Вход за потребители   
RS   

Добри практики - Публичен сектор - Частен сектор

 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика

  Проект за нетно нулево потребление на енергия, Форт Ъруин, Барстоу, Калифорния

  Визия и цел на проекта:
  Реконструкция на военни съоръжения с дългосрочна цел да се достигне нулево нетно потребление на енергия и нулеви емисии на парникови газове (ПК).

  Форт Ъруин, в който се намира Националния център за обучение, е съоръжение на американската армия, разположено на 37 мили североизточно от Барстоу, Калифорния, в пустинята Мохаве, по средата между Лас Вегас, Невада, и Лос Анджелис, Калифорния. Необходимата енергия за задоволяване потребностите на над 1 600 сгради, намиращи се в центъра, се пренася на дълги разстояния.  Електрическата енергия се доставя от далечни разстояния чрез електрическата мрежа; пропан-бутан за отопление и топла вода за домакинствата (ТВД) се носи с цистерни от Форт Ъруин. Разходите за транспорт увеличават още повече високите енергийни разходи.  Сегашните политики и директиви изискват намаление на потреблението с цел до 2030 г. (Закон за енергийната независимост и сигурност от 2007 г.) да се прекрати окончателно потреблението на изкопаеми горива от новите сгради и основно реконструирани сгради.

  Затова Центърът за инженерни проучвания и развитие и Изследователската лаборатория за инженерно строителство (ERDC-CERL) извършиха енергийно изследване с акцент върху представителна група от сгради разположени в близост една до друга. Изследваната група бе съставена от пет казармени помещения, всяко с приблизително 2900 m2 жилищна площ и столова и около 1200 m2 площ навън, от район с общо 1600 сгради.


 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика
  Барстоу (на англ. Barstow) е град в окръг Сан Бернардино в щата Калифорния, САЩ. Барстоу е с население от 21 119 жители (2000) и обща площ от 86,99 км² (33,59 мили²). Барстоу води началото си от миньорството и нуждата от транспорти услуги в резултат на него. През 1888 г. се построява железница, която минава през районът на днешен Барстоу. Голяма част от икономиката на Барстоу зависи от транспорта.
 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика

  Стандартната процедура е да се ремонтират съществуващите казарми във Форт Ъруин след 25 години служба. Бе проведено и изследване за анализ на различните нива на амбиция относно обновлението, мерките за енергийна ефективност и доставката на топлинна енергия. Целта в дългосрочен план е да се постигне нулево потребление на енергия, т.е. нула първично потребление във военните съоръжения. Задачата се състои от три части:
  1)    Обновяване на сгради в съответствие с военните стандарти за обновяване, намаляване на енергийното потребление на сградите.
  2)    Подобряване/подмяна на съществуващата ВОКС инсталация с по-ефективни продукти (специално предназначена за външен въздух /променлив въздушен обем DOAS VAV система), електрически крушки, модерно оборудване за топла вода по домовете.
  3)    Монтаж на котел със слънчева светлина/биомаса за доставка на топлинна енергия за централната ОИ. Такава система оставя доставката на електричество от електрическата мрежа, което се произвежда основно от изкопаеми горива. Затова са предвидени ФВ инсталации на покрива на столовата.

  Енергийни характеристики
  Инженерите от ERDC-CERL проведоха енергийно изследване за Форт Ървин с подкрепата на група индустриални експерти, като вниманието им бе насочено към представителната група (клъстер) от пет сгради плюс столова, разположени физически една до друга. Процесът на интегрирана оптимизация, приложен в това изследване, се разработва по военния проект за изследване и разработване "Моделиране на инсталации за нула нетна енергия (NZE)". Моделирането на сградите, системите в тях, и системите за поддръжка на сградите бе извършено с помощта на eQuest инструмент за анализ енергията на сградите. Процесът включва оптимизация на всяка сграда от групата за постигане на енергийна ефективност. Клъстера от сгради се оптимизира енергийно, като се възползва от разнообразието от енергопотреблението, графика и оползотворяване потоците от загубите на енергия. Оптимизираният кластер намалява до минимум количеството енергия от възобновяеми източници, което е необходимо да превърне групата от сгради "нето нула".

  След прилагане на мярката за икономия на енергия (ECM), потреблението на доставено електричество ще бъде намалено от 2904 на 1462 MWh/година, потреблението на топлинна енергия от котлите на отоплителната система ще бъде намалено от 2560 MWh на 1190 MWh, ако горивото е пропан-бутан. Втората енергия може да бъде произвеждана от комбинирана топло- и електроцентрала на биомаса.  Общо 18 планирани ФВ панела могат да произведат 5240 KWh възобновяема енергия.

  Резултатите от анализа на тези холистични енергийни системи с акцент върху група от сгради може да бъде приложен за разработването на модерен широкомащабен енергиен генерален план със стратегия на изпълнение за проекти за възобновяване на групи от сгради.

  Установи се, че е възможно да се намали потреблението на енергия за отопление, охлаждане и вентилация на кластера с 44-49% за електричество и 30-59% за отопление с период за изпащане от 6 до 10 години в зависимост от избраната алтернатива. Оставащата енергия ще се доставя по мрежата и пропан-бутан.

  Следните мерки бяха включени в анализа:
  -    Реконструкция на обвивката
  -    Реконструкция на ВОКС
  -    Проект за обновяване и реконструкция на централата за охлаждане.
  За подобрените алтернативи за икономия на енергия към решенията за нулево нетно потребление бяха разгледани допълнително и слънчеви панели за топла вода по домовете и евентуално отопление, ФВ системи и ОИ на биомаса. Бяха посочени значителен брой възможности за възобновяеми източници на енергия за доставка на оставащото необходимо количество енергия. Годишно във Форт Ъруин се произвеждат 11 000 тона биомаса. Тъй като биомасата има енергийна стойност и трябва да се изхвърли по някакъв начин, може да бъде използвана за отопление и дори за производство на електричество в комбинирана топло- и електроцентрала. Общо в кластера бяха открити възможности за производство на възобновяема енергия, от които 1414 MWh топлинна енергия и 41.6 MWh електрическа.

 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика
  Политики Австрия Канада Дания Франция Германия Япония Холандия Швеция
  соларСити Пихлинг Обертрум Риджънт Парк Доксайд Грийн Сенльосе Сют Самсьо дьо Бон Тулуза Щутгард Хойярсверда Йокохама Нагоя де Зон Малмьо Хамарби
  местни или национални нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест. нац. мест.
  Целеви инструменти                                                            
  Енергийна ефективност   х     х   х   х   х х   х   х х х   х х   х   х х   х   х
  Енергия от ВЕИ   х   х         х   х х   х   х   х   х               х   х
  СО2 емисии               х х   х     х   х           х   х   х х   х  
  Регулаторни схеми                                                            
  Градско планиране               х   х   х   х   х   х       х       х   х   х
  Договорни споразумения   х   х       х           х   х   х               х   х   х
  Сградно регулиране   х   х х                       х х х   х   х   х   х   х  
  Стандарти                           х   х         х   х       х   х  
  Данъци                 х   х                                      
  Финансови схеми                                                            
  Намаляване на данъци, кредити, леки заеми               х       х                       х     х   х  
  Грантове и субсидии   х   х х       х   х   х       х х х   х х   х х   х   х  
  Преференциални цени                     х                                      
  Меки мерки                                                            
  Информиране   х   х х       х     х   х   х х х   х           х х х х х
  Промотиране   х                   х         х       х х         х х х х
  Обучение               х       х   х     х х   х           х        
  Състезания   х           х     х                     х           х   х
                                                               
  Политически инструменти, приложени в съответните страни на местно или национално ниво                                
                                                               
 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика

  Разходите са разделени на стандартни разходи за подобрения на кластера (USD 29.4 M) и маргинални разходи за допълнителни мерки за икономия на енергия. Бяха определени следните разходи:

  Таблица 2.1.11.1: Разходи за различни мерки за икономия на енергия във Форт Ъруин

  Алтернатива

  Общо разходи $ Милиона

  Присъщи разходи $ Милиона

  % икономии на електричество

  % икономии на пропан-бутан

  Икономии $ годишно

  Период за изплащане (години)

  Типичен ремонт

  29,4

  29,4

  6%

  5%

  27

  1,089

  1

  31,7

  2,4

  48%

  59%

  242

  10,0

  2

  30,9

  1,6

  48%

  58%

  240

  6,7

  3

  30,7

  1,3

  49%

  58%

  242

  5,4

  4

  29,9

  0,48

  45%

  30%

  171

  2,8

  5

  30,7

  1,4

  44%

  30%

  168

  8,3

 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика

  Съгласно BUP (Barracks Upgrade Program - Програма за обновяване на казармите) казармените помещения в армията обикновено се ремонтират на 25 години. Сумата за финансиране на казармите възлиза на приблизително $5 до $7 милиона. Изследването се опитва да намали потреблението на енергия на сградата до ниво на потребление на новопостроена сграда. Обвивката на сградата трябва да се подобри, като се добави изолация на стените и покрива, като се монтират плътно прилягащи и добре изолирани врати и чрез подмяна на прозорците с такива, които имат нисък коефициент на топлопреминаване и минимална печалба от слънчева топлина. Осветлението, ВОКС и водата за битови нужди трябва да използват високоефективно оборудване и ефективен контрол. Уредите и оборудването, използвани в казармите, трябва да имат знак "енергийна звезда", за да се намали до минимум тяхното енергийно потребление.
  Анализът за ефективност на разходите за достигане на нулево нетно потребление на енергия на кластера допуска, че основните подобрения на сградата вече са били извършени по Програма за обновяване на казармите. Тези сгради в кластера би трябвало вече да са подобрили значително ефективността си при потребление на енергия и да са направени значителни инвестиции в сградите. Препоръките в този доклад ще се основават на тези подобрения, за да се постигнат сгради, които са готови да прилагат системи за възобновяема енергия за достигане на нулево нетно потребление на енергия. За да се сведат до минимум разходите за тези допълнителни подобрения, се очаква, че те ще бъдат постигнати по време на подобряване на сградите по Програма за обновяване на казармите.

  В настоящето изследване е предложена програма с различни мерки за икономия на енергия за голям спектър от Мерки за икономия на енергия на сградите от кластера.
  -    Казармени помещения
  -    Столова 271
  -    Електроцентрала 263

  Изчисленото потребление на енергия на петте казарми и столовата като работещи по време на посещение на мястото бе 3.1 GWh/годишно и 26.9 MWh газ пропан-бутан. Някои от тези сгради за планувани за основен ремонт, който включва увеличена изолация на стените и покрива, нови прозорци и подобрения в осветлението и ВОКС. Икономиите на енергия, ако всички пет бараки и столовата бъдат обновени, са приблизително 6% от изчисленото потребление на енергия преди реконструкцията.
  Като част от изчисленията да се определят най-подходящите нето-нула готови казармени помещение, бяха проучени четири възможности за ВОКС. Тези подобрения бяха моделирани и получените изчислени икономии в годишно потребление на енергия в резултат на различните подобрения варира от 51-59% за потребление на електричество и 37-47% за газ пропан-бутан.

  Възможно е да се намали допълнително потреблението на нетна енергия чрез допълнителни подобрения в обвивката на сградата, ВОКС, топлата вода за битови нужди, осветлението и други използващи енергия системи. Тези икономии бяха постигнати при подобряване комфорта на обитателите и значително намаляване потенциала за биологичен растеж в съоръженията и постигане на период за изплащане под 15 години въз основа на присъщите разходи за по-енергийно ефективно подобрение. При много климати разходите за намаляване на плесен в казармите значително надхвърлят общите годишни енергийни разходи на съоръженията . Тази полза сама по себе си би била движещият фактор да се използва предложения проект, дори и да нямаше икономии на енергия.

  Сгради с нулево нетно потребление на енергия
  За група от сгради с "нулево нетно" потребление на енергия, потреблението на енергия трябва да бъде задоволено от възобновяеми енергийни източници. Тези източници могат да включват слънчева, вятърна, водна енергия, енергия от биомаса и отпадъци, както и геотермална енергия. За разположението на Форт Ъруин слънчевата енергия и енергията от отпадъци изглеждат най-подходящи за задоволяване енергийните потребности на тази група от сгради. Анализирани са следните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за кластера:
  Възможност за отопление А:
  Система със слънчева топлина за топла вода за битови нужди; Възможност за отопление Б: Система със слънчева топлина за топла вода за битови нужди и система с биомаса за отопление на помещенията в сградата;
  Възможност за отопление В: Биомаса за топла вода по домовете и отопление на сградите, по избор автономна фотоволтаична система.  Анализът отразява настоящите условия, мерките за решението, икономията на енергия, инвестиционните разходи и периода за изплащане.
  В таблица 2.1.11.1 са показани икономиите, които биха се постигнали, като едновременно с това се подобри комфорта на обитателите и се намали значително потенциала за биологичен (плесен) растеж в тези съоръжения. При много климати разходите за намаляване на биологичния растеж в казармите може значително да надхвърлят общите годишни енергийни разходи на съоръженията. Тази полза сама по себе си би била движещият фактор да се използва предложения проект, дори и да нямаше икономии на енергия.

 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика

  Тъй като предложената дейност за енергийна ефективност включва изпълнението на система DOAS и системи с висока ефективност на изсушаване на въздуха, това значително ще намали възможността за биологичен растеж, разходите за жизнения цикъл на тези системи са значително по-ниски от тези с обикновен дизайн, които могат да се използват като алтернатива. Икономиите на разходи, свързани с ограничаване на проблемите от биологичен растеж трудно могат да бъдат определени количествено, но в много климати разходите и свързаните с тях икономии не са незначителни; разходите, свързани с отстраняването на биологичния растеж и преместването на персонала могат далеч да надхвърлят енергийните разходи за живота на съоръжението.

 • Форт Ъруин, САЩ Изтеглете тази практика

  Проектът не предвижда следващи стъпки.