Вход за потребители   
RS   

КАКВИ СА СЦЕНАРИИТЕ?  Анализ на сценариите за развитие на енергийното потребление

На тази страница може да разгледате възможните Сценарии за развитие на енергийната стратегия на Община Костинброд, които са изготвени на база извършен Анализ на съществуващото положение. Анализът предвижда следните сценарии: 1. Сценарий „без промяна"; 2. Сценарий „ Развитие на енергийната ефективност; 3. Сценарий „Развитие с използване на енергия от ВЕИ“; 4. Сценарий „Развитие с използване на енергия от ВЕИ и развитие на енергийна ефективност“. Сценариите са разделени в отделни таблици, като потребителите могат или да свалят целия файл или да извършват промени на изходни параметри направо в страницата и да проследят какво се случва със съответния сценарий при промяната им. Тук може да се запознаете и с препоръките за развитие на енергийната стратегия на Община Костинброд, които са изготвени на база извършения анализ.