена от радиатори с въздушна отоплителна система с нисък поток и регенериране на топлина. В края на 2010 г. бяха завършени пет от 16-те сгради.
  Годишното потребление на енергия за отопление и топла вода е намалено в първите сгради със 100 kWh/m2 годишно до 55 kWh/m2 годишно (централно отопление), а годишното потребление на електричество с 15 kWh/ m2 годишно до 44 kWh/m2 за година, като по този начин се намалява CO2 с 16 kg/m2 жилищна площ до 41 kg/m2 годишно  . Причината за относително малкото намаляване на CO2 е, че заменената енергия (отопление и електричество) бе вече основно базирана на възобновяема енергия.

  Основни научноизследователски проблеми са херметичността и въздушната отоплителна система с нисък поток Друг важен въпрос е процеса на обратна връзка за новостите, на които наемателите и предприемачите можеха да отговорят с "да" и "не".

  Общите инвестиционни разходи са около 1 MSEK (1 SEK = 0.1€) за апартамент, което води до общо увеличение на разходите (включително енергията) с около 1 000 SEK/месечно за наемателите. Разходите могат да се разпределят по следния начин: 30 % възобновяване, 50% увеличаване на стандарта и комфорта, 20% мерки за икономия на енергия. Това се отнася за първия етап от проекта. Вторият и третият етап показаха допълнително намаление на разходите с 15%.
  Очакваната икономия на енергия бе потвърдена чрез извършване на измервания в първата ремонтирана (демонстрация) сграда с 16 апартамента. Бе установено, че общото потребление на закупена енергия е намалено с 60% в сравнение с положението преди обновяването.

 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика

  Общите инвестиционни разходи са около 1 MSEK (1 SEK = 0.1€) за апартамент, което води до общо увеличение на разходите (включително енергията) с около 1 000 SEK/месечно за наемателите. Разходите могат да се разпределят по следния начин: 30 % възобновяване, 50% увеличаване на стандарта и комфорта, 20% мерки за икономия на енергия. Това се отнася за първия етап от проекта. Вторият и третият етап показаха допълнително намаление на разходите с 15%.

 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика

  Проектът включва основен ремонт на сградите, като се използват техниките на пасивната къща, и включва монтирането на нови фасади и покриви, по-дебела изолация и нови вентилационни системи. Всяка сграда е защитена по време на строителството с пластмасова обвивка, за да не нанесе влагата щети и да се гарантира качество на строителството. Ремонтираните сгради не използват конвенционални отоплителни системи и се нуждаят от много малко енергия за отопление на помещенията. При нормални обстоятелства апартаментите са достатъчно топли от пасивната слънчева топлина и топлината, отделена от живущите в тях, електрическото осветление и домакинските уреди. Апартаментите са с по-голяма херметичност и по-добре изолирани от обикновените сгради, оборудвани са с вентилационни системи с висока ефективност на регенериране на топлината. Малки количества енергия за максимално натоварване и топла вода за домакински нужди се доставят от централната ОИ.

  Предизвикателството: Шведски изисквания за пасивни къщи
  Използването на пасивни къщи в Швеция води до топлинни характеристики, които поради климатични причини се отклоняват от разработените стандарти за пасивни къщи, като например за Германия.   В Швеция изискванията до този момент не са станали Стандарт, но трябва да се считат за препоръчителни. Изискванията, отнасящи се до максималното натоварване за отопление на помещенията в сградите, са определени да позволяват използването на вентилационната система като отоплителна при подходяща скорост на подаване на въздуха.
  Затова правилата в Швеция гласят, че температурата на подавания въздух не трябва да надвишава 52°С, за да се избегне пиролиза на праха.  Поради тази причина максималното натоварване за отопление на помещенията (Pmax) се определя според трите климатични зони: южна, средна и северна климатична зона [17]. Тъй като въздухът е много лош топлоносител, максималното натоварване за отопление на помещенията, Pmax, не трябва да надвишава 10 W/m2 в южната климатична зона и 14 W/m2 за северната климатична зона. За самостоятелни къщи с жилищна площ под 200 m2, Pmax може да бъде увеличен с +2 W/m2. Вътрешна топлинна печалба от 4 W/m2 е включена в изчисленията на топлинната печалба, но приносът на слънчева енергия не е (тъй като максималното натоварване на топлинна енергия настъпва през зимния сезон, когато има недостиг на слънце).
  Гореспоменатите критерии за мощност могат да бъдат превърнати в критерии за потребление на енергия. В южната зона, към която принадлежи Алингсас, общото годишно потребление на закупена енергия за отопление, вентилация и топла вода за домакински нужди (енергия за домакинството не е включена) не трябва да надвишава 50 kWh/m2. Изпълнението на това ниско енергийно потребление в съществуващите сгради с потребление на енергия от около и над 200 kWh/m2 годишно, е истинско предизвикателство и вероятно не може да се постигне в действителност (поне не в проекти за реконструкция). Приема се, че сградите са добре изолирани и че топлинните мостове могат да бъдат прекъснати. Въздушните течове трябва да се намалят и да не надвишават 0.3 l/s,m2 при ±50 Pa. Друг важен фактор е, разбира се, загубата на топлина през стените и прозорците. Стените могат да бъдат съответно изолирани отвън, но прозорците трябва да отговарят на високи технически стандарти и общата стойност на топлинните загуби на стъкло плюс рамка трябва да бъде под 0.9 W/m2K. Всички тези изисквания доведоха до необходимостта за реконструкция структурата на стените.

  Ремонтни дейности
  Сградите са проверени за възможни проблеми, свързани с влагата и въздушни течове. Въпреки че тухлената фасада е износена, няма следи от влага в дървената стенна конструкция. Новата стенна конструкция е от стоманена рамка, която позволява по-голяма изолационна площ. За външна защита е избран нов керамичен материал за фасадата,
  който придава на сградата същия архитектурен вид, както старата тухлена фасада, но със способността да устоява на климатичните влияния за продължителен период от време.
  Подът на балконите в старата конструкция е от същата бетонна плоча, както останалата част от пода. Това създава голям топлинен мост, който се премахва чрез затваряне на фасадата и прикрепяне на нови балкони от външната страна на сградата.

  В крайна сметка по време на ремонтните дейности бяха предприети следните мерки:
  -    Топлинна изолация на приземния етаж и външните стени
  -    Звукова изолация на вътрешните стени
  -    Нов фасаден материал
  -    Нови прозорци
  -    Увеличена херметичност, обвивка на сградата
  -    Нова вентилационна система с топлообменник за отработения въздух
  -    Енергийно ефективни домакински уреди
  -    Слънчеви колектори за топла вода за битови нужди (осигуряващи 50% от топлата вода годишно)
  -    Подмяна на балконите
  -    Входни коридори
  -    Увеличен достъп до вътрешни складови помещения
  -    IT - достъп
  -    Индивидуално наблюдение; топла вода и електричество за домакинството
  -    Достъпни за инвалиди стълбища, асансьори и врати.

  Отоплителната инсталация
  В оригиналните сгради апартаментите имат изсмукващи въздуха вентилационни системи. След реконструкцията новата система е FTX за обмен на топлината от  отработения към влизащия свеж въздух. Влизащият въздух се филтрира, за да се отстранят праха и цветния прашец. През най-студените дни се пуска допълнително централното отопление. Към централната ОИ са свързани малки радиатори, за да се доставя топлинна енергия през студените зимни дни. Това е специален нов начин за потребление на топлинната енергия от централната ОИ. Топлата вода за домакинствата се доставя от централната ОИ.

  Електрически уреди
  След възстановяването като пасивна къща всички електроуреди ще трябва да са с най-високите енергийни характеристики. Енергоспестяващите хладилници, фризери и перални машини ще намалят значително потреблението на електрическа енергия.
  Закупена електрическа енергия

  Количеството на закупена енергия продължава да се измерва и след 2004 г. До този момент оценката на новата конструкция се основава само на симулации, но се извършват и измервания. Доставката на слънчева топлина към водопроводната система се базира само на предвиждания. Измерванията и резултатите от симулациите са обобщение в таблица 2.1.9.1.

  Таблица 2.1.9.1: Потребление на енергия преди и след реконструкцията, ако предложените мерки ще бъдат приложени.

  Потребление на енергия, [kWh/m2 годишно]  Преди След
  Отопление на помещенията 115    30
  Топла вода за бита 30  25
  Електричество в домакинството 39 27
  Електричество, общи помещения 20 13
  Общо 204 95


  Както може да се види от таблица 2.1.9.1, потреблението на енергия се очаква да намалее значително. Потребление на енергия от 204 kWh/m2 е по-ниско от нормалните стойности за домове, построени по програмата "Милион", които могат да бъдат 250 MWh/m2 за неремонтирани сгради, което означава, че сградите в Брьогарден имат сравнително добър стандарт. Най-голямото намаление е постигнато при Пасивната къща, като потреблението на закупена енергия е намалено със 74%. Намалението на потреблението на енергия за топла вода в домакинствата се изчислява въз основа на опита от други проекти. (Но тук би трябвало да се спомене, че този опит е двусмислен. При някои проекти има тенденция за увеличаване потреблението на топла вода поради повишаване на жизнения комфорт на хората. Надяваме се обаче индивидуалното отчитане да промени тази тенденция).

  Наблюдението, което бе извършено през 2010 г. за първата реконструирана сграда, потвърди, че стойностите в таблица 2.1.9.1 са били дори по-ниски от очакванията.

 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика

  Потребление на енергия от 204 kWh/m2 е по-ниско от нормалните стойности за домове, построени по програмата "Милион", които могат да бъдат 250 MWh/m2 за неремонтирани сгради, което означава, че сградите в Брьогарден имат сравнително добър стандарт. Най-голямото намаление е постигнато при Пасивната къща, като потреблението на закупена енергия е намалено със 74%. Намалението на потреблението на енергия за топла вода в домакинствата се изчислява въз основа на опита от други проекти. (Но тук би трябвало да се спомене, че този опит е двусмислен. При някои проекти има тенденция за увеличаване потреблението на топла вода поради повишаване на жизнения комфорт на хората. Надяваме се обаче индивидуалното отчитане да промени тази тенденция).

 • Брьогарден, Швеция Изтеглете тази практика

  Проектът е доказал своите енергийни характеристики и предстои неговото мултиплициране.