Важно! Използвайте иконката LOGOUT преди да изберете друга сграда. В противен случай, ще наблюдавате потреблението на старата сграда.

OK

   Вход за потребители   
RS   

Потребители - Публичен сектор

Обединено Детско Заведение - Пролет

По-долу можете да проследите потреблението на електренергия в ОДЗ - Пролет, както в настоящ момент, така и през избран минал период. Ще намерите и информацията за СО2 емисиите, който произвежда тази сграда.