Вход за потребители   
RS   

СНЦЧП Вива Пауталия

В проекта ЕнерПлан участват: 

Водещ партньор - Сдружение с нестопанска цел "Вива Пауталия". Сдружението е създадено през 2008 година и до момента е реализирало редица проекти, включително по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Един от най-успешните проекти на сдружението е Проект ЗаТеб

Община Костинброд, България е втори партньор в Проекта ЕнерПлан. 

Община Димитровград, Сърбия е трети партньор в Проекта ЕнерПлан.